Top 10 similar words or synonyms for კვანძებს

ძუძუმწოვრებს    0.849530

არეებს    0.849483

ქრომოსომებს    0.842556

სითხეებს    0.842200

სივრცეებს    0.839129

მესერს    0.835104

მილებს    0.834600

გენებს    0.829286

კომპონენტებს    0.828537

არალითონებს    0.826765

Top 30 analogous words or synonyms for კვანძებს

Article Example
Udev ლინუქსის მოწყობილობების სამართავ ჩვეულებრივ სისტემასთან განსხვავებით (რომელიც სტატიკურ კვანძებს იყენებს), udev-ი დინამიკურად ქმნის კვანძებს მოწყობილობებისთვის რომლებიც რეალურად არიან შეერთებული კომპიუტერში .
კონდიციონერი ყოველი ავტონომიური ადგილობრივი კონდიციონერის ძირითად კვანძებს წარმოადგენენ:
პიროლიზი ეთილენის თანამედროვე წარმოება შეიცავს შემდეგ კვანძებს: უშუალოდ თვითონ პიროლიზი, პირველადი ფრაქციონირება და პიროლიზის პროდუქტების გაყოფა, კომპრიმირება, გაშრობა, პიროაირის და აირგაყოფის ღრმა გაცივება.
ლოკალური გამოთვლითი ქსელები სალტურ სტრუქტურაში ყველა კვანძს აქვს კავშირის ერთი ხაზი, მაგრამ ეს ხაზი არ ქმნის მარყუჟს.თითოეული ხაზი იყენებს სალტეს,რომ დაუკავშირდეს ნებისმიერ სხვა კვანძებს.
ჩინური კვანძები ჩინელებმა კვანძების შეკვრა ჯერ კიდევ მაშინ ისწავლეს, როცა სხეულის ცხოველების ტყავით შემოსვა დაიწყეს სითბოს შესანარჩუნებლად. უფრო მოგვიანებით, ჩინელები კვანძებს უკვე სხვადასხვა საგნების დასამაგრებლად და შესაფუთად იყენებდნენ. კვანძები გამოიყენებოდა მოვლენების აღსაწერად, მაშინ, როდესაც სხვები მათ დეკორატიული დანიშნულებით იყენებდნენ.
კრისტალური მესერი კრისტალური მესერი — დამხმარე გეომეტრიული გამოსახულება, რომელიც შემოღებულია კრისტალის აღნაგობის ანალიზისათვის. მესერს აქვს ბადესთან მსგავსება, რაც იძლევა საფუძველს მესრის წერტილებს უწოდოთ კვანძები. კვანძებს შორის არსებული ქიმიური კავშირებისა და ბმების მიხედვით განასხვავებენ მესრის რამდენიმე სახეს:
ჩინური კვანძები ჩინური კვანძების უსასრულო ვარიაციებმა და ელეგანტურმა ნიმუშებმა, ისევე, როგორც სხვადასხვა გამოყენებული მასალის სიმრავლემ (ბამბა, აბრეშუმი, ტყავი და ძვირფასი მეტალები), გაზარდა ჩინური კვანძების გამოყენება. სამკაულები, ტანსაცმელი, ავეჯი, საჩუქრის შეფუთვა მჭიდროდ არის დაკავშირებული უნიკალურ ჩინურ კვანძებთან. კედელზე დასაკიდ დიდ ჩინურ კვანძებს იგივე დეკორატიული ღირებულება აქვს, როგორიც ნახატებსა და ფოტოებს. ასეთი კვანძები იდეალურია სასტუმრო ოთახის ან სამუშაო ოთახის მოსართავად.
ტალღის სიგრძე მდგარი ტალღა არის ტალღისმაგვარი მოძრაობა რომელიც რჩება ერთ ადგილზე. სინუსოიდალური მდგარი ტალღა მოიცავს წერტილებს, რომლებიხ რჩება უძრავი (ე.წ. კვანძები), და ტალღის სიგრძე არის კვანძებს შორის მანშილის გაორმაგებული მნიშვნელობა. ტალღის სიგრძე, პერიოდი და სიჩქარეს შორის იგივე კავშირია, რადგან მდგარი ტალღა არის ორი ტოლი ამპლიტუდის საწინააღმდეგოდ გავრცელებადი ტალღის ჯამი.
SMPP SMPP (short message peer-to-peer protocol) — სატელეკომუნიკაციო ოქმი მოკლე შეტყობინებების მიმოცვლისათვის ისეთ კვანძებს შორის, როგორიც, მაგალითად, არის მოკლე შეტყობინებების ცენტრი (SMSC). ის ხშირად გამოიყენება ორგანიზაციების სუბკონტრაქტორების ამ ორგანიზაციის მოკლე შეტყობინებების ცენტრებამდე დამატებითი პროგრამული პროდუქტების დასაკავშირებლად (მაგალითად ამინდის პროგნოზის მიწოდების პროგრამისთვის).
ჩინური კვანძები კვანძებს სახელწოდებები მინიჭებული აქვს ფორმის, წარმოშობისა და დანიშნულების მიხედვით. მაგალითად, ორი მონეტის კვანძი ძალიან ჰგავს იმ მონეტებს, რომლებიც ძველ ჩინეთში გამოიყენებოდა. ღილის კვანძი გამოიყენება, როგორც ღილი, ხოლო „სვასტიკის“ კვანზი სათავეს იღებს ბუდისტური სიმბოლოდან, რომელიც ქამრის ბაფთაზე ჩამოკიდებული დაჰქონდა ბუდისტური მადლიერების ღვთაებას.