Top 10 similar words or synonyms for ინტეგრირებას

გარემოსთან    0.735105

შესამოწმებლად    0.719634

ეხმარებათ    0.705811

ფარდობით    0.697608

ფოსტას    0.696265

თანამიმდევრობას    0.695502

ამარტივებს    0.695343

შენახვას    0.693749

უნარ    0.693681

ევალებათ    0.692936

Top 30 analogous words or synonyms for ინტეგრირებას

Article Example
მათემატიკური ანალიზი მათემატიკური ანალიზი - მათემატიკის ვრცელი დარგი. მისი საწყისი ცნებებია ზღვარი და კრებადობა. შეისწავლის უწყვეტობას, დიფერენცირებას, ინტეგრირებას. ეს საკითხები უპირველეს ყოვლისა განიხილება ნამდვილი და კომპლექსური რიცხვებისათვის, მაგრამ ასევე უფრო ზოგადი კონტეკსტებისთვისაც.
ამჰერსტის კოლეჯი როგორც მეიჯორის შერჩევამდე, ისე შერჩევის შემდეგ სტუდენტებს პირადი აკადემიური მრჩევლები ეხმარებიან. თითოეულ მრჩეველს არაუმეტეს შვიდი პირველკურსელისა ჰყავს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სხვადასხვა დისციპლინებიდან განათლების ინტეგრირებას. ყოველი ახალი მეიჯორის არჩევისას სტუდენტს დამატებითი მრჩეველი გამოეყოფა.
ირმის ნახტომი (განათლება) ირმის ნახტომი — საქართველოს სკოლების კომპიუტერიზაციის პროგრამა საქართველოს საგანმანათლებლო რეფორმის ფარგლებში. პროგრამა 2005 წელს დაიწყო და მიზნად ისახავს 4 წლის მანძილზე საქართველოს ყველა სკოლას უზრუნველყოფას კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინტეგრირებას მთელ სასწავლო პროცესში, სხვადასხვა საგნების სწავლებაში. პროექტის ბოლოსთვის საქართველოს საშუალო სკოლების მოსწავლეების 100% და პედაგოგების 70%-ზე მეტი დაეუფლება ძირითად კომპიუტერულ ჩვევებს, შეიქმნება ახალი სასწავლო კომპიუტერული პროგრამები, განხორციელდება ახალი სასკოლო პროექტები.
ნამდვილი ცვლადის ანალიზი ნამდვილი ცვლადის ანალიზი - ნამდვილი ანალიზი ან ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია, ეს არის მათემატიკური ანალიზის განხრა რომელიც შეისწავლის ნამდვილი ცვლადის ფუნქციებს, მათ თვისებებს,უწყვეტობას, დიფერენცირებას, ინტეგრირებას ასევე მიმდევრობებს და მათ თვისებებს, ზღვრებს, მწკრივებს და მათ თვისებებს. ამ თეორიაში შექმნილ მათემატიკურ აპარატებს დიდი გამოყენება აქვთ მათემატიკური ანალიზის ყველა განხრაში
გრუვი გრუვი ხშირად იხსენიება როგორც სკრიპტინგის ენა. მიუხედავად ამისა შესაძლებელია მისი ჯავა ბაითკოდში წინასწარ კომპილაციის მოხდენა, სხვა ჯავის პროგრამებში ინტეგრირება, ვებ პროგრამების უნარიანობის გაძლიერებაში და სხვა მრავალ სიტუაციაში გამოყენება. ჯავა კოდის უმეტესი ნაწილი მართებული გრუვის სინტაქსია რაც ხელს უწყობს ამ ორი ენის ადვილ ინტეგრირებას.
Windows Holographic HoloLens-ში გამოყენებულ სენსორთა ტიპებს შორისაა ენერგოეფექტური ღრმა კამერა 120°×120°-იანი ხილვადობით. სენსორების სხვა შესაძლებლობებს შორისაა ასევე თავის მონიტორინგი, ვიდეოგადაღება და ხმის ჩაწერა. გარდა მაღალი დონის CPU-სა და GPU-სა, HoloLens-ს გააჩნია Holographic Processing Unit (HPU) — კოპროცესორი, რომელიც მრავალგვარ სენსორთა მონაცემების ინტეგრირებას ახდენს, სივრცული რუკების დახაზვის შესაძლებლობა, ჟესტების აღქმა, ხმოვანი და მეტყველებითი აღქმა.
ნილს აბელი აბელის შრომებმა დიდი გავლენა იქონია მათემატიკის საერთო განვითარებაზე. მათ საფუძველზე შეიქმნა ახალი მათემატიკური დისციპლინები: გალუას თეორია, ალგებრული ფუნქციების თეორია და სხვ. აბელმა დაამტკიცა (1824) ოთხზე მაღალი ხარისხის ზოგადი ალგებრული განტოლების ამოუხსნადობა რადიკალებში. ინტეგრალურ აღრიცხვაში უჩვენა ისეთი ფუნქციების არსებობა, რომელთა ინტეგრირება ელემენტარულ ფუნქციებში არ ხერხდება, მათ ინტეგრირებას მივყავართ ახალ ტრანსცენდენტურ ფუნქციებამდე. ამ გამოკვლევებმა აბელი მიიყვანა ელიფსური ფუნქციების და ჰიპერელიფსური ფუნქციების აღმოჩენამდე. აბელმა გამოიკვლია ინტეგრალები, რომლებიც ამჟამად მის სახელს ატარებს. აქვს მნიშვნელოვანი შრომები მწკვრივთა თეორიაში. ცნობილია აბელის იგივეობა, აბელის უტოლობა, აბელის პრობლემა, აბელის განტოლება, აბელის ჯგუფი, აბელის თეორემები, აბელური კატეგორია, აბელური მრავალსახეობა.
New Order ჯგუფის მუსიკა ითავსებს პოსტ პანკსა და ელექტრონულ საცეკვაო რითმებსა და მელოდიებს. New Order იქცა 1980-იანი წლების ერთ-ერთ წარმატებულ კოლექტივად. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ წლებში მათ ჯერ ჰქონდათ შენარჩუნებული Joy Division-ის სტილი, ნიუ იორკის საცეკვაო სცენის გაცნობამ ხელი შეუწყო მათ მუსიკაში ელექტრონული მელოდიების ინტეგრირებას. მათი 1983 წლის ჰიტი „Blue Monday“ ამ გავლენის ნათელი მაგალითია. ჯგუფი არის ლეიბლის Factory Records ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი, ხოლო მათი სინგლებისა და ალბომების მინიმალისტურმა ყდებმა ხაზი გაუსვეს ამ ლეიბლის ესთეთიკას. როგორც ამტკიცებენ, New Order-მა დიდი გავლენა იქონია ალტერნატიული როკის განვითარებაზეც.