Top 10 similar words or synonyms for იდეალიზმი

თვითგამოხატვის    0.868363

ეგოიზმი    0.866424

კატეგორიათა    0.857122

მეტაფიზიკური    0.846893

რაციონალიზმი    0.846225

სექსიზმი    0.845760

მოძღვრებები    0.845050

ბჰაკტი    0.840880

ნარცისიზმი    0.840770

დიდაქტიკურ    0.839178

Top 30 analogous words or synonyms for იდეალიზმი

Article Example
იდეალიზმი ამგვარად იდეალიზმი უპირისპირდება მატერიალიზმს.
იდეალიზმი იდეალისტური (, , იდეა) — ამ ფილოსოფიური მიმდინარეობის თანახმად სულიერება ითვლება პირველ ამომავალ ცნებად, ხოლო მატერია, ბუნება, ფიზიკური სამყარო და მათი შემეცნება მეორადად, განპირობებულად.
გერმანული იდეალიზმი გერმანული იდეალიზმი ან გერმანული კლასიკური ფილოსოფია — განვითარების ეტაპი XVIII-XIX საუკუნეების გერმანულ ფილოსოფიაში, რომლის ცნობილი წარმომადგენლებიც იმანუელ კანტი, იოჰან გოტლიბ ფიხტე, ფრიდრი ვილჰელმ იოზეფ შელინგი და გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი იყვნენ. პერიოდის მთავარ მიღწევად მიიჩნევა განვითარების ლოგიკის — დიალექტიკის შექმნა.
ბუნება ფილოსოფიაში შეხედულებას, რომლის მიხედვით ატომთა, ცხოველთა, გრავიტაციის, ვარსკვლავთა, ქართა, მიკრობთა და ა.შ. მატერიალური სამყარო ფაქტობრივად არსებობს ჩვენი დაკვირვებისგან დამოუკიდებლად რეალიზმი ეწოდება; საწინააღმდეგო შეხედულებას კი - იდეალიზმი.
სომხეთის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა „სომხეთის ეროვნული მოძრაობის“ წევრებმა აღმოაჩინეს, რომ არც რუსეთის იმპერატორის ალექსანდრე II-ის იდეალიზმი და არც პრემიერ-მინისტრ გლადსტოუნის ლიბერალიზმი რეალურ დასაყრდენ ძალას არ წამოადგენდა.
მონიზმი მონიზმი (ბერძნ. monos — ერთი) — ფილოსოფიური მოძღვრება, რომელიც ყოველი არსებულის საფუძვლად აცხადებს ერთ საწყისს. მატერიალიზმი ასეთ საწყისად მატერიას მიიჩნევს, ხოლო იდეალიზმი — ღმერთს. ტერმინი "მონიზმი" სათავეს დასავლური ფილოსოფიიდან იღებს და ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა რელიგიაში.
განდიზმი განდიზმის ფილოსოფიური საფუძველია ობიექტური იდეალიზმი, ღვთაებრიობისა და ჭეშმარიტების გათანაბრების იდეა. მისი ქვაკუთხედი ეთიკის სფეროში — ჯაინიზმის რელიგიიდან ნასესხები „აჰიმსის“ პრინციპი, რომელსაც ემყარება ძალდაუტანებლობის მთელი ტაქტიკა („აჰიმსა“ კატეგორიულად კრძალავს ყოველგვარი ცოცხალი არსებისადმი რაიმე ფიზიკური თუ სულიერი ვნების მიყენებას).
ლიტვური საბჭოთა ენციკლოპედია ისტორიული, რელიგიური და პოლიტიკური სტატიები საბჭოთა პერიოდის ლიტვის პოლიტიკურ სიტუაციას გამოხატავს. აქცენტირებულია იდეალიზმი და კომუნიზმი. ან სულ არაფერია ნათქვამი დამოუკიდებელ ლიტვაზე, ანდაც საბჭოთა თვალთახედვით არის განხილული. უარყოფითად არის დახასიათებული დასავლეთის ქვეყნები, გაკრიტიკებულია კაპიტალისტური და ბურჟუაზიული საზოგადოება.
დევიდ იუმი დევიდ იუმმა თანმიმდევრულად განავითარა ბერკლის სუბიექტური იდეალიზმი, მან დიდი გავლენა მაოხდინა იდეალისტური ფილოსოფიის განვითარებაზე, თანამედროვე პოზიტივიზმი იუმის ფილოსოფიის თავისებურ აღდგენას წარმოადგენს. დევიდ იუმის აზრით, ჩვენს ცხოვრებაში არაფერია, გარდა პერცეფციებისა, პერცეფციები ორგვარია: შთაბეჭდილებები და იდეები, პერცეფციები სიმარტივე-სირთულითაც განსხვავდება; არსებობს რთული და მარტივი იდეები.
ფილოსოფია ფილოსოფია — მეცნიერება, მსოფლმხედველობა, იდეების და შეხედულებების სისტემა სამყაროზე და მასში ადამიანის ადგილზე. მისი კვლევის საგანია სამყაროსთან ადამიანის შემეცნებითი, სოციალურ-პოლიტიკური, ღირებულებითი, ეთიკური და ესთეტიკური ურთიერთობები. ფილოსოფიის სხვადასხვა პრობლემების გადასაჭრელად იყენებდნენ ისეთ ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებებს, როგორებიცაა: დიალექტიკა და მეტაფიზიკა, რაციონალიზმი და ემპირიზმი, მატერიალიზმი და იდეალიზმი, ნატურალიზმი და სპირიტუალიზმი, დეტერმინიზმი და ინდეტერმინიზმი და ა. შ.