Top 10 similar words or synonyms for თვითგამოხატვის

იდეალიზმი    0.868363

რაციონალიზმი    0.858822

დასაბუთების    0.853427

სიდიადის    0.852379

არაცნობიერი    0.849079

თვითრეგულირების    0.847218

მელითონეობის    0.844116

დოგმების    0.843288

ბჰაკტი    0.842549

სიტუაციური    0.840561

Top 30 analogous words or synonyms for თვითგამოხატვის

Article Example
შიმეილი ტრანსგენდერი ადამიანების დიდი ნაწილი ტერმინს შეურაცხმყოფელად აღიქვამს, აცხადებს რა, რომ ტერმინი დასცინის ან ნაკლებ პატივისცემას გამოხატავს გენდერული იდენტობის და ტრანსგენდერი ადამიანების გენდერული თვითგამოხატვის მიმართ.
გრაფიტი გრაფიტი (იტალ. graffiti, ბერძნ. γραφειν ვწერ) — წარწერები ან ნახატები შენობებისა და გადასასვლელების კედლებზე, მატარებლის ვაგონებზე, ღობეებზე და სხვა ვერტიკალურ ზედაპირებზე. ზოგან ფოლკლორის სახეობაც შეიძლება იყოს. ითვლება ახალგაზრდობის თვითგამოხატვის ერთ-ერთ სახეობად. თანამედროვე გრაფიტის მხატვრების თვითსახელწოდებაა "რაიტერები" (ინგლ. writers).
ანტონიო გაუდი ამ ტექსტილის მაგნატს, კატალონიის უმდიდრეს ადამიანს, რომლისთვისაც ესთეტიკა უცხო არ იყო, შეეძლო საკუთარი თავისთვის ნებისმიერი ოცნების ასრულება, გაუდიმ კი ის მიიღო სანაცვლოდ, რაზეც ნებისმიერი ხელოვანი ოცნებობს — თვითგამოხატვის თავისუფლება ფასთაღრიცხვაზე შეხედვის აუცილებლობის გარეშე.
ჟოან მირო მის ნამუშევრებს მიაკუთვნებენ სიურრეალიზმს; ისინი წარმოადგენენ ქვეცნობიერის აღტკინებას, ბავშვური გულუბრყვილობის წარმოსახვის ინტერესს, ისევე როგორც კატალონიური და ესპანური სიამაყის განსახიერებას. მრავალრიცხოვან ნაწერებსა თუ ინტერვიუებში 1930 წლიდან მოყოლებული მიროს არაერთხელ განუცხადებია კონვენციური ხატვის მეთოდების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება და თვითგამოხატვის თანამედროვე მეთოდების დამკვიდრების სურვილი.
ქანდაკება იტალიური რენესანსის დროიდან მოყოლებული მოქანდაკეები ქმნიდნენ რეალური საგნების, რეალური სამყაროს მეტ–ნაკლებად ზუსტ გამოსახულებებს. სკულპტურა ამ პერიოდში ჯერ კიდევ არ წარმოადგენდა თვითგამოხატვის საშუალებას. ეს იყო სახალხო ხელოვნება რომელიც შენობებს,სხვადასხვა დაწესებულებებს დეკორს უკეთებდა. სკულპტურა გამოიყენებოდა სხვადასხვა ისტორიული მოვლენის, დღესასწაულის თუ პიროვნების უკვდავსაყოფად.
გაბონი გაბონის კონსტიტუცია მიღებული იქნა 1991 წლის 26 მარტს. კონსტიტუცია იცავს სიტყვის და პრესის თავისუფლებას. კონსტიტუციის ფუნდამენტური პრინციპების და უფლებების მეორე თავში ნათქვამია: "სინდისის, აზრების, შეხედულების, თვითგამოხატვის, ურთიერთობის და რელიგიური წეს-ჩვეულებების თავისუფალი გამოხატვის თავისუფლება გარანტირებული აქვთ ყველას, საზოგადოებრივი წესრიგის მყარი დაცვის პირობებში".
თავისუფალი უნივერსიტეტი მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლა აყალიბებს კრიტიკულად და შემოქმედებითად მოაზროვნე ახალგაზრდებს − მაღალი სამოქალაქო ცნობიერებითა და მზაობით ლიდერობისათვის. გარდა სასწავლო პროგრამისა, სწავლის განმავლობაში სტუდენტები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა პროექტში, გადიან სტაჟირებას, რაც მათ აძლევს ცოდნის გაღრმავებისა და შემოქმედებითი თვითგამოხატვის საშუალებას. სტუდენტები აქტიურად ხელმძღვანელობენ სხვადასხვა საზოგადოებრივ და კულტურულ ღონისძიებას. მათი ინიციატივით დაარსდა ლიტერატურული და მედია კლუბები. ასევე, ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობით, შეიქმნა სტუდენტური ჯგუფი, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა შინაარსის სოციალურ და საგანმანათლებლო პროექტს.
ქროს-დრესინგი ქროს-დრესინგი ( cross - ჯვარედინი, გადაჯვარედინებული. Dress - ტანსაცმელი, ჩაცმულობა) — დროგამოშვებით ისეთი ტანსაცმლის ტარება, რომელიც ტრადიციულად სხვა სქესის ადამიანებთან ასოცირდება. ქროს-დრესერები ხშირ შემთხვევაში საკუთარ ბიოლოგიურ სქესთან კომფორტულად არიან და მისი შეცვლა არ სურთ. ტერმინი ”ქროს-დრესერი” არ უნდა იყოს გამოყენებული იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ტრანზიციის პროცესშია, ტრანზიცია განიცადა ან/და ყოველდღიურად ცხოვრობს, როგორც სასურველი სქესი, ან ამას მომავალში აპირებს. ქროს-დრესინგი გენდერული თვითგამოხატვის ფორმაა და არ არის აუცილებელი იყოს კავშირში ეროტიკულ აქტივობასთან. ქროს-დრესინგი არ არის სექსუალური ორიენტაციის მიმანიშნებელი.
სისგენდერი სისგენდერი — ადამიანი, რომლის გენდერული იდენტობა ემთხვევა დაბადებისას მინიჭებული სქესის შესაბამის გენდერულ როლს. სისტემაში, სადაც ფიქსირებული როლები პირდაპირ მიბმულია ბიოლოგიურ სქესთან, ძნელია გენდერული თვითგამოხატვის ალტერნატიულ გზებს მიმართო. ბევრი ადამიანი გაცნობიერებულად ებრძვის ბინარულ კატეგორიებს და აპროტესტებს მიდგომას, რომელიც სქესს წარმოაჩენს ბედისწერად და როლად, რომელსაც ვერსად გაექცევი. სხვებისთვის ტრანსგრესია არის იმის დასტური, რომ გენდერული იდენტობა ინდივიდის საკუთრებაა და არა სოციუმის და ყველას აქვს უფლება განსაზღვროს საკუთარი სხეული, ქცევა და გარეგნობა არსებული დეფინიციებისა და კატეგორიებისადმი მისადაგების ვალდებულების გარეშე.
ხელოვნება ხშირად,თუ ეს უნარი გამოყენებულია პრაქტიკაში,ხალხი მას მიიჩნევს ხელოსნობად,ვიდრე ხელოვნების .მსგავსადვე,თუ ნიჭი გამოყენებულია კომერციულ ან სამრეწველო სფეროში,ის შეიძლება იქნეს მიჩნეული კომერციულ ხელოვნებად სახვითი ხელოვნების ნაცვლად .მეორე მხრივ,ხელოსნობა და დიზანი ზოგჯერ მიჩნეულია გამოყენებით ხელოვნებად,თუმცა სახვით ხელოვნებას გააჩნია ზოგ შემთხვევაში მიზნები წმინდა კრეატიულობის და თვითგამოხატვის მიღმა.ხელოვნების ნიმუშების მიზანი შესაძლოა იყოს იდეათა გაზიარება,პოლიტიკურად,სულიერად თუ ფილოსოფიურად მოტივირებული ხელოვნებით,რათა შეიქმნას მშვენიერების აღქმა,გამოვლინდეს  აღქმის ბუნება,სიამოვნებისთვისაა თუ ძლიერი ემოციების გენერირებისთვის. შეიძლება მიზეზი არც არსებობდეს .