Top 10 similar words or synonyms for ენისგან

იაპონურში    0.781356

თურქულიდან    0.774736

ფუძისგან    0.773272

კაშუბური    0.772564

ვოლოფი    0.767007

დამწერლობისაგან    0.765270

გრაფიკულად    0.764840

ჩინურში    0.763873

ორთოგრაფიაში    0.761629

ლინგვა    0.760974

Top 30 analogous words or synonyms for ენისგან

Article Example
D (პროგრამირების ენა) მიზნით, აქცენტი გაკეთებულია ენისგან კომპლექსირების მოშორებაზე და ენის თანამედროვე პროგრამირების
რუსეთის კულტურული განშტოებები არ არსებობს თვლადი და უთვლადი სახელების დიფერენცირების ფენომენი. მეტყველებაში ვერ ვხვებით გენდერის განმასხვავებელ მაჩვენებლებს, როგორც ევროპული ასევე რუსული ენისგან განსხვავებით.
ყირიმელი თათრების ენა ყირიმელი თათრების ენა განსხვავდება თათრული ენისგან, მსგავსება ამ ორ ენას შორის არის ის რომ ორივე შედის ყიფჩაღური ქვეჯგუფის თურქული ჯგუფის ენებში და ასევე ერთი წინაპარი ყავთ ძველთათრული ენის სახით.
ენოს საგრაფო ენოს საგრაფო ან გენეგაუს საგრაფო — შუა საუკუნეების საგრაფო, რომელიც მდებარეობდა თანამედროვე ბელგიის ტერიტორიაზე. ფრანგულად ეწოდებოდა ენოს საგრაფო (), გერმანულად — გენეგაუს საგრაფო (). სახელწოდება მომდინარეობს დასახლებული პუქნტის სახელიდან, რომელიც მდებარეობდა საგრაფოს სამხრეთში, ან მდინარე ენისგან (), რომელიც ამ რეგიონს კვეთდა.
ავსტრონეზიულ-ანდამანური ენები ავსტრონეზიულ-ანდამანური — ბლევინის მიერ ანდამანურსა და ავსტრონეზიულ ენებს შორის კავშირის შესახებ 2007 წელს ჩამოყალიბებული თეორია. ანდამანურიენები შედგება ორი მცირე ენისგან რომლებიც გავრცელებულია ანდამანის კუნძულზე, ხოლო ავსტრონეზიული მსოფლიოს უდიდესი ენათა ოჯახი, რომელიც შეიცავს წყნარ ოკეანეში გავრცელებულ ათასამდე ენას.
ლოგოგრამა ლოგოგრამა (ბერძნ. λόγος « სიტყვა“ და γράμμα, „ასო“) — ერთი გრაფემა, რომელიც აღნიშნავს მთელ ლემას და არა მხოლოდ მისი ფონემების ერთ ნაწილს. უმეტეს შემთხვევაში ლოგოგრამაში არაფერი მიანიშნებს მის აღმნიშვნელზე (როგორ უნდა იქნას წარმოთქმული). ეს არის ერთი წერილობითი ნიშანი, რომელიც მთელ სიტყვას აღნიშნავს კონკრეტული ენისგან დამოუკიდებლად.
ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიერება ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიერება შეისწავლის მონათესავე ენათა განვითარების გზებს შედარებითი მეთოდის მეშვეობითა და წარმოადგენს ენათმეცნიერების, როგორც ჰუმანიტარული მეცნიერების, საფუძველს. როდესაც მონათესავე ენებს სწავლობენ, შედარება საშუალებას წარმოადგენს, ენის (ენათა) ისტორია კი მიზანია. მონათესავედ მიაჩნიათ ისეთი ენები, რომლებიც ერთი ენისგან მომდინარეობენ, ერთი ენის დიალექტთა დიფერენციაციის პროცესში გაჩნდნენ. ენას, რომლის დიფერენციაციის შედეგად მონათესავე ენები ჩნდება, ფუძე-ენა ჰქვია.
როლან ბარტი საფრანგეთის ინტელექტუალურ სარბიელზე ბარტი 1950-იან წლებში გამოჩნდა. მასზე დიდი გავლენა მოახდინა სარტრის ნაშრომმა ”რა არის ლიტერატურა?” (1947). ბარტის ნაშრომი ”წერის ნულოვანი ხარისხი” (1953) თავდაპირველად ალბერ კამიუს ჟურნალ ”კომბაში” გამოქვეყნდა, რამაც ავტორი მოდერნისტული ლიტერატურის ერთ-ერთ წამყვან კრიტიკოსად აქცია. მასში ბარტმა შემოიტანა ”წერის” კონცეფცია, რომელიც სტილისგან, ენისგან და მწერლობისგან გამიჯნა.
ლადინური ენა ლადინური ენა () — რომანული ენა, ინდოევროპული ენების ოჯახისა, რომელიც გავრცელებულია ჩრდილოეთ იტალიაში, ტრენტოს, ბოლცანოსა და ბელუნოს პროვინციებში. მჭიდროდ არის დაკავშირებული შვეიცარიის რეტორომანულ და ფრიული ენებთან. რომანულ ენებს მიეკუთვნება აგრეთვე ლადინო ენა, რომელიც განსხვავდება ლადინური ენისგან და, რომელიც რომანული ენების იბერო-რომანულ ქვეჯგუფს მიეკუთვნება. 2001 წლის მონაცემებით ლადინურ ენაზე საუბრობს 34.586 ადამიანი.
ქართული ენა ქართული ენის წარმოშობის პრობლემით დაინტერესებული იყვნენ ევროპელი მეცნიერები ჯერ კიდევ 17-18 საუკუნეში. ადრე კაცობრიობის ენების პრაენად აღიარებული იყო ძველებრაული, თუმცა აზიის ენებისადმი ინტერესი მაღალი იყო, რადგან მათში ხედავდნენ ენის განვითარების უფრო ძველ საფეხურებს. მალე უარყვეს ძველებრაული ენისგან მსოფლიო ენების წარმომავლობის იდეა და ამოტივტივდა გეოგრაფიული პრინციპი ენათა კლასიფიკაციაში. მაგალითად ადელუნგმა ქართული ენა აზიის ენათა ჯგუფს მიაკუთვნა.