Top 10 similar words or synonyms for ენერგიაზე

ნივთიერებაში    0.879610

ულტრაიისფერი    0.878882

სითბური    0.876262

პლაზმა    0.871841

პლაზმაში    0.870508

მომატებას    0.869085

იონიზაციის    0.867936

პლაზმის    0.867755

შთანთქმა    0.867668

რადიაცია    0.867193

Top 30 analogous words or synonyms for ენერგიაზე

Article Example
თვითმფრინავი მზის ენერგიაზე მოუშავე თვითმფრინავები ენერგიას იღებენ ფოტოელემენტისაგან. 2010 წლის 8 ივლისს სოლარ იმპულსის ეკიპაჟი იყო პირველი ვინც მზის ენერგიაზე მომუშვე თვითმფრინავით ღამით იფრინეს.
ალმასი კრისტალის ენერგია შეადგენს 10 ჯ/გ-ატ, კავშირის ენერგია 700 ჯ/გ-ატ — კრისტალის ენერგიაზე 1 %-ზე ნაკლები.
ატომი ატომების უნივერსალურობა და სტაბილურობა დამოკიდებულია მათ შემაკავებელ ენერგიაზე, რაც ნიშნავს, რომ ატომს გააჩნია უფრო ნაკლები ენერგია, ვიდრე ბირთვისა და ელექტრონების დაუკავშირებელ სისტემას. სადაც ტემპერატურა იონიზაციის ენერგიაზე ბევრად მაღალია, მატერია არსებობს პლაზმის, დადებითად დამუხტული იონებისა (შესაძლოა, შიშველი ბირთვების) და ელექტრონების აირის, მდგომარეობაში. როდესაც ტემპერატურა იონიზაციის ენერგიაზე დაბლა ეცემა, ატომი სტატისტიკურად ხელსაყრელი ხდება. ატომებმა (დაკავშირებული ელექტრონებით დასრულებული) დამუხტულ ნაწილაკებზე დომინირება დიდი აფეთქებიდან 380 000 წლის შემდეგ დაიწყეს, რეკომბინაციის სახელით ცნობილ ეპოქაში, როდესაც გაფართოვების პროცესში მყოფი სამყარო საკმარისად გაგრილდა რომ ელექტრონებისათვის საშუალება მიეცა ბირთვს დაკავშირებოდნენ.
იონიზაციის ენერგია იონიზაციის ენერგიაზე აქვს გავლენა ასევე ნაკლებად მნიშვნელოვან ფაქტორებს, როგორებიცაა, კვანტურმექანიკური გაცვლითი ურთიერთქმედებები, ზურგის და მუხტის კორელაცია და სხვა.
მუდმივი ძრავა მუდმივი ძრავა () — წარმოსახვითი მოწყობილობა, რომლითაც მიიღებული ენერგია მასზე დახარჯულ ენერგიაზე მეტია. (მ. ქ. კ. გაცილებით მეტია 100 %)
თინათინ ასათიანი 1959 წელს თინათინ ასათიანი იწყებს კოსმოსური მიუონების პოლარიზაციის ხარისხის ენერგიაზე დამოკიდებულების შესწავლას, ხოლო 1963 წლიდან მონაწილეობს დამუხტულ ნაწილაკთა კვლევის ახალი მეთოდიკის დამუშავებაში — განიერღრეჩოიანი ნაპერწკლოვანი კამერების შექმნაში.
სატურნ V სატურნ-V ასევე უნდა ყოფილიყო რაკეტა, რომელიც გამოყენებული იქნებოდა Voyager Mars კოსმოსური ხომალდებისათვის და აგრეთვე ბირთვულ ენერგიაზე მომუშავე რაკეტის საფეხურის RIFT და NERVA კოსმოსში გასაყვანად.
გერმანიის ეკონომიკა 2009 წლის მონაცემებით გერმანიის მოთხოვნას ელექტრო ენერგიაზე სტრუქტურულად აკმაყოფილებდა ელექტრომატარებლების შემდეგი სახეები: მურა ნახშირი (24,6%), ბირთვული ენერგია (22,6%), ქვანახშირი (18,3%), ენერგიის განახლებადი წყაროები (15%) და აირი (12,9%)
ვარსკვლავთკარიბჭის ტექნოლოგიები იონური ქვემეხები შეიქმნა ტოლანური ასეთივე იარაღის მიხედვით, იარაღის დამანგრეველი ძალა დამოკიდებულია არა ენერგეტიკული ჭურვის სიმხურვალეზე, არამედ მის კინეტიკურ ენერგიაზე. ასგარდული ქვემეხები ტოლანურთან შედარებით მცირეა, მძლავრია და მარტივია. ქვემეხები დამონტაჟდა ასგარდთა უმძლავრეს ხომალდებზე, „ო'ნილებზე“.
ნეპალი ტრანსპორტსა და ენერგიაზე მაღალ გადასახადს დამატებული არახელსაყრელი ბიზნეს გარემო - ეს ყველაფერი აფერხებს მომგებიანი საწარმოების წინსვლას, ძირს უთხრის ეკონომიკურ ზრდას და უკან ხევს ქვეყნის განვითარების პოტენციალს. სუსტი საზოგადოებრივი ადმინისტრაცია და მცირე საწარმოო ბაზა ნეპალის ტრანსფორმირების პროცესს ძალიან აფერხებს.