Top 10 similar words or synonyms for გლეხურ

მრეწველობასა    0.751943

სანიტარულ    0.729955

ორგანიზაციულ    0.729881

საწარმოებში    0.723539

სუბსიდიებს    0.721962

კოლექტიურ    0.719703

ბიტალიკა    0.712486

დაბებში    0.711725

პლანტაციებს    0.709189

მეხილეობას    0.704388

Top 30 analogous words or synonyms for გლეხურ

Article Example
უნგრეთის საბჭოთა რესპუბლიკა თემის (საზოგადოების) უმაღლესი ორგანო - მუშურ-გლეხურ-ჯარისკაცული საზოგადოების საბჭოები (Községi munkás-paraszt- és katonatanács) რომელიც, ასევე, აირჩეოდა მოსახლეობის მიერ.
უნგრეთის საბჭოთა რესპუბლიკა კომიტატთა უმაღლესი ორგანო იყო კომიტატთა მუშურ-გლეხურ-ჯარისკაცული საბჭოები (Vármegyei munkás-, paraszt- és katonatanácsának), რომელიც აირჩეოდა მოსახლეობის მიერ.
ლოლარდები ლოლარდები – ინგლისში და ზოგ სხვა ქვეყანაში მონაწილენი გლეხურ-პლებეური მოძრაობისა, რომელმაც მიიღო ანტიკათოლიკური ხასიათი; პირველად გაჩნდნენ ნიდერლანდში 1300 წ.
კარმენი (ოპერა) ღამეა.კონტრაბანდისტები მთებში დაბანაკდნენ. მათთან ერთად არის კარმენი და ხოზე. გლეხურ ცხოვრებას მონატრებულ ხოზეს სინდისის გრძნობა ქენჯნის. მას მხოლოდ კარმენისადმი სიყვარული აჩერებს კონტრაბანდისტების ბანაკში.
იონას სტაუგატისი სტაუგატისს ვარშავის უნივერსიტეტი ჰქონდა დამთავრებული დოქტორის ხარისხით. 1919 წელს ლიტვის პარლამენტში იქნა არჩეული გლეხურ-სახახლო პარტიის წევრად. 1926 წლის 2 ივნისს იგი სეიმის თავმჯდომარედ აირჩიეს.
კასტილიის სამეფო თავიანთი დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად და მავრების წინააღმდეგ საბრძოლველად ქალაქები ურთიერთშორის კავშირს ამყარებდნენ, რომელსაც ჰერმანდადი ეწოდებოდა. მეტი სიძლიერის მოპოვების მიზნით ისინი ხშირად უკავშირდებოდნენ გლეხურ თემებს — „ბეჰეტრიებს“. სამხედრო საქმიანობასთან ერთად ისინი სოფლის მეურნეობასაც მისდევდნენ.
გიორგი მაზნიაშვილი გიორგი მაზნიაშვილი დასახლდა თავის მამაპაეულ სოფელ სასირეთში და ხელი მიჰყო გლეხურ მეურნეობას. 1937 წელს, რეპრესიების დროს დაიჭირეს მისი ვაჟი და დახვრიტეს. ძალიან მალე თავად გიორგი მაზნიაშვილიც დახვრიტეს. მისი საფლავი დღემდე უცნობია. რუსულ წყაროებში იგი ცნობილია სახელწოდებით გიორგი მაზნიევი.
მოსკალი უკრაინელ გოგონებს, რომლებიც ცოლად რეკრუტ-მოსკალებს გაჰყვნენ (მათ შორის უკრაინული წარმოშობისებსაც, რომელნი დიდი ხნის მსახურის შემდეგ აღიქმებოდნენ უცხოებად და საკუთარ თავსაც გაუცხოებულად გრძნობდნენ, რომელნიც მოსყდნენ გლეხურ ფესვებს), უწოდებდნენ „მოსკოვკებს“ (იხ. ივან ნეჩუი-ლევიცკის მოთხრობა „Две московки“). მოსკალები და მათი ოჯახები განსაკურებულ წოდებას შეადგენდნენ — იყვნენ თავისუფალნი (მთავრებივით), მაშინაც კი თუ ყმებიდან რეკრუტირდებოდნენ.
ჩრდილოეთ კორეის ისტორია ახალი სახელმწიფოს არსებობის პირველ წლებში ხელისუფლება უფრო ფრთხილად ეპყრობოდა სოფლის მეურნეობას. 1946 წლიდან მან მოახდინა მიწების გადანაწილება წვრილ და საშუალო გლეხურ ოჯახებზე. 1954 წლიდან დაიწყო ე.წ. კოლექტივიზაცია, რომელიც 4 წელიწადი გაგრძელდა. ამის სემდეგ, მთელი ქვეყნის წვრილი გლეხური მეურნეობები გაერთიანდნენ სოფლის მეურნეობის კოოპერატივებში.
კოლექტივიზაცია კოლექტივიზაცია — წვრილ გლეხურ მეურნეობათა გაერთიანება მსხვილ სოციალისტურ მეურნეობებად - კოლმეურნეობებად, აგრარული სფეროს რეფორმა სსრკ-ში. კოლექტივიზაციას საფუძვლად ედო სოფლად კერძო საკუთრების ლიკვიდაცია და საზოგადოებრივი საკუთრების ყოვლისმომცველი სისტემის ჩამოყალიბება, ჩვეულებრივ, სახელმწიფო მექანიზმების მეშვეობით. იგი მიმდინარეობდა 1929-1933 წწ. კოლექტივიზაციას თან ახლდა ძალადობა, რეპრესიები და გაუგონარი, არადამიანური ტრაგედიები.