Top 10 similar words or synonyms for გენებს

დაბოლოებებს    0.865048

მტაცებლებს    0.850882

ამინომჟავას    0.838699

მილებს    0.831952

მწკრივს    0.830461

კვანძებს    0.829286

შენადნობებს    0.826315

უჯრედს    0.825784

ნაწილაკებს    0.825266

პიქსელებს    0.824882

Top 30 analogous words or synonyms for გენებს

Article Example
უჯრედის ქიმიური შედგენილობა ნუკლეინის მჟავებს დნმ(დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა) და რნმ(რიბონუკლეინის მჟავა) მიეკუთვნება. დნმ არის გიგანტურო მოლეკულა რომელსაც აქვს ორმაგი სპირალის ფორმა, აგრეთვე შეიცავს მონაკვეთებს - გენებს.
ტრანსპოზონები ტრანსპოზონები () — ორგანიზმების დნმ-ის უბნები, რომლებსაც შეუძლიათ გენომის ფარგლებში გადაადგილება (ტრანსპოზიცია) და გამრავლება. ტრანსპოზონებს ასევე უწოდებენ „მოხტუნავე გენებს“ და ისინი მობილური გენეტიკური ელემენტების მაგალითს წარმოადგენენ.
შიზოიდური პიროვნების აშლილობა შპა არ უნდა აგვერიოს შიზოფრენიასთან, შიზოტიპურ პიროვნების აშლილობასთან ან ანტისოციალურ პიროვნების აშლილობასთან. თუმცა, არსებობს შპა-ს, A კლასტერისა და შიზოფრენიის გამომწვევი გენებს შორის კავშირის მტკიცებულებანი. შპა მოიაზრება 'შიზოფრენიული აშლილობათა სპექტრის' ნაწილად.
პლაზმიდები ბუნებაში პლაზმიდები, ჩვეულებრივ, შეიცავენ გენებს, რომლებიც ზრდიან ბაქტერიების მდგრადობას არასახარბიელო გარე ფაქტორების (მათ შორის ანტიბიოტიკების) მიმართ. ხშირ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ერთი ბაქტერიიდან მეორეზე გადასვლა (ზოგჯერ სხვა სახეობის ბაქტერიაზეც კი) და ამგვარად ასრულებენ გენების ჰორიზონტალური გადატანის საშუალების როლს.
უჯრედი თანამედროვე ევოლუციური თეორიის მიხედვით ბუნებრივი გადარჩევა გენებს შორის ხდება, უჯრედი კი მხოლოდ მათი დამცავი გარსია. ასეთი გარსით დაცული დნმ–ის ჯაჭვები დაუცველებთან შედარებით უპირატეს მდგომარეობაში არიან. სწორედ ეს შეიძლება ყოფილიყო უჯრედების განვითარებისა და გართულების მამოძრავებელი ძალა.
სქესობრივი გადარჩევა ფიშერის პრინციპი - ევოლუციური მოდელი, რომელიც განმარტავს, თუ რატომ ჭარბობს ბუნებაში ცოცხალი ორგანიზმების სახეობების თანაფარდობა,  დაახლოებით 1:1, რომლის დროსაც, გენების რაოდენობა, რომლებიც აწარმოებენ ორივე სქესის ორგანიზმებს, თანაბარია, რადგან თითოეული სქესის წარმომადგენელი უშვებს ზუსტად გენებს ნახევარს ყველა მომავალი თაობისათვის.
ბუნებრივი გადარჩევა ანთროპოლოგიაში დღემდე საკამათო თემად რჩება ეს საკითხი, რადგან თუკი ერთი ნაწილი ქცევებს მხოლოდ გენებს უკავშირებს, მეორე ნაწილი სხვა კრიტერიუმებს უჭერს მხარს. გამოცდილება და სწავლა სწორედ ის კრიტერიუმებია, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ ჩვევების ჩამოყალიბებაში.
ორმაგი მემკვიდრეობის თეორია ანთროპოლოგი ფ.ტ. კლოაკი საკითხს უფრო ზოგადად მიუდგა და წამოაყენა ძალიან ზოგადი თეორია თვით რეპლიკადირებადი ინსტრუქციების შესახებ. მისი მტკიცებით ურთიერთობა ინსტრუქციებს შორის მეტად პრობლემატურია ეხება ეს კულტურასა თუ გენებს. გენეტიკის შემთხვევაში კარგად თანაგანვითარებული სტრუქტურები ინდივიდუალურ დონეზე მოთხოვნების შესაბამისად ახდენენ ადაპტაციას მაშინ როდესაც კულტურის შემთხვევაში მეტი ყურადღება ექცევა ისეთი სტრუქტურების გადარჩევას რაც არათუ ინდივიდის არამედ საზოგადოებას, სუბ-ინდივიდუალურ ჯგუფებს მეტად დაეხმარება.
ევოლუცია ხელოვნური გადარჩევა ორგანიზმთა პოპულაციაში თვისებების განზრახ გადარჩევაა. ეს გამოიყენეს ათასობით წლის მანძილზე, ცხოველებისა და მცენარეების მოშინაურების პროცესში. უფრო ბოლო დროს, ასეთი გადარჩევა გენური ინჟინერიის სასიცოცხლო ნაწილი გახდა, როდესაც გადასარჩევ მარკერებს, მაგალითად ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტულ გენებს დნმ-ზე მანიპულირებისთვის იყენებენ. ღირებული მახასიათებლების მქონე ცილები მუტაციისა და გადარჩევის განმეორებითი რაუნდების შედეგად, განვითარდა პროცესში, რომელსაც მიმართულ ევოლუციას უწოდებენ.
ბიოტექნოლოგია ინსულინი ნივთიერებაა, რომელიც სისხლში შაქრის დონეს არეგულირებს. დიაბეტით დაავადებული ადამიანისათვის ინსულინი მკურნალობის ნაწილს შეადგენს. ინსულინის დასამზადებლად მეცნიერები მცირე რაოდენობით იღებენ ადამიანის უჯრედებს და მისგან გენეტიკურ მასალას (დიენემი) გამოყოფენ, რომელიც ინსულინის დასამზადებელ ინსტრუქციებსაც შეიცავს. ისინი მრავალჯერ ამრავლებენ იმ გენებს, რომლებიც კონკრეტულად ინსულინის წარმოქმნაზე არიან პასუხისგებლები და სხვადასხვა მიკრობებში ნერგავენ, რომელბიც შემდეგ ინსულინს წარმოქმნიან.