Top 10 similar words or synonyms for გამოყენებაშია

ფუნქციონირებს    0.543715

განთავსებულია    0.508617

ფუნქციონირებდა    0.470728

იმყოფება    0.464803

რჩება    0.457718

გამოცხადებულია    0.457320

გადაკეთდა    0.450220

მუშაობს    0.449868

განათავსეს    0.447783

მოქმედებს    0.442953

Top 30 analogous words or synonyms for გამოყენებაშია

Article Example
სამგანზომილებიანი გრაფიკა სამგანზომილებიანი გრაფიკა, ასევე სამგანზომილებიანი გამოსახულების სინთეზი (შემოკლებით 3D სინთეზი) არის CAO-სგან წარმომდგარი ტექნიკა, რომლის საშუალებითაც ახდენენ ობიექტების, საგნების პერსპექტივაში წარმოდგენას კომპიუტერის ეკრანზე. ამჟამად იგი გამოყენებაშია გამოსახულებების შესაქმნელად არქიტექტურულ ვიზუალიზაციაში, კინოინდუსტრიაში, ტელევიზიაში, კომპიუტერულ თამაშებში, ბეჭდვით პროდუქციაში და მეცნიერების სხვადასხვა დარგებში.
დელტა-2 დელტა-2 (Delta II) — კოსმოსური სასტარტო სისტემა თავდაპირველად დაპროექტებული და აგებული მაკდონელ დუგლასის მიერ, შემდეგ კი დამუშავებული ბოინგის ინტეგრირებული თავდაცვის სისტემების განყოფილების მიერ. დელტა-2 ნაწილია დელტას სარაკეტო ოჯახის და გამოყენებაშია 1989 წლიდან. დელტა-2 მოიცავს აწ უკვე გამოყენებიდან გასულ დელტა 6000-ს, აქტიურ დელტა-7000-ს და ორ 7000-ის ვარიანტს (მსუბუქსა და მძიმეს).
ადრეული ისლანდიელები თავდაპირველად ისლანდიაში ძალიან სწრაფ-სწრაფად იცვლებოდა ტერიტორიების დაყოფა და მათი მეპატრონეები. თუმცა, შემდგომმა მოსახლეობამ და ახალმა თაობებმა მალევე თავიდან დაყვეს ტერიტორია ფერმებზე დაფუძნებულ მიწებად. ასეთი მიწების კონტროლი პირდაპირი მფლობელობის ან იჯარის გზით იყო საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრობის საფუძველი; ეს პრივილეგია მხოლოდ მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილს ჰქონდა. მფლობელობა უპირატესად მამაკაც შთამომავლებზე გადადიოდა. ასეთი კომლური მფლობელობა ძალიან სტაბილური იყო. განსახლების დროს დაარსებული ზოგიერთი ფერმა დღემდე გამოყენებაშია, ზოგიერთმა კომლების მიტოვების პერიოდებსაც კი გაუძლო, რათა შემდეგ ხელახლა აღმოეჩინათ და ისევ დაეწყოთ გამოყენება. მთის საძოვრები ძირითადად ადგილობრივი თემების ხელში იყო, რომლებიც ერთობლივად აკონტროლებდნენ მათზე წვდომას. ფერმებს ხშირად სპეციალურ რესურსებზე ჰქონდათ პრეტენზია, მაგალითად, ხე-ტყეზე, ტორფზე და ა. შ, მაშინაც კი როდესაც ისინი არ მდებარეობდნენ კომლის მიწაზე.
პერსონალური კომპიუტერი მონაცემების და მმართველი სიგნალების წარმოდგენის ფორმა პერსონალური კომპიუტერის სხვადასხვა მოწყობილობებში განსხვავდებიან. ეს ბუნებრივია იმიტომ, რომ ცალკეული ფუნქციონალური ბლოკების პრინციპები განსხვავდებიან. მაგალითად, დისკებიდან წაკითხული ინფორმაცია ელექტრონული იმპულსების თანმიმდევრობაა. მასში თითოეული იმპულსი ერთი ბიტი მატარებელია. იგივე მონაცემები სისტემურ სალტეზე წარმოდგენილია 32 ერთდროულად გადაცემული იმპულსების კომბინაციით. მოწყობილობის ურთიერთქმედების თავსებადობის უზრუნველყოფა ხორციელდება სპეციალური მოწყობილობით — ადაპტერებით. კონსტრუქციულად ადაპტერი ნაბეჭდი პლატაა, რომელსაც ერთი მხრივ აქვს სტანდარტული გამთიშველი, ხოლო მეორე მხრივ შესაბამის მოწყობილობასთან დასაკავშირებელი სპეციფიური გამთიშველი. ნაბეჭდ პლატაზე არის მიკროსკოპული და სხვა ელემენტები. უკანასკნელ ხანს ადაპტერისადმი მოთხოვნა მცირდება იმიტომ, რომ ელექტრული სიგნალების გარდამქმნელ ფუნქციებს თვით მოწყობილობის ელექტრონული მართვის სქემები იღებენ თავის თავზე და თავსებადობის გარკვეულ ფუნქციებს სისტემურ პლატაზე დაყენებული მიკროსქემები აკეთებენ. აღნიშნულის მიუხედავად ამჟამად გამოყენებაშია ვიდეოადაპტერები (იგივე ვიდეოკარტები), შეტანა/გამოტანის პორტების ადაპტერები, ქსელური ადაპტერები, ხმის ადაპტერები, მოდემები.