Top 10 similar words or synonyms for გამოსხივებული

ინდუცირებული    0.869265

გენერირებული    0.857378

ტროფოზოიტის    0.855681

გადამცემის    0.830457

მაკროფაგების    0.823050

ეტას    0.819894

შთაინთქმება    0.815359

მყიდველის    0.811670

გასროლილი    0.810996

მიმასის    0.804716

Top 30 analogous words or synonyms for გამოსხივებული

Article Example
გამოსხივების კოეფიციენტი გამოსხივების კოეფიციენტი — ფარდობა ერთი და იმავე ტემპერატურის პირობებში კონკრეტული სინათლის წყაროს მიერ გამოსხივებული ენერგეტიკული სიკაშკაშისა აბსოლიუტურად შავი მატერიის მიერ გამოსხივებული სინათლის ენერგეტიკულ სიკაშკაშესთან.
მთვარე მთვარე ბნელი და ცივი, „ბრმა“ ციური სხეულია, რომელიც მზისგან არეკლილი სინათლით ანათებს, იგი მზიდან გამოსხივებული სინათლის მხოლოდ 7%-ს ირეკლავს.
ვარსკვლავი ვარსკვლავების მიერ გამოსხივებული ენერგია (თერმობირთვული სინთეზის შედეგი) კოსმოსში ელექტრომაგნიტური და ნაწილაკური გამოსხივებით ვრცელდება. ვარსკვლავის მიერ გამოსხივებული ნაწილაკური რადიაცია ვარსკვლავურ ქარად გვევლინება, რომელიც გარე ფენებიდან გამოედინება თავისუფალ პროტონებად და ელექტრულად დამუხტულ ალფა და ბეტა ნაწილაკებად. თუმცა, არსებობს უმასო ნეიტრინოების დიდი ნაკადი, რომელიც ვარსკვლავის ბირთვიდან სხივდება.
ფოტოგრაფია ფოტოგრაფიის პროდუქტს ფოტონეგატივი ან ფოტო წარმოადგენს, რომელიც მიიღება ექსპოზიციის პერიოდში საგნებიდან არეკლილი ან გამოსხივებული სინათლის სხივის ზემოქმედებით შუქმგრძნობიარე ქიმიურ ან ელექტრონულ სენსორზე, როგორც წესი ფოტოგრაფიული ლინზის საშუალებით.
ეგზოპლანეტა პოლარიმეტრიის მეთოდით პლანეტიდან არეკლილი პოლარიზებული სინათლე გამოიყოფა ვარსკვლავიდან გამოსხივებული არაპოლარიზებული სინათლისგან. ამ მეთოდით არც ერთი ახალი პლანეტა არ აღმოუჩენიათ, მაგრამ რამდენიმე უკვე აღმოჩენილი პლანეტის არსებობა ამ მეთოდით დაადასტურეს.
გულის ნისლეული გულის ნისლეულის ფორმას და ინტენსიურად წითელ შეფერილობას, მის ცენტრთან ახლოს არსებულ ვარსკვლავთა მცირე ჯგუფისგან გამოსხივებული რადიაცია წარმოქმნის. გაფანტული ვარსკვლავთგროვა, ცნობილი, როგორც Melotte 15, მოიცავს რამდენიმე კაშკაშა ვარსკვლავს, რომელთა მასაც თითქმის 50 მზის მასის ტოლია და უფრო მეტ მკრთალ ვარსკვლავს, რომელთა მასაც, მზის მასის მხოლოდ ნაწილია. მილიონობით წლის წინ, ვარსკვლავთგროვა მიკროკვაზარს მოიცავდა.
ასტროფიზიკა ასტროფიზიკა სათავეს იღებს მე-19 საუკუნეში სპექტროსკოპის გამოგონებიდან, რამაც ასტრონომებს ვარსკვლავთა მიერ გამოსხივებული სინათლის მიხედვით მათი სტრუქტურის ანალიზის საშუალება მისცა. ასტროფიზიკოსები სამყაროს განიხილავენ როგორც უზარმაზარ ლაბორატორიას, სადაც შეიძლება მატერიის შესწავლა სხვადასხვა ტემპერატურის, წნევისა და სიმკვრივის შემთხვევაში, რისი გაკეთებაც დედამიწის პირობებში შეუძლებელია.
ვარსკვლავთკარიბჭის ტექნოლოგიები უცნობია, როგორ მუშაობს ეს ტექნოლოგია, მაგრამ ცნობილია მისი მოქმედება. როგორც ასგარდმა კვაზირმა განმარტა, ეს იარაღი ენერგიას ნუწემის მსგავსად აგროვებს, მაგრამ გამოყოფს იმ განზომილებაში, რომელშიც ამაღლებული არსებები ბინადრობენ, კვაზირმა ამასთანავე განმარტა ამ იარაღის მოქმედება: „ორი ტალღა ერთმანეთს ეჯახება და იმსხვრევა“, რაც იმას ნიშნავს, რომ სანგრაალის მიერ გამოსხივებული ენერგია სასიკვდილოდ მოქმედებს ამაღლებულ არსებებზე, მაგრამ მისი მოქმედების რადიუსი, სავარაუდოდ, გალაქტიკის მასშტაბით შემოისაზღვრება.
მანათობელი დიოდები შუქდიოდი ან მანათობელი დიოდი (ინგლ. light-emiting diode, LED) — ნახევრადგამტარი მოწყობილობა, რომელიც არაკოჰერენტულ სინათლეს ასხივებს მასში მუდმივი ელექტრული დენის გატარების დროს. გამოსხივებული შუქი მდებარეობს სპექტრის ვიწრო ნაწილში და მისი ფერის მახასიათებლები დამოკიდებულია ნახევრადგამტარში გამოყენებული ნივთიერების ქიმიურ შემადგენლობაზე. პირველი შუქდიოდი, რომელიც გამოასხივებდა ადამიანისთვის ხილულ შუქს, 1962 წელს შექმნა ნიკ ჰოლონიაკმა. იმ დროისთვის ის მუშაობდა მკვლევარად კომპანიაში General Electric Company.
ბირთვული ქიმია ბირთვული გამა-რეზონანსული მოვლენა შეიმჩნევა მხოლოდ ზოგიერთ ელემენტზე. γ-კვანტების კუთხური კორელანციის შეშფოთების (კკშ) მეთოდი და დამატებით შესაძლებლობას იძლევა შევისწავლოთ ელექტრონული გარსების ურთიერთქმედება ატომის ბირთვთან. ვინაიდან ბირთვის მიერ თანამიმდევრულად გამოსხივებული γ-კვანტის მიმართულებას შორის კუთხე დამოკიდებულია ატომის ან მოლეკულის ელექტრონული გარსის სტრუქტურაზე, ამიტომ კკშ მეთოდი შეიძლება გამოვიყენოთ მოლეკულის შიდა ველის, ატომებისა და მოლეკულების ელექტრული გარსების სტრუქტურის შესწავლისათვის საჭირო რაოდენობრივი ინფორმაციის მისაღებად.