Top 10 similar words or synonyms for გადამცემის

გასროლილი    0.838234

გამოსხივებული    0.830457

მყიდველის    0.816285

გენერირებული    0.796575

გავრცელებადი    0.791263

გაღებულ    0.788649

ინდუცირებული    0.777820

გამოფრქვეული    0.777688

ეტას    0.767633

პოლიმერაზის    0.766122

Top 30 analogous words or synonyms for გადამცემის

Article Example
რადიო-სარელეო სისტემა მანძილი ორ მომიჯნავე რს სადგურს შორის დამოკიდებულია: გადამცემის სიმძლავრეზე, გადამტან სიხშირეზე, ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტზე, მიმღების მგრძნობიარობაზე.
რადიო-სარელეო სისტემა თანამედროვე ციფრულ რს სისტემებს შეუძლიათ გადასცენ 1გბტ და მეტი ინფორმაცია ერთ რადიო სარელეო არხში ანუ „ლულაში“ (ერთი არხი - ერთი გადამცემის მიერ ერთ კონკრეტულ სიხშირეზე წარმოებული გადაცემა).
ვარსკვლავური ომები (ფილმი) ლეიას გათავისუფლების შემდეგ ყველა ბრუნდება ხომალდზე, თუმცა ობი-ვანი სხივის გათიშვის შემდეგ დერეფანში დართ ვეიდერს ხვდება, რომელიც მას კლავს. ლუკი და სხვები ლეიას მითითებით აჯანყებულთა ბაზაზე მიემგზავრებიან. მაგრამ იმპერია მათ თვალს ადევნებს სპეციალური გადამცემის დახმარებით, რომელიც ჰანის ხომალდზე იქნა დამაგრებული.
ბურკინა-ფასო ორი რადიოსადგური, აქედან ერთი უაგადუგუში და ერთიც ბობო-დიულასოში, იმყოფება სახელმწიფო რადიოკორპორაცია Radiodiffusion Nationale-ს დაქვემდებარებაში. იგი მაუწყებლობს ფრანგულ და მკვიდრი მოსახლეობის 13 ენაზე, იყენებს ორ საშუალო ტალღას AM და FM სიხშირეზე. Radio Nationale Burkina (RTB) დედაქალაქ უაგადუგუდან მოკლე ტალღებზე 100 კილოვატიანი გადამცემის საშუალებით 4.815 და 5.030 მეგაჰერც ტალღებზე ფრანგულ ენაზე მთელ მსოფლიოში გადასცემს ახალ ამბებს.
წყლის წისქვილი ვერტიკალურბორბლიანი წისქვილის მამოძრავებელ მექანიზმს, დიდ ვერტიკალურ ბორბალს, რომელსაც წყალი აბრუნებს, "წისქვილის სახლის" გვერდზე მართავენ. ის სპეციალური გადამცემის საშუალებით გაცილებით უფრო სწრაფად აბრუნებს საფქვავ ქვებს, ვიდრე ჰორიზონტალურბორბლიანი წისქვილი. ასეთ წისქვილებს შედარებით უფრო იშვიათად აგებდნენ და ძირითადად გავრცელებული იყო მტკვრის ხეობაში, ქვემო ქართლსა და კახეთში.
რადიო სიგნალის გადაცემა ხდება შემდეგი სახით: გადამცემ მხარეს ყალიბდება რადიოტალღა (სიგნალი) საჭირო სიხშირითა და ამპლიტუდით. შემდეგ გადასაცემი სიგნალის მოდულირებას ახდენს უფრო მაღალი სიხშირის რხევა (მზიდი). მიღებული მოდულირებული სიგნალი სივრცეში გამოისხივება ანტენით. მიმღებ მხარეს რადიოტალღები მოდულირებულ სიგნალს ანტენით იღებს, რის შემდეგაც მისი გაფილტვრა და დემოდულირება ხდება. დემოდულაციის შემდეგ მიიღება სიგნალი, რომელიც შესაძლოა ოდნავ განსხვავდებოდეს, თუმცა მეტწილად მსგავსია გადამცემის მიერ გაშვებული სიგნალისა.
ტელემუნდო ტელემუნდო 142 საჰაერო გადამცემის, საკაბელო და თანამგზავრული მაუწყებლობით ფარავს ესპანური და ლათინოამერიკული მოსახლეობის 58%-ს. 2007 წელს, მის საკვირაო პრაიმ-ტაიმის ეთერს 1 035 000 ადამიანი უყურებდა. ტელემუნდო ერთადერთი ესპანურენოვანი ქსელია, რომელიც ამ სამყაროს ყველაზე მეტ ტელენოველას აწარმოებს. ტელეარხის მრავალი პროგრამა სუბ-ტიტრებით გადის როგორც ინგლისურ, ისე ესპანურ ენებზე.
ვარშავის რადიოანძა რადიოანძის პროექტი სიმაღლით 646,38 მ შეიმუშავა ინჟინერმა იან პოლაკმა გრძელ ტალღაზე რადიომაუწყებლობისთვის პოლონეთისა და ევროპის ტერიტორიაზე. მშენებლობა ქ. კონსტანტინოვთან დაიწყო 1970 წლის ივნისში და დასრულდა 1974 წლის 18 მაისს. რადიოანძამ ფუნცქიონირება დაიწყო იმავე წლის 22 ივნისს. ექსპლუატაციას უწევდა ვარშავის სახელმწიფო ტელერადიოკომპანია რადიოს პირველი არხის მაუწყებლობისთვის სიხშირეზე 225 კილოჰერცი. ორმაჩტიანი გადამცემის სიგნალის დაჭერა შესაძლებელი იყო ევროპაში, ჩრდ. აფრიკაში და ჩრდ. ამერიკაშიც. კონსტრუქციის საერთო წონა შეადგენდა 420 ტონას. კონსტრუქციის წონასწორობას იჭერდა 15 დამჭიმი დამაგრებული 5 დონეზე.
დოპლერის ეფექტი დოპლერის ეფექტი — მიმღების ან გადამცემის ურთიერთ მოძრაობით გამოწვეული ტალღის სიგრძისა და სიხშირის ცვლილება. ამ მოვლენას ვხვდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც, მაგალითად როდესაც დამკვირვებლის გვერდით გაივლის მანქანა ჩართული სირენით. წარმოვიდგინოთ რომ სირენა გამოსცემს გარკვეულ ტონს და იგი არ იცვლება. როდესაც მანქანა არ მოძრაობს დამკვირვებლის მიმართ, მას ესმის ზუსტად ის ტონი რომელსაც გამოსცემს სირენა. ხოლო თუ მანქანა მოძრაობს დამკვირვებლისკენ, ხმის ტალღის სიხშირე გაიზრდება, სიგრძე კი შემცირდება(ავტომობილის მოძრაობის გამო ყოველი ახალი ტალღა ნაკლებ დროში აღწევს დამკვირვებლამდე) და დამკვირვებელი გაიგებს უფრო მაღალ ტონს, ვიდრე სინამდვილეში გამოსცემს სირენა. იმ შემთხვევაში როდესაც მანქანა შორდება დამკვირვებელს იგი გაიგებს უფრო დაბალ ტონს, რადგან ხმის ტალღის სიხშირე შემცირდება, სიგრძე კი გაიზრდება(ყოველი ახალი ტალღა მეტ დროს ანდომებს დამკვირვებლამდე მიღწევას).