Top 10 similar words or synonyms for არეებს

კოლოიდურ    0.851599

კვანძებს    0.849483

მოდიფიკაციებს    0.845165

ცნებებს    0.843319

მასტიმულირებელ    0.842502

სხვაობას    0.840529

ბმებს    0.840445

რეცეპტორებს    0.838585

სივრცეებს    0.838409

აირებს    0.837103

Top 30 analogous words or synonyms for არეებს

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
კუნძულთშორისი ზღვა კუნძულთშორისი ზღვები მიეკუთვნება თანამედროვე გეოსინკლინურ არეებს.
მდინარის აუზი გაუდინარს უწოდებენ შიგაკონტინენტური ჩამონადენის არეებს, რომლებიც მდინარის მეშვეობით ოკეანეს არ უკავშირდებიან.
ფსორიაზი ნაოჭების ფსორიაზი აზიანებს ინტერტრიგინოზულ არეებს იღლიის, საზარდულისა და სარძევე ჯირკვლის არეების ჩათვლით. იგი ჩვეულებრივ უფროსი ასაკის ავადმყოფებში გვხვდება.
მასტოპათია ქალმა ყურადღება უნდა მიაქციოს სარძევე ჯირკვლების სიმეტრიულობას, კანის ფერს, გამონადენს დვრილიდან, გამკვირვებულ, მტკივნეულ უბნებს, აგრეთვე იღლიის, ლავიწზედა და ლავიწქვედა არეებს.
წყალგამყოფი განარჩევენ მთავარ ანუ კონტინენტურ წყალგამყოფს (ოკეანეებს ან ვრცელ გაუდინარ არეებს შორის), პირველი რიგის წყალგამყოფს (მეზობელ მდინარეთა სისტემებს შორის) და მეორე რიგის ანუ გვერდით წყალგამყოფს (მთავარი მდინარის შენაკადებს შორის).
გრაუვაკა გრაუვაკა ახასიათებს გეოსინკლინურ არეებს, სადაც იგი წარმოიქმნება უფრო ძველი ქანებით აგებული შიგა აზევებული სტრუქტურის (გეოანტიკლინი, კორდილიერა) გადარეცხვის პროდუქტების სწრაფი დაგროვებით. ქმნის სქელ ფენებს.
დანაოჭება ალპები, ჰიმალაი, კორდილიერები და სხვ.). გამოყოფენ დანაოჭების გარდამავალ ტიპსაც, ზეწრისებრი ან კოლოფისებრი ნაოჭებით, ბრაქიანტიკლინებით, და დიაპირული ნაოჭებით. დანაოჭების ეს ტიპი უმთავრესად ბაქნიდან გეოსინკლინში გარდამავალ არეებს ახასიათებს.
ოზბორნ რეინოლდსი სულ რეინოლდსმა დაახლოებით 70 სამეცნიერო ნაშრომი გამოაქვეყნა. მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის ბოლოს, გამოიცა რეინოლდსის შრომების სრული კრებული სამ ტომად . ჰიდროდინამიკის გარდა მისი სამეცნიერო ინტერესები მოიცავდა ისეთ არეებს, როგორიცაა თერმოდინამიკა, გაზების კინეტიკური თეორია და სხვა.
ურბანული დიზაინი ურბანული დიზიანი მოითხოვს სერიოზულ ერთიან ყურადღებას სამ-განზომილებიან სივრცეზე, ისევე როგორც საზოგადოებრივი ადგილების გათვალისწინებას შენობებს შორის, მათ ქვეშ და თავად შენობებში. ეს თავის მხრივ მოიცავს მიკროკლიმატის შესწავლას; ესთეტიკას, გარემოს მახასიათებლებსა და მასალათა გამძლეობას, ლენდსკეიპინგის პოზიტიურ მხარეებს, ქალაქის ბუნებასა და გამწვანებას; სოციალურ ფუნქციებსა და ურბანულ არეებს შორის შესაძლო ინტერაქციას; ასევე ადგილმდებარეობის შესაძლო სამომავლო გეგმებს.
შტორმი (პერსონაჟი) შტორმის ამინდის მართვის უნარი იმდენად სრულყოფილია, რომ მას შეუძლია წარმოქმნას გარკვეული ეფექტები კონკრეტულ არეში ისე, რომ არ შეეხოს ამავე რეგიონში არსებულ მცირე არეებს. მაგალითად, იგი თავის ირგვლივ წარმოქმნის წვიმას იმგვარად, რომ სხეულს ოდნავაც არ დაისველებს. შტორმს აგრეთვე შეუძლია ატმოსფერული ფენომენის წარმოქმნა მეტად მცირე არეების თავზე. ამის მაგალითია ისეთი წვიმა, რომელიც ერთადერთ ქოთნის მცენარეს რწყავს.