Top 10 similar words or synonyms for აორთქლებას

პლაზმაში    0.908773

ფოროვან    0.905450

გაცხელებით    0.904811

ტუტის    0.902859

შეკუმშვისას    0.901395

ელენთის    0.901360

სისხლძარღვებში    0.897517

ელექტროლიზი    0.897120

ფილტვებში    0.897039

სეკრეცია    0.891644

Top 30 analogous words or synonyms for აორთქლებას

Article Example
სუბტროპიკული ტყეები და ბუჩქნარები მარადმწვანე მცენარეულობა შეგუებულია ზაფხულის სიცხესა და სიმშრალეს. მათ სქელი პრიალა ფოთლები აქვთ, ზოგიერთს კი წვრილი და ბუსუსებიანი. ყოველივე ეს ამცირებს აორთქლებას. რბილი, წვიმიანი ზამთრის პირობებში უხვად იზრდება ბალახი.
რექტიფიკაცია რექტიფიკაცია (გვიანდ. ლათ. restificatio — გასწორება) — რამდენიმე კომპონენტისაგან შემდგარი სითხეების ნარევის გაყოფის ხერხი. რექტიფიკაცია ემყარება სითხის მრავალჯერად აორთქლებას და მისი ორთქლის კონდენსაციას ან ნარევის ერთჯერად აორთქლებას და კომპონენტების შემდგომ მრავალსაფეხუროვან კონდენსაციას. მიმდინარეობს სარექტიფიკაციო აპარატურაში (სარექტიფიკაცია სვეტებში). რექტიფიკაციას მიმართავენ ქიმიური, სპირტისა და ნავთობგადასამუშავებელ მრეწველობაში, აგრეთვე გათხევადებული აირების გასაყოფად.
სითხე სითბური მოძრაობისას ზოგიერთი მოლეკულა ტოვებს სითხეს მისი ზედაპირიდან და გადადის ორთქლში. ამასთან მოლეკულების ნაწილი კი ბრუნდება უკან ორთქლიდან სითხეში. თუ კი სითხიდან მიდის უფრო მეტი მოლეკულა ორთქლში, ვიდრე ბრუნდება, მაშინ ადგილი აქვს აორთქლებას.
თოვლის მიჯნა თოვლის მიჯნა, "თოვლის ხაზი" — მიჯნა, რომელიც ზემოთ დედამიწის ზედაპირზე მყარი ატმოსფერული ნალექების დაგროვება ჭარბობს მათ დნობასა და აორთქლებას. განასხვავებენ "ჭეშმარიტ" და "სეზონურ" თოვლის მიჯნას. ცივსა და ნოტიო მხარეებში თოვლის მიჯნა დაბლა ეშვება, ცხელსა და გვალვიანში კი მაღლა იწევს.
მფარავი ქსოვილი მფარავი ქსოვილი, გარდა დაცვითი ფუნქციისა, სხვა ფუნქციასაც ასრულებს. მაგ: ფოთლის კანის შორის მოთავსებულია ლობიოს თესლის მოყვანილობის პატარა, წყვილ წყვილად დაწყობილი უჯრედები — ბაგეები, რომელიც შემოსაზღვრავს ბაგის ხვრელს. ბაგეები ემსახურება ფოთოლში აირთა ცვლას და ფოთლის ზედაპირზე წყლის აორთქლებას.
დავით ხომასურიძის სარექტიფიკაციო აპარატი მრეწველობაში ფართოდ არის დანერგილი რამდენიმე კომპონენტისაგან შემდგარი თხევადი ნარევის გაყოფის ხერხი ე.წ. რექტიფიკაცია, რომელიც ემყარება ნარევის მრავალჯერად აორთქლებას და მისი ორთქლის კონდენსაციას, ან ერთჯერად აორთქლებას და კომპონენტების შემდგომ მრავალ საფეხუროვან კონდენსაციას. სარექტიფიკაციო აპარატები შეიცავენ შესაბამის სარექტიფიკაციო სვეტებს სადაც განლაგებულია თეფშების წყობური. მათი დანიშნულებაა ფაზებშორისი კონტაქტის განვითარება, რაც მიიღწევა სათანადო სვეტის სიმაღლეზე. მეტად მნიშვნელოვანია საკუთრივ სვეტის სიმაღლე. როგორც წესი,სარექტიფიკაციო სვეტის სიმაღლე ნავთობგადამამუშავებელ მრეწვწლობაში ორმოც მეტრზე, ხოლო სპირტის მრეწველობაში ოც-ოცდახუთ მეტრზე ნაკლები არ არის. აქედან გამომდინარე აღნიშნულ სარექტიფიკაციო აპარატებში სვეტის სიმაღლის ქვედა ზღვარი მკაცრად ფიქსირებულია და გარკვეულ ზღვარზე დაბალ სვეტში აღნიშნული კონსტრუქციებით მაღალხარისხოვანი პროდუქციის წარმოება პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ნირვანა ნირვანა (სანსკრიტი निर्वाण, „დასასრული/ნეტარება“) ბუდიზმში სულიერი განვითარების ბოლო (უმაღლესი) საფეხური ანუ სამსარა, ტანჯნისგან (სანსკრიტი दुःख) თავისუფალ მდგომარეობაში ყოფნა. ინდუიზმში ეს არის მოკშას საშუალებით ბრაჰმანთან ერთობა. სიტყვის ლიტერატურული თარგმანი ნიშნავს გამოსვლას, აორთქლებას - შესაბამისად ბუდისტურ კონტექსტში ესაა სიხარბის, სიძულვილისა და ილუზიისგან განთავისუფლება..
ბიოსფერო მზის ენერგია ნივთიერებათა ორ წრებრუნვას უზრუნველყოფს – დიდს, ანუ გეოლოგიურს და მცირეს, ანუ ბიოლოგიურს. დიდი წრებრუნვის მაგალითია წყლის მიმოქცევა, რომელიც გულისხმობს დედამიწის ზედაპირიდან წყლის აორთქლებას და მის დედამიწაზე დაბრუნებას ნალექის სახით. ოკეანიდან მეტი წყალი ორთქლდება, ვიდრე ბრუნდება. ხმელეთზე პირიქით, მეტი ნალექი გამოიყოფა, რომლის ნაწილი მდინარეებში, იქიდან კი ოკეანეებში ჩაედიენება.
სითხე — ჩაკეტილი მოცულობა. დახურულ ჭურჭელში სითხე იწყებს აორთქლებას, მაგრამ რადგანაც მოცულობა შეზღუდულია, ორთქლის წნევა მატულობს. სითხე ხდება გაჯერებული ჯერ კიდევ მანამ, სანამ სითხე ბოლომდე აორთქლდებოდეს, ეს მაშინ თუ მისი რაოდენობა იყო საკმაოდ დიდი. გაჯერებულობის მიღწევის დროს, აორთქლებული სითხის რაოდენობა ტოლია კონდენსირებული სითხის რაოდენობის, სისტემა მოდის წონასწორობაში. ასე რომ, შეზღუდულ მოცულობაში, დგინდება პირობები იმისათვის რომ სითხემ და ორთქლმა გაწონასწორებულ მდგომაარეობაში თანაიარსებონ.
ნივალური ჰავა ნივალური ჰავა (ლათ. nivalis – თოვლიანი, ცივი) — კლიმატი, რომლის დროსაც თოვლი ჭარბად მოდის და ვერ ასწრებს დნობასა და აორთქლებას; იწვევს მყინვარების წარმოქმნასა (ანტარქტიდის, გრენლანდიისა და სხვა კლიმატები) და თოვლნარების შემონახვას. დამახასიათებელია მეტწილად არქტიკული და ანტარქტიკული სარტყლებისათვის. ტერმინი „ნივალური ჰავა“ შემოგვთავაზა გერმანელმა გეოგრაფმა ალბერხტ პენკმა კლიმატების გეომორფოლოგიური კლასიფიკაციის შემუშავების დროს.