Top 10 similar words or synonyms for ანხორციელებენ

კომპილატორის    0.888536

რიკარდინიო    0.883772

სამეულები    0.883509

ihren    0.882912

nördlingen    0.882273

კანტაგალუ    0.879185

fugger    0.878488

consulting    0.878255

ანდრეასიანი    0.877205

ვიდენის    0.876318

Top 30 analogous words or synonyms for ანხორციელებენ

Article Example
ფილტრაცია ლაბორატორიაში ფილტრაციას ძაბრების მეშვეობით ანხორციელებენ.
მასონობა ზოგიერთი მუსლიმი ანტიმასონი ამტკიცებს, რომ მასონები ანხორციელებენ ებრაელთა მიზნებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ხოლო მათ ერთ–ერთ მისწრაფებას წარმოადგენს იერუსალიმში სოლომონის ტაძრის აღდგენა დღევანდელი ალ–აქსას მეჩეთის ადგილას (სოლომონის ტაძრის დანგრევის შემდეგ მის ადგილზე მუსლიმებმა შემდეგ სწორედ ეს მეჩეთი ააგეს).
პერსონალური კომპიუტერი მოდემი უზრუნველყოფს კომპიუტერის თავსებადობას სატელეფონო ხაზთან. კომპიუტერი გამოიმუშავებს დისკრეტულ სიგნალებს. სატელეფონო ხაზით ინფორმაცია გადაეცემა ანალოგიური ფორმით. მოდემები ანხორციელებენ ციფროანალოგურ გარდაქმნებს. კომპიუტერიდან ინფორმაციის გადაცემისას მოდემი დისკრეტულ სიგნალებს გარდაქმნის სატელეფონო ხაზის სიხშირის მქონე ანალოგურ სიგნალად, ხოლო მიღების დროს კი პირიქით ანალოგური სიგნალი გარდაიქმნება დისკრეტულ სიგნალად. მოდემებით კომუტირებული სატელეფონო ხაზებით ინფორმაციას გადასცემენ 300-დან 64 000 ბოდის სიჩქარით (1 ბოდი = 1 ბიტი წამში), ხოლო გამოყოფილი სატელეფონო ხაზებით გადაცემისას მიიღწევა 64 კილობოდზე მეტი სიხშირე.
სააქციო საზოგადოება აქციონერები თავიანთ უფლებებს ანხორციელებენ საერთო კრებაზე. საწესდებო კაპიტალის 5%-ის მფლობელ აქციონერებს გააჩნიათ სხვა დამატებიტი უფლებებიც. აქციონერმა თავისი აქციის წარდგენით უნდა დაამტკიცოს კრების მუშაობაში მისი მონაწილეობისა და ხმის უფლება. საერთო კრება გადაწყვეტილება უნარიანია თუ მას ესწრება , ან წარმოდგენილია ხმის უფლების მქონე საწესდებო კაპიტალის სულ ცოტა ნახევარი. საერთო კრება მოიწვევა 20 დღის ვადაში დირექტორების მიერ ბეჭდვით ორგანოში კრების დღის წესრიგის გამოცხადებიდან, ან აქციონერებისათვის მოსაწვევის გაგზავნით. თუ კრება არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, მაშინ თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ ვადაში იგივე დღის წესრიგით მოიწვევა ახალი კრება, რომელიც წარმოდგენილი კაპიტალ-კვოტის მიუხედავად მაინც გადაწყვეტილებაუნარიანია.
ჩრდილოეთი კორეა ჩრდილოლეთ კორეაში საყოველთაოდ მიღებულია, რომ მძიმე მრეწველობას მამაკაცები ანხორციელებენ, ხოლო ქალების საქმე უფრო მსუბუქი მრეწველობაა. რაც შეეხება საშინაო საქმეების განაწილებას, ქალს ბავშვის აღზრდა და ოჯახის მოვლა ევალება, მამაკაცს კი მუშაობა. ქალისა და მამაკაცის სტატუსი საზოგადოებაში არ არის ერთმანეთის ექვივალენტური და არ არსებობს გენდერული თანასწორობა. მამაკაცები უფრო პრივილეგირებულნი არიან. მაგალითისთვის,  მამაკაცს, ქალთან შედარებით, ბევრად დიდი შანსი აქვს იმის, რომ წარმატებას მიაღწიოს პოლიტიკურ საქმიანობაში. ქალები კი, ქორწინების შემდეგ პრაქტიკულად არც განიხილებიან  რაიმე პოლიტიკური შესაძლებლობის და მომავლის მქონე პირებად. თუმცა, განსხვავება ამ შემთხვევაში გვხვდება  მაღალი სოციალური ფენის ოჯახებიდან წამოსული ქალების შემთხვევაში.  ჩრდილოეთ კორეაში ქალებისთვის გარკვეული წესებია დაწესებული. მაგალითად, ქალებს არ აქვთ შარვლის ტარების უფლება, თუ ისინი არ მუშაობენ საწარმოებში და ქარხნებში. 
მარადისობის აღსასრული (რომანი) ტექნიკოსი ენდრიუ ჰარლანი, ნაწარმოების მთავარი გმირი, ცხოვრობს სისტემაში „მარადისობა“. ჩვეულებრივი სივრცე-დროითი კონტინუუმისგან დამოუკიდებლად არსებული ეს სისტემა კონტროლს უწევს კაცობრიობის განვითარებას საუკუნიდან საუკუნემდე, ათასწლეულიდან ათასწლეულამდე. ადამიანთა რასა გაყოფილია ორ ჯგუფად-დროელები, აბსოლუტური უმეტესობა-რომელნიც მარადისობის გარეთ ცხოვრობენ და მარადიულები, მიზერული ელიტა, რომელთა პიროვნულმა თვისებებმა ისინი მარადისობის იღბლიან და წარმატებულ მკვიდრად აქციათ. მაგრამ არის კი ეს იღბალი და თუნდაც წარმატება? კაცობრიობამ ყველა დროში იცის მარადისობის არსებობა, მათი აზრით მარადისობის დანიშნულება დროთაშორისი ვაჭრობაა. მაგრამ ისინი სასტიკად ცდებიან. სინამდვილეში მარადისობა მკაცრად ადევნებს თვალყურს კაცობრიობას, ის წამდაწაუწუმ ცვლის მის ისტორიას, ისე რომ ჩვეულებრივ მოკვდავებს ამის შესახებ იოტისოდენა წარმოდგენაც კი არ აქვთ. მარადისობის ამგვარი ქმედება ემსახურება კაცობრიობის დაცვას ყველა შესაძლებელი, თუნდაც უმცირესი საფრთხისგან. და მართლაც, კაცობრიობამ სხვადასხვა დროში როგორც წესი არ იცის ომი, სიღარიბე, შიმშილი, სოციალური ჩაგვრა და სხვ. მაგრამ ამით მარადისობა სათბურში გამოყვანილი მცენარესავით ანაზებს კაცობრიობას, ასუსტებს და ართმევს დამოუკიდებლად ბრძოლის და სიძნელეთა გადალახვის უნარს. მარადისობა მკაცრად ანადგურებს კოსმოსური მოგზაურობებისადმი მისწრაფების ოდნავ გამოვლინებასაც კი და ფაქტობრივად, კაცობრიობა ტუსაღივით ჰყავს გამომწყვდეული დედამიწაზე. ამ მიზნით არსებობს მარადისობის უმაღლესი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანო-გამომთვლელთა საბჭო; რომლის მეთაური, უფროსი გამომთვლელი ლაბან თვისელი ფაქტობრივად მარადისობის ერთპიროვნული, თუმცა საკმაოდ ლიბერალური დიქტატორია. გამომთვლელები ითვლიან კაცობრიობის განვითარების სხვადასხვა ალბათობას, სოციოლოგები მათ ასპექტებს აანალიზებენ. ეს ორი უმაღლესი კლასი თითქმის არასდროს ტოვებს მარადისობას. მათგან განსხვავებით ხშირად გადიან ჩვეულებრივ სივრცე-დროით კონტინუუმში დამკვირვებლები-ჩვეულებრივ მარადისობის სკოლის უმაღლესი კლასების მოწაფენი, რომელნიც სხვადასხვა დროში დაკვირვებით მონაცემებს აგროვებენ გამომთვლელებისა და სოციოლოგებისთვის და ტექნიკოსები, მარადისობის ყველაზე საძულველი და სტიგმატიზებული კლასი, რომლებიც უშუალოდ ანხორციელებენ დამკვირვებლების მოგროვებულ მასალაზე დაყრდნობილ გამომთვლელების მიერ გამოთვლილ და სოციოლოგების მიერ გაანალიზებულ ცვლილებებს. ასე მაგალითად, ჰარლანმა ერთ-ერთ საუკუნეში სასტარტო მოედანზე მყოფი კოსმოსური ხომალდის მართვის კაბინიდან ერთი ნივთი მეორეზე გადადო, რის გამოც კაპიტანმა მას საჭირო დროს ვერ მიაგნო. გაბრაზებულმა კაპიტანმა თავისდა უნებურად გაანადგურა მართვის პულტი და მოხდა ის, რაც ადრეც უამრავჯერ მომხდარა; კოსმოსური ფრენები ამჯერადაც დასამარდა.