Top 10 similar words or synonyms for ალიტერაცია

ლარინგალური    0.906115

phraseologische    0.904858

possibilities    0.897924

უპირო    0.897297

ფშვინვადობაზე    0.897257

დერსუ    0.895806

ხშულ    0.894205

ბანახის    0.892840

ძლისპირნი    0.891427

პოლონისტიკა    0.890637

Top 30 analogous words or synonyms for ალიტერაცია

Article Example
ალიტერაცია ალიტერაცია შეიძლება იყოს პროზაულიც. იგი რიტმული პროზის ერთ-ერთ ძირიათად კომპონენტად ითვლება:
ალიტერაცია ალიტერაცია () — ერთი და იმავე მსგავსი თანხმოვანი ბგერების განმეორებაა სალექსო სტრიქონში. გამოსახვის პოეტური ხერხი, ემოციური ზეგავლენის საშუალება, ბგერების მუსიკალური ორგანიზაციის ფორმა. ქმნის ლექსის კეთილხმოვანებას, სიტყვის შინაარსის აკუსტიკურ თვალსაჩინოებას. ბგერების გამეორება მაშინაა პოეტური, ესთეტიკური როდესაც მას თან ახლავს გამომსახველობითი ემოციური ძალა. ბგერების უაზრო, ფორმალისტური თამაში მოკლებულია მხატვრულ-ესთეტიკურ ღირებულებას.
ლიტერატურული ტერმინოლოგია ავტობიოგრაფია, ალეგორია, ალიტერაცია, ანდაზა, აფორიზმი,
ვეფხისტყაოსანი ვეფხისტყაოსნისათვის ბგერული გამეორების ორივე სახეა დამახასიათებელი, ასონანსიცა და ალიტერაციაც, თუმცა უფრო ხშირია ალიტერაცია. მაგალითად, ქვემოთ მოცემულ ტაეპში გამოყენებულია როგორც ალიტერაცია, ისე ასონანსი:
ლექსთწყობა ლექსთწყობის კომპონენტებია ასევე: რითმა, ასონანსი, ალიტერაცია, ანაფორა, ეპიფორა, ბგერწერა, ანჟამბემანი და სხვ.
კონსტანტინე ჭიჭინაძე (პოეტი) მნიშვნელოვანია მისი წვლილი რუსთველოლოგიაში. მას დაწერილი აქვს ვეფხისტყაოსანის კვლევა 1934 წელს. მასვე ეკუთვნის ღრმადმეცნიერული ნაშრომი „ალიტერაცია ქართულ შაირში და ვეფხისტყაოსნის პოემა“.
ვეფხისტყაოსანი ვეფხისტყაოსნის მხატვრული ენა გამოირჩევა ე. წ. დარბაისლური მონუმენტური სტილით. პოეტი ხშირად იყენებს ისეთ მხატვრულ ხერხებს, როგორიცაა მეტაფორა, შედარება, გამეორება, ალიტერაცია, ბუნების აღწერები და სხვა. რუსთაველის ენისათვის დამახასიათებელია აფორიზმების სიმრავლე.
თოვლი (გალაკტიონ ტაბიძე) ამ სტრიქონების მუსიკის აღქმას დიდი დაკვირვება არ სჭირდება. არათუ თანხმოვნები, ხმოვნებიც ისეა გადანაწილებული, რომ მათი მუსიკალობის ჩვენებისას მხოლოდ ალიტერაციულობაზე ხაზგასმა არაფერს მოგვცემს. აქ მუსიკას აჩენს არა მხოლოდ ალიტერაცია, არამედ შეგრძნებათა გადმოცემის ემოციური სიზუსტეც. თოვლით სულის ავსება დროშია განფენილი, გახანგრძლივებულია, სიტყვა „ძვირფასო“ ინტიმურ ელფერს აძლევს ფრაზას, თითქმის ჩურჩულამდე დაჰყავს და ამ კონტექსტში „სიბერის“ შემოტანა მოულოდნელად იდუმალ მუსიკალურ აკორდად კრავს მკითხველის შეგრძნებას.
ფრანც ფერდინანდი (ჯგუფი) „ძირითადად ჩვენ მოგვეწონა, თუ როგორ ჟღერდა ის,“ ამბობს ბობი. „ჩვენ მოგვეწონა ალიტერაცია.“ „ის ასევე იყო დაუჯერებელი პიროვნება,“ აგრძელებს ალექსი. „მისი ცხოვრება, ყოველშემთხვევაში ცხოვრების ბოლო ნაწილი, იყო სამყაროს მთლიანი ტრანსფორმაციის კატალიზატორი... ის იყო ისტორიის საყრდენი წერტილი. თუმცა, მე არ მინდა ზედმეტად ინტელექტუალური მნიშვნელობა მივანიჭო სახელს. ძირითადად სახელი უნდა ჟღერდეს კარგად... როგორც მუსიკა.“ პაულმა უფრო დიდებული აზრი გამოთქვა. „მე მომწონს აზრი იმისა, თუ ჩვენ პოპულარულები გავხდებით, სახელი ფრანც ფერდინანდი ხალხს მოაგონებს ჯგუფს, და არა ისტორიულ პიროვნებას.“
გამეორება გამეორება — პოეტური მეტყველების ერთ-ერთი გამომსახველობითი საშუალება, ემოციური ზემოქმედების გაძლიერების მიზნით ენობრივი ელემენტების შეგნებული გამეორება. ლექსის სტრუქტურის მაორგანიზებელ მეტრულ-რიტმულ გამეორებათა სისტემაში შედის: ტერფი, ცეზურა, ანაკრუზა, კლაუზულა, საზომი (ტაეპი), რეფრენი (მისამღერი). ენობრივ გამეორებას მიეკუთვნება ძირითადად ბგერის გამეორება (ალიტერაცია, ასონანსი, რითმა), ძირის გამეორება (მაგ., "მზე აღარ მზეობს ჩვენთანა, დაღი არ დარობს დარულა..." შოთა რუსთაველი), სიტყვის ან სიტყვათა ჯგუფის გამეორება (მაგ., "ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის, ფოთლები მიჰქრიან ქარდაქარ... ხეთა რიგს, ხეთა ჯარს რკალად ხრის, სადა ხარ, სადა ხარ, სადა ხარ?..." გ. ტაბიძე).