Top 10 similar words or synonyms for ალიანსების

ენდოგენურ    0.699231

პაციენტები    0.698097

ბალანსს    0.696447

გართულება    0.692564

ეიფორიას    0.692100

რესურსული    0.691811

ამწვავებს    0.691153

გაქრობას    0.684602

არსებებთან    0.682955

დიფერენცირება    0.682542

Top 30 analogous words or synonyms for ალიანსების

Article Example
ნევილ ჩემბერლენი ახლა უკვე ცხადია, რომ გერმანიას ძალის გარდა არანაირი არგუმენტი არ აქვს და რომ „კოლექტიური თავდაცვა“ ამგვარ შემთხვევებს ხელს ვერ შეუშლის, სანამ არ აჩვენებს ძლიერ ძალას და ამ ძალის გამოყენების სურვილს... ღმერთმა იცის, რომ მე ალიანსების ეპოქაში დაბრუნება არ მინდა, მაგრამ თუ გერმანია ასე მოქცევას გააგრძელებს, ჩვენ ამ ეპოქაში მოგვიწევს დაბრუნება.
ფრედერიკ დუგლასი დუგლას მტკიცედ სწამდა ყველა ადამიანის თანასწორობა, შავკანიანი იყო ის, ქალი, ეროვნებით ამერიკელი, თუ ემიგრანტი. მას ასევე სჯეროდა მოლაპარაკებების, რასობრივი და იდეოლოგიური ალიანსების კეთებისა და აშშ-ის კონსტიტუციის ლიბერალური ფასეულობების. როდესაც რადიკალ აბოლიციონისტები, დევიზით „არა მონათმფლობელებთან გაერთიანებას“, აკრიტიკებდნენ დუგლასის მზადყოფნას მონათმფლობელებთან მოსალაპარაკებლად, მან შესანიშნავად გასცა მათ პასუხი: „მე გავერთიანდები ნებისმიერ ადამიანთან, რათა მოვიქცე სწორად და ცუდის ჩასადენად არავისთან“.
მარიკოპა რაც შეეხება ომის წარმოებას, ამან გილა-იუმას წარმომადგენლებისთვის განაპირობა გარკვეული ალიანსების შეკვრა პიმასთან, კოკოპასთან და ჰალჩიდომასთან. ხოლო მტრებად მოიაზრებდნენ კუეჩანს, მოჰავას, იავაპაისა და აპაჩის. ომის იარაღი და ტაქტიკა კუეჩანისა და მოჰავას ტრადიციების ანარეკლი იყო. იმართებოდა ფორმალურად დაგეგმილი ბრძოლები კონკრეტულ კლუბებს შორის, რომლის დროსაც ძირითად იარაღად შუბებს იყენებდნენ. იავაპაისა და აპაჩებთან დაპირისპირების დროს ძირითადად ჩქარ თავდასხმებს ჰქონდა ადგილი, მეტად გამოყენებადი იარაღი კი მშვილდ-ისარი იყო.
მესოამერიკის ქრონოლოგია პოლიტიკურ სისტემაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა. ადრეული პოსტკლასიკური პერიოდის განმავლობაში საბრძოლო პოლიტიკურმა ელიტებმა დააკანონეს თავიანთი მდგომარეობა რელიგიური რწმენების საკმაოდ რთული სისტემის მიღებით, რომლებსაც ლოპეს ოსტინმა () „სუიუანიდადი“ ("zuyuanidad") უწოდა. ამ სისტემის თანახმად, მმართველმა კლასებმა საკუთარი თავი გამოაცხადეს შთამომავლებად კეცალკოატლისა — ფრთიანი გველის, მესოამერიკული მითოლოგიის ერთ-ერთი შემოქმედი ძალისა და კულტურული გმირის. მათ ასევე გამოაცხადეს, რომ ისინი იყვნენ მითოლოგიური ქალაქის, ტოლანის, მცხოვრებლების მიმდევრები. იმ დროის მრავალი მნიშვნელოვანი ცენტრი უკავშირებდა საკუთარ თავს ამ ადგილს და იწოდებოდნენ ტოლან-შიკოკოტიტლანი, ტოლან-ჩოლოლანი და ტოლან-ტეოტიუაკანი. მიტიური ტოლანი დიდი ხნის განმავლობაში ასოცირდებოდა ტულასთან (იდალგოს შტატი), მაგრამ ენკიკე ფლორესკანო () და ლოპეს აუსტინი ამტკიცებდნენ, რომ საამისოდ საფუძვლები არ არსებობდა. ფლორესკანო თვლიდა, რომ ტოლანი იყო ტეოტიუაკანი, ხოლო ლოპეს ოსტინი ტოლანს განიხილავდა, როგორც მესოამერიკული რელიგიური წარმოსახვის პროდუქტს. „სუიუანოს“ სისტემის კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა იყო ალიანსების წარმოქმნა სხვა ქალაქ-სახელმწიფოებთან, რომლებსაც აკონტროლებდნენ მსგავსი იდეოლოგიის მქონე ხალხები. ასე მოხდა მაიაპანის ლიგასთან იუკატანში და მისტეკების კონფედერაცია რვა ირმის იაგუარის ბრჭყალთან () ოახაკის მთებში. ადრეული პოსტკლასიკური პერიოდის ეს საზოგადოებები ხასიათდება მებრძლო და მრავალეროვანი მოსახლეობით.
ბონობო შიმპანზე და ბონობო სოციალური ქცევის ძალიან ბევრ ასპექტში ერთმანეთისგან განსხვავდებიან . მაგრამ, მათგან ,რომელი შეიძლება მივიჩნიოთ ადრეულ ჰომინიდებთან უფრო ახლოს მდგომად მათი სოციალური მოწყობის მიხედვით?ზემოთხსენებული ორი სახეობის ეკოლოგიური და მორფოლოგიური მსაგვესიბიდან გამომდინარე, გარკვეულ ვარაუდებსა და მოსაზრებებს აქვთ არსებობის უფლება.  პრიმატების სოციო-ეკოლოგიური სფეროს მონაცემები, დისპერსიის მოდელისა და განსხვავებულ სქესთა, თუ ერთი სქესის წარმმადგენელთა შორის  დომინაციის თავისებურებებს შორის ურთიერთობის რთულ ხასიათზე მიგვანიშნებენ. შიმპანზე და ბონობო მკვეთრად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან ამ მაჩვენებლების მიხედვით. შიმმპანზეებთან მამრები მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებულები , და სწორედ ეს კავშირი პირდაპირ განსაზღვრავს დომინაციიის იერარქიის სტრუქტურას მათ საზოგადოებაში.იერარქიულ კიბეზე მამრის მდგომარეობის ცვლილების მიხედვით ,იცვლება მისი პარტნიორების  წრეც,რომლებიც ერთგავრ ალიანსს წარმოადგენენ.გრუმინგი(ძუძუმწოვრების ქცევითი ფორმა,რაც გამოიხატება სხვა ინდივიდის ბალნის მოვლასა და დასფთავებაში) მამრ შიმპანზეებში ითვლება ეფექტურ სოციალურ ტაქტიკად ,რომელიც უზრუნველყოფს   ალიანსის ჩამოყალიბებას ჯგუფის სხვა წევრის წინააღმდეგ. ბონობოებთან კი პირიქით, დომინაციის იერარქია მამრებში ნაკლებად მკვეთრადაა გამოხატული, მამრები უფრო იშვიათად უკავშირდებიან ერთმანეთს და იშვიათად უზრუნველყოფენ კონკურენტული ალიანსების ფორმულირებას. ბონობოებში მდედრებს შორის ურთიერთობები ბევრად უფრო მკვეთრად გამოხატულია.თუმცა ,ვინაიდან მოზრდილი მდედრი ბონობოების უმრავლესობა ჯგუფებში ერთმანეთს არ ენათესავება, ფენომენის ერთადერთი ახსნა მხოლოდ შემდეგში შეიძლება მდგომარეობდეს: როდესაც მდედრი ბონობოები ერთი ჯგუფიდან მეორეში  გადადიან ,ისინი აქრიურად იყენებენ "სოციალური ადაპტაციის" სტრატეგიას. სტრატეგიის არსი კი მდგომარეობს უხუცესებთან და საზოგადოების მაღალ საფეხურზე მდგომ მდედრებთან მეგობრული ურთიერთობების დამყარებაში, ვინაიდან  ჯგუფში მაღალი სტატუსის მატარებელი არის მდედრი. ყველაზე ასაკობრივ მდედრებს უკავიათ ყველაზე მაღალი თანამდებობები და ისინი აკონტროლებენ სხვა მდედრებს შორის ურთიერთობებს. .მამრი შიმპანზეებისგან განსხვავებით მდედრ ბონობოებს შორის გრუმინგი დადებითათ მოქმედებს მეგობრული ურთიერთობების დამყარებაზე, და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ ტერმინის განხილვა ,როგორც პარტნიორისათვის აგრესიულ კომფლიქტებში გაწეული მხარდაჭერისათვის გადახდილ ერთგვარ საფასურად. ასევე, მაღალი წრის წარმომადგენელი ბონობოები, გარდა იმისა  ,რომ იშვიათად ხდებიან გრუმინგის ობიექტები დაბალი რანგის წარმომადგენლებთან შედარებით, თავად უფრო ხშირად უკეთებენ გრუმინგს მათ დაქვემდებარებულ მდედრებს.