Top 10 similar words or synonyms for აირებში

სითბურ    0.905216

ზედაპირულ    0.902575

პლაზმაში    0.898707

შეკუმშული    0.889809

ორთქლი    0.887948

გოგირდმჟავა    0.885989

ნახშირბადისა    0.882397

გამხსნელის    0.881362

სითხეებში    0.879877

შეკუმშვას    0.878806

Top 30 analogous words or synonyms for აირებში

Article Example
ფრენა ფრენა — ობიექტის დამოუკიდებელი გადაადგილება აირებში ან ვაკუუმში.
კონვექცია კონვექცია (ლათ. Convectio - მოზიდვა, მოტანა) — სითხეებსა და აირებში სითბური ენერგიის გავრცელება. როდესაც სითხე ან აირი თბება, სითბოს წყაროსთან ყველაზე ახლომდებარე ნაწილი ფართოვდება და ნაკლებად მკვრივი ნაწილი დაბლა ეშვება. სითხეებსა და აირებში აღძრულ ასეთ მოძრაობას, "კონვექციური ნაკადი" ეწოდება.
არქიმედეს კანონი არქიმედეს კანონი ჰიდროსტატიკისა და აეროსტატიკის ძირითადი კანონია. იგი სითხეებსა და აირებში სხეულთა ტივტივის საფუძველია.
ამომგდები ძალა არქიმედეს კანონი ჰიდროსტატიკისა და აეროსტატიკის ძირითადი კანონია. იგი სითხეებსა და აირებში ტივტივის საფუძველია.
წყალბადი თავისუფალი წყალბადი H შედარებით იშვიათად გვხვდება დედამიწის აირებში, მაგრამ წყლის სახით ის თამაშობს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს გეოქიმიურ პროცესებში.
კაუჩუკი დროთა განმავლობაში შეიცვალა კაუჩუკის სინთეზურად მიღების წყაროები. მაგალითად: ბუტადიენის მისაღებად საჭირო იყო ეთილის სპირტი, ხოლო სპირტის მისაღებად საჭირო იყო მარცვლეული და კარტოფილი. ამჟამად კაუჩუკის სინთეზისათვის იყენებენ ნახშირწყალბადებს, რომელიც არის ნავთობის თანხლები აირებში და ნავთობის გადამუშავების შედეგად მიღებულ ნავთობპროდუქტებში.
ფიზიკა ფიზიკაში ახალი ეპოქის დადგომა მომზადდა მე-19 საუკუნის დასასრულს ჯ.ტომსონის (J. J. Thomson) მიერ ელექტრონის აღმოჩენით. გაირკვა, რომ ატომები არ არიან ელემენტარული, არამედ წარმოადგენენ რთულ სისტემებს, რომელთა შემადგენლობაში შედიან ელექტრონები. მნიშვნელოვანი როლი ამ აღმოჩენაში ითამაშა აირებში განმუხტვის მოვლენების კვლევამ.
არტემ კალანდია არტემ კალანდიას კვლევებში დიდი ადგილი ეკავა ატომბირთვული ენერგიის და რადიაქტიული იზოტოპების გამოყენების პირობებში რადიაქტიული, ქიმიური და ბიოლოგიური გაჭუჭყიანებისაგან წყლისა და ჰაერის დაცვის პრობლემების შესწავლას. მან შეიმუშავა ფერადი მეტალურგიისა და ქიმიური ბოჭკოების წარმოების შედეგად გამოყოფილ აირებში ტოქსიკური ნივთიერებების შთანთქმისთვის ადსორბენტის მიღების მეთოდი, რომელიც იცავს ატმისფერულ ჰაერს მავნე აირებით გაჭუჭყიანებისაგან.
ჰელიუმი 1881 წელს იტალიელმა ლუიჯი პალმიერიმ გამოაცხადა ჰელიუმის აღმოჩენის შესახებ ვულკანურ აირებში — (ფუმაროლებში). ის იკვლევდა ღია ყვითელ ზეთოვან ნივთიერებას, რომელიც ვეზუვის ვულკანურ კრატერში აირების ნაკადებიდან ილექებოდა. ის ახურებდა ამ ვულკანურ პროდუქტს და იკვლევდა გამოყოფილი აირების სპექტრებს. მეცნიერებმა ეს განცხადება ეჭვით მიიღეს რადგან პალმიერიმ თავისი ცდა ბუნდოვნად აღწერა. მრავალი წლის შემდეგ ფუმაროლში მართლაც იპოვეს ჰელიუმისა და არგონის მცირე რაოდენობები.
კოჰეზია კოჰეზია ( – ბმული, მიკრული) — მოლეკულების (ატომების, იონების) შეჭიდულობა, გამოწვეული მიზიდვის ძალებით. ეს არის მოლეკულათშორისი ურთიერთქმედებისა და ქიმიური ბმის ძალები. ამ ურთიერთქმედებით არის განპირობებული ფიზიკური და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების ერთობლიობა — აგრეგატული მდგომარეობა, ხსნადობა, აქროლადობა. კოჰეზიური ძალები მცირე მანძილზე მოქმედებს (მანძილის გადიდებისას სწრაფად ეცემა). ამიტომ კოჰეზია ძლიერია მყარ და თხევად სხეულებში, სადაც მანძილი ატომებსა და მოლეკულებს შორის მცირეა. აირებში კოჰეზია მეტად უმნიშვნელოა.