Top 10 similar words or synonyms for բջնեցի

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for բջնեցի

Article Example
Բջնի Բջնին Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է։ Առաջին անգամ նրա մասին հիշատակում է պատմիչ Ղազար Փարպեցին։ Բջնեցի Աթիկ քահանան հայոց սպարապետ Վահան Մամիկոնյանի հավատարիմ զինակիցներից էր։
Ժողովածու (1409) Ժողովածու (1409), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 1409 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1298 թվականին Մկրտիչ Բջնեցի գրիչի կողմից, Գլաձորում: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 16.5X12.5 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 349 թերթից։ Գրված է երկսյուն, միասյուն բոլորգրով։ Ունի կիսախորան լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Պահպանակն ունի 4 մագաղաթ, ուղղագիծ երկաթագրով, Ճառ ծննդեան։ Կազմը կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդով է, աստառը՝ շերտազարդ կտոր։ Հիշատակարան գրչի՝ 185բ, 261բ, 329բ, հետագայի՝ 168բ (1701 թվական):
Ժողովածու (1329) "Ժողովածու" (1329), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 1329 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1279 թվականին Սարգիս գրիչի կողմից՝ Նեղոս վանքում։ Ստացողը եղել է՝ Գրիգոր Բջնեցի։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 25X15.8 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 193 թերթից։ Գրված է միասյուն,բոլորգիր։Ունի՝ 24 տող։Մանրանկարները՝ լուսանցազարդ։Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ շերտազարդ կտավ։ Հիշատակարաններ՝ գրչի` 75բ,191բ,հետագայի՝ 33բ,34ա,191բ ( 1418 թ․),1ա,2ա,23ա,191ա (15 դ․),1ա,33ա,80բ,137ա (16 դ․ ),34բ ( 17 դ․):
Գրիգոր Մագիստրոս Պահլաւունի Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի, (յայտնի է նաեւ որպէս՝ Գրիգոր Մագիստրոս Բջնեցի (մօտ 990–1058)), գիտնական, փիլիսոփայ, բանաստեղծ, քաղաքական եւ ռազմական գործիչ։ Սպարապետ Վասակ Պահլավունի որդին է։ Սկզբնական կրթութիւնը ստացած է Անիի դպրոցին մէջ, այնուհետեւ ուսանած է Կ. Պոլսի մէջ։ Հօրեղբօր՝ սպարապետ Վահրամ Պահլավունի հետ պայքարած է ներքին եւ արտաքին թշնամիներու դէմ, նպաստած Բագրատունիներու գահի ամրապնդմանը։ 1045-ին Կ. Պոլսի մէջ Կոստանդին Զ Մոնոմախ կայսրի կողմէն Գագիկ Բ-ի ձերբակալումէն յետոյ, իր տիրոյթները կը հանձնէ Բիւզանդիային՝ փոխարէնը կալուածքներ ստանալով Հարաւային Հայաստանի մէջ ու Միջագետքի մէջ։ Բիւզանդական կայսրը անոր կը շնորհէ մագիստրոսի տիտղոս, 1048-ին նշանակին Հարաւային Հայաստանի եւ Միջագետքի կուսակալ։ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի գլխաւորութեամբ բիւզանդական բանակը կը ջախջախէ թոնդրակեցիներու շարժումը։ Ի տարբերութիւն նախորդ աղանդահալած իշխաններու եւ կաթողիկոսներու, Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին, թոյլ չէ տուած, որ զինուորները խոշտանգէն աղանդաւորներուն, սպանեն կամ աղուեսադրոշմով խարանեն անոնց։ Ըլլալով բարձրաստիճան բիւզանդական պաշտոնեայ՝ շարունակած է սերտ կապեր պահպանել հայ իրականութեան հետ, նշանակելի դեր խաղցած Հայաստանի կեանքին մէջ։
Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի, (հայտնի է նաև որպես՝ Գրիգոր Մագիստրոս Բջնեցի (մոտ 990–1058)), գիտնական, փիլիսոփա, բանաստեղծ, քաղաքական և ռազմական գործիչ։ Սպարապետ Վասակ Պահլավունու որդին է։ Սկզբնական կրթությունը ստացել է Անիի դպրոցում, այնուհետև ուսանել է Կ. Պոլսում։ Հորեղբոր՝ սպարապետ Վահրամ Պահլավունու հետ պայքարել է ներքին և արտաքին թշնամիների դեմ, նպաստել Բագրատունիների գահի ամրապնդմանը։ 1045-ին Կ. Պոլսում Կոստանդին IX Մոնոմախոսի կայսրի կողմից Գագիկ Բ-ի ձերբակալումից հետո, իր տիրույթները հանձնում է Բյուզանդիային՝ փոխարենը կալվածքներ ստանալով Հարավային Հայաստանում ու Միջագետքում։ Բյուզանդական կայսրը նրան շնորհում է մագիստրոսի տիտղոս, 1048-ին նշանակում Հարավային Հայաստանի և Միջագետքի կուսակալ։ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու գլխավորությամբ բյուզանդական բանակը ջախջախում է թոնդրակեցիների շարժումը։ Ի տարբերություն նախորդ աղանդահալած իշխանների և կաթողիկոսների, Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին, թույլ չի տալիս, որ զինվորները խոշտանգեն աղանդավորներին, սպանեն կամ աղվեսադրոշմով խարանեն նրանց։ Լինելով բարձրաստիճան բյուզանդական պաշտոնյա՝ շարունակել է սերտ կապեր պահպանել հայ իրականության հետ, նշանակալից դեր խաղացել Հայաստանի կյանքում։
Բջնի (արեւմտահայերէն) Բջնին Հայաստանի հանագոյն բնակավայրերէն է։ 1-ին անգամ անոր մասին կը յիշատակէ պատմիչ Ղազար Փարպեցին։ Բջնեցի Աթիկ քահանան հայոց սպարապետ Վահան Մամիկոնեանի հաւատարիմ զինակիցներէն էր։ 11-րդ դարուն Բջնին իր շրջակայքով կ՛անցնի Պահլաւունիներու իշխանական տոհմին։ Այդ ժամանակ ալ, Յովհաննէս-Սմբատ թագաւորի հրամանով կը դառնայ եպիսկոպոսանիստ աւան։ 1066 թուականին կաթողիկոսական ընտրութիւնները տեղի ունեցած են Բջնիի մէջ։ 13-րդ դարու սկզբնաւորութեան Բջնին կ՛անցնի Զաքարեան հայ իշխաններու տնօրինութեան։ 1387-88 թթ. գիւղը կ՛ենթարկուի Լենկթեմուր աւերածութեան։ 1673 թ.-ին այստեղ իջեւանած է Ֆրանսացի ճանապարհորդ Շարդէնը։ 1770 թ.-ին Բջնի այցելած է նաեւ ճանապարհորդ Տուրնեֆորը։ Միջին դարերուն Բջնին հայ գրչութեան կարեւորագոյն կեդրոններէն էր։ Մեզի հասած՝ 12-17 դդ. այնտեղ ընդօրինակուած հայերէն մի քանի ձեռագիրներ։ Ըստ տեղեկութիւններու Բջնիի բերդը կառուցած են Պահլաւունիները՝ 11-րդ դարուն։ Բջնիի միջնադարեան ճարտարապետութեան զարդը գիւղի կեդրոնը գտնուող Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին է, որ կառուցուած է Գրիգոր Մագիստրոսի պատուէրով՝ 1031 թ.։ Եկեղեցիին պատերուն կան վիմափոր արձանագրութիւններ։ Վերանորոգուած է 1947 թ.։