Top 10 similar words or synonyms for vaišelga

brjacsiszláv    0.776296

butigeidis    0.774473

jójákin    0.772163

tiezerakal    0.772060

szelamet    0.771139

vytenis    0.771078

atüsz    0.764200

vagnorius    0.762838

eanfrith    0.762349

ilion    0.761798

Top 30 analogous words or synonyms for vaišelga

Article Example
Vaišelga litván nagyfejedelem Vaišelga egy évig élt a kolostorban, amikor 1258-ban a tatárok és halicsi vazallusaik fosztogató támadást indítottak Litvánia ellen. Ezután visszatért a világi életbe, unokatestvérével, Tautvilas polocki herceggel közösen elfogták és megölték Roman Danyilovicsot és Vaišelga újra Navahrudak fejedelmévé vált.
Vaišelga litván nagyfejedelem Vaišelga Litvánia első - és egyetlen - királya, Mindaugas fia volt. Fiatalkoráról semmit sem tudunk, először 1254-ben említik a források, amikor apja nevében szerződést kötött Danyiil halicsi királlyal. A szerződésben Halics elismerte a litván hódításokat a Navahrudak központú Fekete Ruténiában és megerősítésül Danyiil fia, Svarn feleségül vette Vaišelga húgát. Apja feltehetően kinevezte Navahrudak kormányzójává. A korábban pogány Vaišelga felvette az ortodox keresztény vallást és apjával ellentétben (aki csak politikai számításból keresztelkedett meg katolikusnak) annyira komolyan vette, hogy lemondott minden címéről, kormányzóságát átadta Danyiil másik fiának, Romannak és szerzetesnek állt egy polonnei kolostorban. Három évvel később, 1257-ben zarándoklatra indult a görögországi Athosz-hegyre, de a bulgáriai háború miatt vissza kellett fordulnia. Visszatérte után 10-12 társával a Nyeman-folyó mellett megalapította a Lavrasev-kolostort.
Vaišelga litván nagyfejedelem 1267-ben Svarn javára lemondott a trónról és visszavonult szerzetesnek. A következő évben, miközben Vaszilkó volhíniai fejedelemnél vendégeskedett, Svarn fivére, Lev Danyilovics - aki dühös volt rá, mert neki semmit sem juttatott a hatalomból - rátámadt és megölte.
Vaišelga litván nagyfejedelem Vaišelga vagy Vaišvilkas (†1268, december 9.) Litvánia nagyfejedelme 1264-67 között.
Vaišelga litván nagyfejedelem 1263-ban két összeesküvő főnemes, Treniota és Daumantas meggyilkolta a Mindaugas királyt és két kisebbik fiát, Vaišelga (feltehetően) féltestvéreit és Treniota megkaparintotta a trónt is. Vaišelga egy rövid időre Pinszkbe menekült, majd az ottani fejedelem és sógora, Svarn segítségével elfoglalta Fekete Ruténiát, majd elűzte fejedelemségéből Daumantast és 1264-ben sikerült megölniük Treniotát. Vaišelga lett a nagyfejedelem. Igyekezett jó kapcsolatokat fenntartani a Teuton és a Livóniai Lovagrendekkel. Utóbbival békét kötött és kereskedelmi kapcsolatot is kiépített velük. Litvánia többé nem támogatta a teutonok elleni nagy porosz felkelést. 1265-ben Svarnnal közösen betört Lengyelországba, hogy megbosszulja a lengyelek egy évvel korábbi fosztogatásait.
Svarn litván nagyfejedelem 1263-ban két herceg meggyilkolta Mindaugas királyt és egyikük, Treniota magához ragadta a trónt. Svarn a sógorát, Mindaugas fiát, Vaišelgát támogatta és 1264-ben sikerült legyőzniük és megölniük Treniotát. Az új nagyfejedelem Vaišelga lett.
Svarn litván nagyfejedelem Vaišelga 1267-ben lemondott a litván trónról és visszavonult szerzetesnek, a hatalmat pedig átadta Svarnnak. Litvániai uralkodásának részleteit nem ismerjük de valószínűleg nem sikerült igazán megvetnie a lábát az országban, különösen miután a következő évben Lev bátyja meggyilkolta Vaišelgát.
Litvánia történelme Mindaugast 1263-ban meggyilkolta egyik unokaöccse, Treniota és a Pszkovot kormányzó Daumantas, akitől elszakította feleségét, hogy saját asszonyává tegye. A trónt Treniota ragadta magához, de egy évvel később őt is megölte Mindaugas fia, Vaišelga. Vaišelga volt Litvánia első ortodox keresztény nagyfejedelme, ám néhány évvel később, 1267-ben ő is gyilkosság áldozatává vált. A trónért ezután Svarn és Kernavė hercege, Traidenis harcolt és a küzdelemből az utóbbi került ki győztesen. Traidenis hosszú uralma (1269–82) végre stabilitást hozott a széttagolt, polgárháború dúlta országba. Újraegyesítette a litván földeket, sikeres hadjáratokat vezetett Lengyelországba és Ruténiába, legyőzte a teuton lovagokat az óporosz földön és Livóniában is. Országához csatolta Jatvingiát, Zemgaliát és Kelet-Poroszföldet. Később kibékült a lengyelekkel és 1279-ben lánya, Gaudemunda feleségül ment a Piast-házba tartozó II. Boleszló mazóviai herceghez.
Mindaugas litván nagyfejedelem Mindaugas és Danyiil fejedelem 1255-ben kiegyeztek, Fekete Ruténiát Danyiil fia, Roman kapta meg. Mindaugas fia, Vaišelga ortodox rítus szerint megkeresztelkedett, szerzetesnek állt és kolostort alapított. Tautvilas azzal engesztelte ki, hogy rábízta Polock kormányzását. 1258-ban vagy 1259-ben Berke, az Arany Horda kánja Burundáj vezetésével hadat küldött a litvánok ellen és megparancsolta a halicsi fejedelemnek, hogy csatlakozzon hozzájuk. A novgorodi első krónika szerint a litvánok vereséget szenvedtek, bár olyan nézet is van, hogy a támadás összességben erősítette Mindaugas helyzetét.
Mindaugas litván nagyfejedelem Az egyik ilyen kérdés Mindaugas származása és családfája. A 16–17. században írt Bychowiec-krónika a római eredetű Polemonidákra vezeti vissza a litván fejedelmek családfáját, de állításait megcáfolták. Születésének idejét 1200 körülre teszik, de erős bizonyíték ezt sem támasztja alá. A Livóniai verses krónika azt írja apjáról, hogy egy nagy fejedelem ("ein kunic grôß") volt, de nevet nem említ; a későbbi krónikák szerint apját Ryngoldnak hívták. Az 1219-es szerződés szövege megemlíti bátyját, Dausprungast és annak fiait (Mindaugas unokaöccseit), Tautvilast és Gedvydast. Volt két nővérük is, egyik Szamogitia fejedelméhez, Vykintashoz, a másik Danyiil Romanovics halicsi fejedelemhez ment feleségül. Vykintas és fia, Treniota fontos szerepet játszott a későbbi hatalmi harcokban. Mindaugasnak legalább két felesége volt: egy testvérpár, akik közül az egyiket Mortának hívták, a másik [neve nem ismert] Daumantas Nalsani fejedelem felesége, Agna, akit Morta (Marta?) temetésén Mindaugas elragadott. Lehetséges, hogy volt korábbi felesége is, mert Vaišelga nevű fia és lánya (aki Svarnhoz, a későbbi nagyfejedelemhez ment feleségül) már felnőtt volt, amikor Morta gyermekei még kicsik voltak. Két másik fiát, Ruklyst és Rupeikist vele együtt meggyilkolták. Elképzelhető, hogy több gyermeke is született, de a krónikások azokról nem adtak hírt.