Top 10 similar words or synonyms for választatott

kezdette    0.733347

megválasztotta    0.721881

bizatott    0.721711

kineveztetett    0.680193

választották    0.668951

neveztetett    0.667320

egyházkerületi    0.666098

válaszották    0.661932

bízatott    0.659674

bizta    0.653063

Top 30 analogous words or synonyms for választatott

Article Example
Pintér István (költő) Nem ismert, hogy Felsőszölnök község bírájaként mikor választatott meg.
António Manuel de Vilhena A Szent János társkatedrálisban álló sírján a következő felirat található: "Hercegnek nem választatott, hanem született".
Boleman István (tanár) Magyar nemes családból származott. Atyja, Boleman István lelkész volt, ki később a garamszegi evangélikus egyház lelkészévé választatott meg. Boleman István ekkor szüleivel régi honába költözött és középiskoláit Selmecen, a teológiát Pozsonyban és Tübingenben végezte; ezután Bercelen Baloghy Lajosnál volt nevelő s 1815. október 10.-én Losoncra a szónoklati tanszékre választatott meg a református iskolába; innét 1820-ban Selmecre a syntaxis tanárává, 1840-ben a pozsonyi líceum teológiai tanárává választatott. 1869. január 14. tanársága félszázados évfordulóján kapta a Ferenc József-rend keresztjét.
Horváth Lajos (szolgabíró) 1876. október 4.-től jogakadérniai tanár volt Pápán a református főiskolában. 1883 végén Veszprém megye szolgabírójának választatott Pápára.
Szombathy János Tanulmányait szülővárosában és Sárospatakon végezte, ahonnét 1774-ben külföldre ment és előbb a zürichi, 1777-től pedig az utrechti egyetem hallgatója volt. Miután több más egyetemet is meglátogatott, 1779-ben visszatért hazájába, ahol három évi nevelősködés után 1782. július 7-én Sárospatakra a történelem tanárává választatott. 1783. január 11-én érkezett Sárospatakra és január 14-én iktattatott be tanári székébe. 1785. július 10-én a főiskola rektorává választatott.
Moravcsik Ernő Emil Tagja a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának is. Tanulmányi szempontjából beutazta Német-, Franciaország, Anglia, Belgium és Svájc nevezetesebb helyeit; 1892-ben a Brüsszelben tartott nemzetközi bűnügyi embertani kongresszus tiszteletbeli elnökévé választatott.
Sillye Gábor Fogságából 1856. december 8-án kiszabadulva, az Országos Gazdasági Egyesületnél mint a "Gazdasági Lapok" segédszerkesztője működött. 1857-ben, a gazdasági egylet újraszervezésekor másodtitkárrá választatott meg. Tevékenyen részt vett a mezei gazdasági könyvek, különösen az angol haszonbérletről írt munka szerkesztésében.
Iklódy Győző A gimnáziumot Aradon, Eperjesen és Rozsnyón végezte, 1868-ban pedig jogot hallgatott Kassán. 1869-ben a sárosmegyei lapispataki szolgabirói járásban kecerpeklényi székhellyel kerületi jegyzővé választatott meg. Később a hirlapírói pályára lépett.
Vajda Sámuel (apát) Szülei a nemes ifjút gondosan nevelték; végezvén középiskolai pályáját, Pannonhalmára ment, ahol a szent Benedek-rendbe lépett. Növendék pályája után Pannonhalmán bölcseletet és teológiát tanított. 1761-ben tihanyi apáttá választatott. Miután 1787-ben szerzetét II. József császár feloszlatta, Szombathelyre költözött.
Georg Bertleff A gymnasiumot 1855-ben Besztercén végezvén, a bécsi és hallei egyetemen tanult; ezután elemi tanító lett Szászrégenben; 1860-tól gymnasiumi tanár Besztercén; 1868. március 29. Vindára hivatott meg lelkészűl; innen Besztercére ment és 1872-ben fehéregyházi lelkésszé választatott.