Top 10 similar words or synonyms for ukín

nádin    0.854619

睿宗    0.822458

lisir    0.819564

suma    0.815060

bèiérzhǐjīn    0.813095

zéri    0.806594

ipík    0.802099

jaszapála    0.801814

ilísu    0.798215

ditána    0.797847

Top 30 analogous words or synonyms for ukín

Article Example
Assur-bán-apli Elám már az i. e. 3. évezred óta zaklatta Mezopotámiát betöréseivel, az asszírok elleni babilóniai lázadásokat pedig előszeretettel támogatta. Assur-bán-apli már Samas-sum-ukín felkelése előtt a helyi trónviszályokba beavatkozva két hadjáratot vezetett Tempt-Humban-Insusinak (akkádul "Teumman") ellen (Kr. e. 667; Kr. e. 653). A második, Uláj menti ütközetben a rivális uralkodó elesett, levágott fejét Arbailu és Ninive városában tették közszemlére.
Assur-bán-apli Assur-bán-apli fivére, a babiloni Samas-sum-ukín 16 éven át eltűrte öccse uralkodását, azonban ismeretlen okokból Kr. e. 652-ben fellázadt ellene. Támogatói az elámiak, a kháldok és az arabok voltak. Kr. e. 650-ben már Babilont ostromolták az asszír seregek. Samas-sum-ukín Babilon lángjai közé vetette magát, amikor látta, hogy minden elveszett. A területet Kr. e. 648-ra sikerült csak végleg pacifikálni. Babilónia királya ekkor a rejtélyes Kandalánu lett. Személyéről semmit sem tudunk, így akár maga Assur-bán-apli is lehetett más trónnéven (volt már példa ilyesmire, ld. III. Tukulti-apil-ésarra és V. Samsi-Adad esetét) – főleg, hogy egy évben haltak meg (noha az asszír uralkodó esetében ez teljes bizonyossággal nem tudható). Kandalánu alatt béke honolt Babilóniában.
Elám A következő évben Assur-bán-apli fivére, a Babilóniát igazgató Samas-sum-ukín fellázadt bátyja ellen, és ebben az elámiak is támogatták. Nem csoda, hogy a felkelés leverése után az Újasszír Birodalom hadigépezete megindult délkelet felé, és i. e. 648 – i. e. 647 során legyőzte Elámot. Az új király, III. Humban-haltas (akkád neve "Ummanaldas") is elesett. Az asszírok ekkor kifosztották, lerombolták és sóval bevetették Szúszát, - a királyszobrokat lenyakazták, a sírokat meggyalázták, és rengeteg műkincset hurcoltak magukkal.
Újbabiloni Birodalom Szín-ahhé-eríba örököse, Assur-ah-iddína betegsége kezelése érdekében újjáépíttette a szent várost, majd halálakor az asszír trónt Assur-bán-aplira, a babilonit pedig Samas-sum-ukínra hagyta. Babilónia helyzete azonban ekkor sem rendeződött. i. e. 652 – i. e. 648 között zajlott függetlenségi háborúja Samas-sum-ukín vezetésével, majd Babilónia élére bizonyos Kandalánu került, akiről azonban egy asszír forrás sem szól, ezért egyesek szerint Assur-bán-apli (esetleg egy testvére) lett volna az trónnevén. Mindenesetre egy évben, i. e. 627-ben haltak meg. Ez a kettős halál Asszíriában a vég kezdete, Babilóniában azonban az új felemelkedés kiindulópontja lett.
Újasszír Birodalom A trónt azonban Assur-ah-iddína, a bibliai Eszarhaddon (i. e. 680 – 669) szerezte meg anyjának, a megölt uralkodó egyik feleségének támogatásával. Megostromolta Ninivét, ekkor lázadó fivérei elhagyták az ország területét. Babilon túl fontos központ volt ahhoz, hogy sokáig romokban álljon, így Assur-ah-iddína trónra lépése után nem sokkal hozzálátott a város újjáépítéséhez. Felirataiban úgy tüntette fel magát, mint a két egyesített ország uralkodója, ez viszont nem volt fenntartható állapot, így uralkodásának vége felé két fiát jelölte ki utódjának a két ország élére. Assur-bán-apli, a fiatalabb kapta Asszíriát, idősebbik fia, Samas-sum-ukín Babilóniát.
Újasszír Birodalom Délen nem próbálkozott Babilónia kontrollálásával, uralkodása alatt végig tiszteletben tartotta a korábban kötött békeszerződést. Asszíria és Babilónia azóta voltak szövetségesek, amióta II. Adad-nirári asszír és I. Nabú-suma-ukín babilóniai uralkodó kölcsönösen feleségül vették egymás lányait, és kijelölték a két ország közötti határvonalat. III. Sulmánu-asaridu szövetséget kötött Nabú-apla-iddínával, és amikor annak fia, II. Marduk-zákir-sumi a trónra került, támogatta fellázadt öccse ellen vívott háborújában. Elfoglalta a Diyála folyó melletti Mé-Turnatot, majd később együttes erővel lerohanták a keleti hegyekben lévő Alman városát, ahol megölték a lázadót. Ezután III. Sulmánu-asarídu meglátogatta Babilónia legfontosabb vallási központjait (Nergal kútai,Marduk babiloni és Nabú borszippai templomát), áldozatokat mutatott be az isteneknek és ajándékokat adott a templomoknak. A babiloni uralkodóval megerősítette az együttműködést, amit az asszír király trónjának lábazatába vésett domborművön örökítettek meg. A dombormű egyéni jellegzetessége, hogy az egymással kezet fogó mindkét uralkodót egyforma nagyságban, egyenrangúnak ábrázolták, ami nagyon ritka az asszír képzőművészetben, amelyben az asszír uralkodót mindig magasabbnak mutatták környezeténél.
Khsathrita Az asszírok elleni felkelés sikeres volt. Asszíria a törzsterületeit is alig tudta megvédeni, a szkíta támogatás is csak arra volt elegendő, hogy a méd–kimmer szövetség ne törjön be Mezopotámiába. Asszíria i. e. 665-ben háborúba keveredett Elámmal is, és nagy győzelmet arattak az elámi–kháldeus–arámi szövetség felett, még Szúzát is elfoglalták. Csakhogy a kimmerek i. e. 654-ben elfoglalták Szardeiszt, Lüdia fővárosát, és Asszíria ellen készültek. Ugyanakkor Urartu is felkelést tervezett, de végül Samas-sum-ukín, a babiloni helytartó lázadt fel bátyja ellen. Ebbe a lázadásba bevonta a babiloni nemességet, az arámiakat, a kháldeusokat, Elámot, Egyiptomot és a médeket is. Ekkor Asszíria még minden fronton nyerő pozícióban volt. Két szövetségese, Moáb és a szkíták délen és északon segítettek be. Hérodotosz szerint Phraortész megátmadta Ekbatanát, de egy Assur-bán-aplival vívott ütközetben meghalt, ami ahhoz vezetett, hogy a médek felett a szkíták vették át a hatalmat 28 évre.