Top 10 similar words or synonyms for trencsénbe

rozsnyóra    0.817817

nyitrára    0.816838

nagyszombatba    0.816163

selmecbányára    0.808829

magyaróvárra    0.805444

fogarasra    0.802980

strasbourgba    0.802542

sárvárra    0.799755

lőcsére    0.797406

kiskőrösre    0.797092

Top 30 analogous words or synonyms for trencsénbe

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Bátor Opos 1069-ben, amikor a csehek Trencsénbe törtek, párviadalban győzött le egy cseh óriást.
Augustini Mátyás Tanult Sopronban, azután a Wittenbergi egyetemre iratkozott be 1714. szeptember 17-én. Magyarországra visszatérve előbb Felsőnecpáli tanító volt; onnan 1733-ban Trencsénbe ment lelkésznek, s haláláig itt működött.
Bednári Mihály A jezsuita-rendbe fölvétetvén, több évig Kőszegen működött, mint gimnáziumi tanár, majd néhány évig a bölcselet tanára volt Kassán, honnét Trencsénbe került hitszónoknak. Mint a trencséni rendház főnöke halt meg.
Tessedik Sámuel (lelkész, 1710–1749) Iskolai tanulmányait Puhón kezdte, ahonnan Trencsénbe, majd a magyar nyelv megtanulása végett Győrbe, innen pedig Körmöcbányára küldték. 1728-ban a pozsonyi főiskola növendéke lett, ahol többek között Bél Mátyás volt a tanítója. Az egyetemet 1732 és 1735 között Jénában végezte.
Ribény Fényes Elek szerint ""Ribény, tót falu, Trencsén, most Nyitra vmegyében, a Trencsénbe vivő országutban, Nyitra Zsámbokréthez egy órányira: 818 kath. lak. Van egy kath. paroch. temploma, derék vendégfogadója. Határa meglehetős termékenységű; rétjei patakja mentében jók. F. u. az esztergomi érsek""
Csákányi Imre 1668-ban lépett a rendbe, hol 1671-ben bölcselethallgató volt; később tanítással és hitszónoklatok tartásával foglalkozott, nevezetesen Nagyszombatban három évig a bölcseletet, egy évig a teológiát és 1676-ban Kassán a költészetet tanította. Bécsben a török ostrom alatt a Pázmány-intézetben tanított; onnét Trencsénbe ment rectornak, hol a szerzet növendékeinek mestere s egy ideig tartományfőnök is volt; azután ismét Bécsben lett rector.
Batizi Miklós Tanult Velicsnén, Lőcsén, Leibicen, Rózsahegyen, Zsolnán és Mosócon; utóbb a velicsnei és bicsei iskolában tanított; innét gróf Forgách Wittenbergbe küldte, hol negyedfél évig tanult; innen Trencsénbe hivatott lelkésznek és 1587. július 9-én fölszentelték; 1600-ban Velicsnén lett lelkész, hol 1635-ben történt haláláig működött. Az 1619. január 27-ei püspökválasztáson ő is egyik jelölt volt.
Trencséni csata Heister augusztus 1-jén Ungarisch-Brod nevű morva faluban vette a hírt a kurucok Vág felé vonulásáról, s erre Viard-t küldte tovább Trencsénbe, maga pedig lovasságával 2-án hajnalban Vágújhely irányába sietett Rákóczi után. Estére odaérve azt jelentették kémei, hogy Rákóczi összeveszett Bercsényivel, és utóbbi a gyalogsággal elvonult, a fejedelem mellett pedig csak a lovasság maradt. Erre a téves hírre Heister még inkább elszánta magát a megütközésre.
Pálffy György (színművész, 1862–1933) Horony György és Sándor Alojzia római katolikus szülők fia. 1862. március 12-én keresztelték. 1880-ban kezdte tanulmányait a Színművészeti Akadémián. 1881 áprilisában Völgyi Györgyhöz került Trencsénbe, majd 1882 őszétől Szegeden játszott Aradi Gerőnél. 1883 ősze és 1886 tavasza között Krecsányi Ignác társulatánál szerepelt, ahol hősszerelmes- és jellemszerepeket alakított. 1886-ban került Kolozsvárra, ezután Szegeden játszott három évig. 1889 nyarán lett a Nemzeti Színház tagja, 1913. április 1-jén vonult nyugdíjba.
Keszler Károly Szülei korán meghaltak, így két évig a városi plébános esperesnél és négyig a Kelcz-Adelfi-féle árvaházban részesült nevelésben. Gimnáziumi tanulmányai után 1830-ban a kegyes tanítórendbe lépett, mely őt Trencsénbe küldte, ahol a két próbaévet kiállván, mint próbaéves tanár a tatai konviktusba került; innét a váci nevelőintézetbe rendelték, ahol a bölcseletet, esztétikát, numizmatikát, architektúrát és hidrotechnikát tanulta, majd 1836. október 16-án a pesti egyetemen bölcseleti doktorrá avatták. A hittudományokat ugyanott az egyetemen hallgatta.