Top 10 similar words or synonyms for tatay

oszter    0.853910

plugor    0.847774

feichtinger    0.844417

lukácsy    0.843086

sombori    0.839846

pinczehelyi    0.836608

noszály    0.835774

simó    0.833071

glancz    0.832518

koczkás    0.831215

Top 30 analogous words or synonyms for tatay

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Tatay István Szerkesztette a szarvasi ev. főgimnázium Értesítőit 1857-1860-ra.
Tatay János Kistatai Tatay János (Pölöske, 1789. január 17. – Győr, 1862. január 23.) bölcseleti doktor, győri kanonok és főesperes.
Tatay István Apja, mint protestáns lelkész, fiát Kis János szuperintendens iskolatársa és barátja gondozása mellett neveltette Sopronban. A német egyetemeken, főleg Jenában, Halleban és Berlinben három évig bölcseleti és nyelvészeti tanulmányokat végezett, később Budapesten nevelősködött. Schedius Lajos fölhívására a budapesti ágostai evangélikus főgimnázium körében protestáns tanférfiak társaságában bölcseleti tanfolyamot indított meg, azonban csakhamar 1846-ban egyidőben Szarvasra és Sopronba hívták tanárnak. Tatay Sopronnak adott elsőséget. Jelen volt az 1848-ban megtartott első egyetemes tanügyi kongresszuson. Az 1848-as idők fergetege Tatayt is elragadta a tanszékről; lelkesen támogatta a forradalmat. 1848-49-ben határbiztos volt Kismarton környékén. Ezért és mint ékesszavú népszónokot Hauer császári biztos hivatalától megfosztotta és bujdosni kényszerítette. A lázas idők csillapultával Aradon a Purgly és Török családoknál nevelősködött, míg 1855-ben tanárnak választották a szarvasi főgimnáziumhoz. 1856-től 1884-ig három évi időszakonként megválasztották a főgimnázium igazgatójává. Betegeskedni kezdvén, nyugalomba vonult és 1888. június 12-én rokonai körében meghalt. A budapesti Kerepesi úti temetőben van eltemetve. A békéscsabai szülők olajba festették arcképét.
Tatay István Költeménye van a Pesti Divatlapban. (1846. 25. sz.); cikkei a szarvasi ev. főgimnázium Értesítőjében (1856. Molitorisz Adolf tanár gyászemléke, 1857. Lingvisztikai jegyzetek a latin perfectum alakjairól, 1858. A magyar nyelv hajlításáról).
Tatay János A pesti tudományegyetemen végezte a teológiát, itt avatták bölcseleti doktorrá avatták. Fölszenteltetett 1813. augusztus 24-én, 1815-től Szombathelyt teológiát tanított, majd 1820-tól Nagylövőn (Sopron megye) volt plébános. Amikor 1843-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagjának ajánlották, ezt jegyezték fel róla: "«...ki azon kivül, hogy a Tudományos Gyűjteményben többfélét írt, a Társaság figyelmét pedig leginkább az által érdemli meg, mivel a régi nyelvemlékek és pénzek gyűjteményét bőven szaporította.»" 1851-ben győri apát-kanonok és főesperes, valamint a szeminárium rektora lett, majd 1858-ben széplaki címzetes apát. Nyelvemlékeket és pénzeket gyűjtött, könyvtára 500 kötetre rúgott, levelezésben állt Dukai Takách Judittal, Berzsenyi Dániellel, Döbrentei Gáborral és Kazinczy Ferenccel.
Tatay István Tatay István (Keszőhidegkút, 1821. március 7. – Szentlőrinc, 1888. június 12.) evangélikus főiskolai igazgató, tanár.
Tatay Sándor (író) Apja evangélikus lelkész volt. Gyermekéveit hat testvérével (Róza, Vilma, Gizella, Etelka, Lajos és Tibor ) együtt szülőfalujában töltötte el. Gimnáziumi éveit már Tatán, Pápán és Szarvason töltötte el. Ezután a soproni evangélikus hittudományi karra iratkozott be, de pár év után tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarának magyar–német szakán folytatta. Ifjúkorában bejárta Európa híres városait. Csavargásaiból hazatérve többféle munkát is vállalt.
Tatay Sándor (író) 1991-ben halt meg Budapesten.
Tatay Sándor (író) A Puskák és galambok című regényéből 1961-ben Keleti Márton rendezésében fekete-fehér, magyar ifjúsági film készült.
Tatay Sándor (lelkész) Tatay Sándor (Bogárd, 1785 körül – Debrecen, 1819. június 9.) református lelkész.