Top 10 similar words or synonyms for tanítónak

lelkésznek    0.833668

tanárnak    0.807096

segédlelkésznek    0.784091

gimnáziumhoz    0.776474

káplánnak    0.771867

líceumba    0.768228

plébánosnak    0.764213

sárospatakra    0.744493

rektornak    0.735214

kollégiumba    0.734056

Top 30 analogous words or synonyms for tanítónak

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Göntér Gábor 1895-ben Kassára nevezték ki tanítónak, majd 1912-ben igazgató-tanítónak. 1920-ban, amikor a Felvidéket a trianoni békeszerződés értelmében Csehszlovákiához csatolták, Tapolcára került tanítónak. 1922-ben nyugdíjazták, később Győrbe költözött, felesége pedig haza, Pákára. Írásai a "Zalai Tanügy", a "Néptanoda", a "Tanító barát" című szaklapokban jelentek meg. Fennmaradt forrásértékű naplója is.
Beucer Boldizsár Zörenbachból, Zólyom megyéből származott. 1592 októberétől segédtanító, majd 1594 novemberétől német kántor volt Selmecbányán, innen 1597 végén Felsbergbe ment tanítónak.
Csatlós A csatlós egy szereplőtípus, egy állandó jellegű társ vagy "fegyverhordozó", aki segédkezik egy nála magasabb pozícióban lévő "vezérnek" vagy "tanítónak".
Simon Jukundián 1837-ben pappá szentelték, majd Désre küldték tanítónak, 1839-1840-ben Csíksomlyón tanított, majd Vajdahunyadon és Marosvásárhelyen.
Rinpocse Néha a címet adják olyan spirituális tanítónak is, aki nem feltétlenül tulku, tanítványai azonban nagyon nagy megbecsülésben tartják.
Demeter Sándor Demeter Sámuel öccse volt. Kolozsvárt tanult (1855–1856.) és ugyanott tett papi vizsgát. Ezután Kézdivásárhelyre ment tanítónak és segédpapnak.
Jeck György Tanulmányait Szegeden végezte; azután Németcsanádra (Torontálm.) került tanítónak, honnét hat év mulva Nagyszentmiklósba választották meg tanítónak. Hat évig a nagyszentmiklósi tanítófiókegylet főnöke volt; azután a délmagyarországi tanítóegylet alelnöke lett, és mint ilyen szintén hat évig működött. 1913. június 24-én délután hunyt el, 1913. június 26-án délután helyezték örök nyugalomra a nagyszentmiklósi római katolikus temetőben.
Johannes Itten 1888-ban született Svájcban, Süderen-Lindenben. 1904-1908 között Bern mellett egy szemináriumban tanítónak tanult, majd rövid ideig néptanítóként dolgozott. 1910-1912 között matematikai-természettudományi tanulmányokat folytatott Bernben.
Julio Cortázar 1932-ben tanítói diplomát szerzett. 1935-ben felvételt nyert a bölcsészkarra, a család rossz anyagi helyzete miatt azonban tanulmányait félbehagyva tanítónak szegődött egy Buenos Aires környéki kisvárosban.
Bruno Gröning Előadásaiban olyan pátosztól és oktatástól mentes hitvallásokat fogalmazott meg, amelyek a szellemi erők jelenlétéről szóltak. Nem tekintette magát vezetőnek vagy tanítónak, hanem csupán közvetítőnek.