Top 10 similar words or synonyms for tanácsbíró

szertartó    0.763598

tanácsbíróvá    0.761149

irodaigazgató    0.757457

tanácsbírája    0.751837

alesperes    0.740706

kormánysegéd    0.734342

főtanfelügyelő    0.731771

segédül    0.730073

könyvtárnok    0.728186

bölcselettanár    0.725829

Top 30 analogous words or synonyms for tanácsbíró

Article Example
Berey József Későbbi élete folyamán előbb tanácsbíró, majd számvevőszéki elnök, főjegyző, majd 1907-ben esperes lett.
Nagy Imre (református lelkész) Nagy Imre (Hadháza, 1852. január 13. – Biharugra, 1935. július 14.) református lelkész, egyházmegyei tanácsbíró.
Győry Lajos (lelkész, 1800–1871) Győry Lajos (Biharpüspöki, 1800. január 1. – Kisújszállás, 1871. június 4.) református lelkész, egyházmegyei tanácsbíró, főjegyző. Győry Lajos lelkész édesapja.
Horváth Barna (esperes) A hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években a borsodi (később borsod–gömöri) egyházmegye műemlékügyi, békeügyi, ökumenikus, tanulmányi és missziói előadói posztjaira választották az egyházmegyei közgyűléseken. Részt vett a tiszáninneni egyházkerület fordítói munkacsoportjának munkájában, az egyházkerületi ökumenikus szakcsoport vezetője (1981) (1983), egyházkerületi tanácsbíró (1981) (1986), ökumenikus (1985), egyházkerületi tanácsbíró, békeügyi (1988) előadó lett.
Warga János Szigethi Warga János (Kovácsvágás (Abaúj megye), 1804. január 8. – Nagykőrös, 1875. január 10.) református főgimnáziumi igazgató-tanár, egyházi tanácsbíró, tankönyvíró, filozófiai író, gimnáziumi tanár, pedagógiai szakíró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Filó Lajos (lelkész) Filó János és Szentpéteri Zsuzsánna fia és Filó János lelkész testvéröccse. Tanulmányait szülőhelyén kezdte, majd a kecsmekéti református kollégiumban teológiát végzett. 1857-ben kecskeméti tanár, kopácsi lelkész, 1858-ban tiszteletbeli egyházkerületi aljegyző, tanácsbíró, pesti teológiai tanár és a pesti református népiskolák és nevelőintézetek felügyelője lett. 1860-ban külföldi egyetemekre ment, Genfben és Edinburghban tanult. Hazajövén 1861-ben Nagykőrös választotta lelkészének, ahol egyházkerületi és egyházmegyei tanácsbíró, a tanítóképesítő bizottság elnöke, konventi tag és zsinati jegyző volt. A dunamelléki egyházkerület Dobos lemondása után 1882-ben főjegyzőül választotta; de erről a tisztségéről 1884-ben lemondott. Filó a Révész Imre által vezérelt orthodox irány buzgó híve volt.
Szalóczy Bertalan Szalóczy Dániel református lelkész és Szepsi Teréz fia. A teológiát Sárospatakon végezte, majd Mezőcsáton két évig rektor volt. Ezután visszatért Sárospatakra és papi vizsgát tett. Segédlelkész volt Dorogmán; utána segédlelkész, lelkész és 1888-tól egyházi tanácsbíró Geszten; 1893-ban Bőcsön lett lelkész, ott érte a halál 1895-ben.
Nagy László (esperes) 1867-ben egyházmegyei aljegyző, 1869-ben tanácsbíró, 1881. április 3-án főjegyző lett, 1884. március 30-án egyházmegyéje közfelkiáltással esperessé választotta. 1886-ban az egyházkerületi közgyűlés az igazgatótanács tisztével ruházta fel. 1888-ban konventi taggá, 1889-ben közügyigazgatóvá választották meg. Szilágysomlyón a közügy barátaival együtt megalapította a könyvnyomdát és hírlapot indított meg. Szilágy megye közigazgatási tagja is volt.
Sinka József (egyházi író) A gimnáziumot Sepsiszentgyörgyön, a Székely Mikó Kollégiumban végezte (1930), majd a kolozsvári Református Teológián lelkészi képesítést szerzett (1934). 1934–39 között segédlelkész Aranyosgyéresen, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron; 1939-től parókus lelkész a kalotaszegi Váralmáson, nyugdíjazásáig (1975). 1941-től lelkészi értekezleti titkár, négy év múlva belmissziói előadó, egy évvel később tanácsbíró.
Sándor József (politikus) 1884 szeptemberétől 1885 végéig a "Protestáns Közlöny" felelős szerkesztője, 1887-től egyházkerületi képviselő, tanácsbíró. Az első világháború előtt a romániai református egyház főgondnoka, s Bukarestből való távozása után is megmaradt a román főváros református egyházközsége védnökének. 1887-től az Unió Szabadkőműves Páholy tagja, később főmestere. A kereskedő ifjúság nevelésére az EMKE támogatásával 1887–88-ban szerkesztette és megjelentette az "Erdély/Ifjú Erdély a kereskedés által" című havilapot. 1896-tól a Kemény Zsigmond Társaság (KZST) tagja.