Top 10 similar words or synonyms for tanácsbírája

esperese    0.793791

seniora    0.769889

főgondnoka    0.761986

tanácsbíró    0.751837

presbitere    0.739790

pénztárnoka    0.738913

hitszónoka    0.727057

alesperes    0.721673

püspökhelyettes    0.709991

főjegyzője    0.709274

Top 30 analogous words or synonyms for tanácsbírája

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Szilády János A dunamelléki református egyházkerület tanácsbírája, a debreceni zsinatnak póttagja volt.
Ágoston István A Borsodi Református Egyházmegye jegyzője (1980–1996), tanácsbírája (1983–1988), sajtóelőadója (1988–1989).
Nagy András (teológus) 1937-1942 között az egyházkerület tanácsbírája, az IKE felügyelője volt. 1943-ban a debreceni Coetus Theologorum tagja, 1943-ban pedig az Evangéliumi Munkások Erdélyi Szövetségének elnöke lett, majd 1945-ben Debrecenben szerzett doktorátust.
Kovács Sebestény Aladár A vízépítészeti országos nagytanács tagja, a Magyar Mérnök- és Építészegylet vízépítészeti szakosztályának elnöke, 1912 és 1916 pedig az intézmény elnöke, a magyar hajósok egyesületének ügyvivő igazgatója; a Magyar Földrajzi Társaság levelező tagja, a békésbánáti református egyházmegye világi tanácsbírája volt.
Péchy Tamás Édesapjához hasonlóan – aki az abaúji evangélikus egyház tanácsbírája és a kázsmárki egyház főgondnoka, 1859 tavaszán történt balesetéig (elesett, megbénult) – Péchy Tamás is rangos egyházi címeket viselt. 1871-ben, Tokajban a Hegyaljai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei felügyelőjévé választotta. A Tiszai Evangélikus Egyházkerület felügyelőjeként 1876. augusztus 9-én, Jolsván történt beiktatásától haláláig szolgálta az egyházat. 1891 és 1894 között az evangélikus egyház egyetemes zsinatának világi elnöke volt.
Gilicze László 1944-1987 között a Szentes-Felsőpárti Egyházközség lelkésze, 1979-től 1987-ig a Csongrádi Református Egyházmegye levéltárosa, gyűjteményi előadója, majd tanácsbírája, 1970-1977 között a Csallány Gábor Múzeum Baráti Kör elnökségi tagja. Szentes szellemi, tárgyi emlékeinek gyűjtését, feljegyzését, megőrzését szívügyének tartotta.
Miklós Gyula (szőlész) Bukovinában megnősülvén, Borsod megyei birtokára ment gazdálkodni. 1860-ban a szendrői járás főszolgabírájává választották. A provizórium alatt állásától megvált és azt csak 1867-ben vállalta el újra és a koronázáskor ő vezette a Borsod megyei bandériumot. 1875-ben az edelényi kerület országgyűlési képviselővé választotta és két ülésszakon át tagja volt a képviselőháznak. A felsőborsodi református egyházmegye tanácsbírája is volt.
Kolosváry Bálint (jogász) Szegedi évei alatt társszerkesztője volt az "Acta juridica et politica" című egyetemi jogász kiadványnak. Tagja volt a Magyar Jogászegyletnek, választmányi tagja a Magyar Pszichológiai Társaságnak, alelnöke a Magyar Társadalomtudományi Társaságnak és aktív közreműködője a szegedi Dugonics Társaságnak. Az EKE-ben 1911-től, az Erdélyi Múzeum-Egyesületben 1914-től választmányi tag. A Duna-melléki Református Egyházkerület tanácsbírája volt.
Ballagi Mór Ballagi Mór (eredeti nevén: "Bloch Móric"; Inóc, 1815. március 18. – Budapest, 1891. szeptember 1.) teológus, nyelvész, királyi tanácsos, a pesti református teológiai akadémia tanára, a dunamelléki református egyházkerület és a pesti egyházmegye tanácsbírája, a budapesti református egyház presbitere, Budapest főváros bizottsági tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Szeremlei Sámuel (történész) A gimnáziumot Miskolcon, a teológiát Debrecenben 1858-ban végezte, amikor böszörményi rektor lett. 1861-től Makón, 1864-től Hódmezővásárhelyen káplánkodott, ahonnét 1866 október elején hosszabb külföldi utazásra indult. Az év végén hazatérve, folytatta kápláni működését, míg 1867 májusában a bihardiószegi lelkészi állást foglalta el. Innét 1871-ben Hódmezővásárhelyre ment lelkésznek. Mint a szabadelvű teológia híve, a magyarországi protestáns egylet alapításában tevékeny részt vett és annak egyik legbuzgóbb választmányi tagja volt. Ugyancsak választmányi tagja volt kezdettől fogva a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak. 1879-től 1889-ig főjegyzője volt a békésbánsági egyházmegyének, melynek tanácsbírája is, és amely a budapesti zsinatnak tagjául választotta. A tiszántúli egyházkerületnek 1883-ben tanácsbírája, később az egyetemes konventnek pót-, 1896 és 1900 között pedig rendes tagja lett. A Magyar Tudományos Akadémia 1908. április 30-án levelező tagjává választotta.