Top 10 similar words or synonyms for szertartó

irodaigazgató    0.815742

könyvtárnok    0.803556

alperjel    0.786652

alesperes    0.767650

szentszéki    0.766630

székesegyházi    0.765232

tanácsbíró    0.763598

javadalmas    0.755615

definitor    0.754249

oldalkanonok    0.748243

Top 30 analogous words or synonyms for szertartó

Article Example
Márfi Gyula 1978-tól püspöki szertartó, 1980-tól püspöki titkár, 1987-től irodaigazgató.
Obadich Márk 1836. szeptember 14-én lépett a rendbe. 1837-39 között gimnáziumi tanár volt Egerben, majd 1842. augusztus 14-én pappá szentelteték. 1842-1844 között Zircen volt hitszónok és apáti szertartó, majd ismét tanárként dolgozott: 1844-46 között Egerben, 1846-49 között Pécsett, 1849-61 között Székesfehérváron. 1861-től apáti szertartó lett Zircen.
Grősz József Középiskolái befejezése után a Pázmáneumon elvégezte a teológiát. 1911. június 14-én szentelték pappá. Előbb Farádon, majd Oroszváron volt káplán; 1913-ban Győrben püspöki levéltáros és jegyző, majd püspöki szertartó lett. 1921-ben Fetser Antal püspök titkárává nevezte ki.
Zay János 1840-től a püspöki irodában volt jegyző és szertartó. Fölszenteltetett 1841. október 2-án, ezután káplán volt Békésszentandráson. 1843-ban plébános Sarkadon, 1852-ben Szentandráson plébános, 1873. október 1-jétől nagyváradi kanonok, 1877-ben kieskúti címzetes apát.
Kühn Szaniszló A ciszterci rendbe 1913. augusztus 14-én lépett be. 1918. július 16-án szentelték áldozópappá. 1918-1919-ben apáti jegyző és szertartó volt Zircen. 1919-21 között a budapesti Szent Imre Gimnáziumban tanított. 1921-22-ben Pécsett tartózkodott, majd visszakerült Zircre, 1922-1923-ban novíciusmester és apáti szertartó volt. 1923-35 között újra a Szent Imre Gimnáziumban tanított. 1935-ben ismét Pécsre helyezték, ahol a Nagy Lajos Gimnázium igazgatója és a pécsi rendház házfőnöke lett egészen 1950-ig. Az államosítás után 1969-ig a budapesti Szent Imre plébánia irodavezetőjeként dolgozott, majd nyugalomba vonult.
Ternyák Csaba 1979. június 21-én szentelték pappá Győrben. 1980-tól Győrött püspöki szertartó, majd titkár. 1986-tól 1988-ig dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában. 1988-tól 1992-ig a római Pápai Magyar Intézet rektoraként működött. 1992-től 1997-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.
Székely Ottokár 1920-ban Zircen apáti jegyző és szertartó. 1921-ben Budapesten tanár, 1923-24-ben tanulmányi szabadságon a Bécsi Magyar Történeti Intézetben, az osztrák-magyar konkordátum ügyeit kutatta. 1924-től Budapesten tanár és 1943-tól házfőnök-helyettes. 1946-tól Székesfehérváron házfőnök, a kollégium rektora, a gimnázium és a diákotthon igazgatója, a plébánia lelkésze.
Fancsali Dániel Az egyházi pályán mint tanár Székelyudvarhelyt és Marosvásárhelyen működött; innét Kolozsvárra ment káplánnak; 1795-ben karácsonyfalvai lelkész lett. 1800-ban püspöki szertartó, 1801-ben titkár, 1807-ben gyergyószentmiklósi esperes-plébános volt. 1811-ben lemondott állásáról, és Gyulafehérvárra ment egyházmegyei irodaigazgatónak; később címzetes kanonokká és székelyudvarhelyi plébánossá nevezték ki. Ő adományozta a székelyudvarhelyi kódexet a székelyudvarhelyi római katolikus gimnáziumnak.
Weisz Ferenc (kanonok) 1933-ban szentelték pappá Bécsben. 1933–1934-ben káplán volt Dorogon. 1936-ban prímási szertartó és levéltáros, 1938-ig prímási titkár, Naszvad plébánosa, majd dorogi bányalelkész volt 1945-től 1951-ig. 1946-ban a bányamunkások érseki biztosa volt. Őrhalom plébánosaként tevékenykedett 1951 és 1969 között. 1970-től a budapesti Szent István-bazilika plébánosa, 1977-től protonotárius kanonok volt.
Rózsa Huba 1964. június 19-én szentelték pappá, majd a Székesfehérvári Egyházmegye több plébániáján is szolgált. Káplán Törökbálinton 1964–1967-ben, 1967–1968 között a püspöki szertartó volt Shvoy Lajos székesfehérvári megyés püspök mellett. 1968–1969-ben kisegítő lelkipásztor Albertfalván, majd teológiai tanár az esztergomi szemináriumban 1969–1972 és 1975–1977 között.