Top 10 similar words or synonyms for szófajokat

quddas    0.789083

hoqdas    0.787290

hitqaddés    0.771025

circumstanțiale    0.765591

passivi    0.754780

ragozható    0.752980

igeidőkben    0.750718

makkéf    0.746813

metataxis    0.743900

hangalakzat    0.742794

Top 30 analogous words or synonyms for szófajokat

Article Example
Lengyel nyelv A lengyel nyelvben a következő szófajokat különböztetjük meg:
Lingvologia nyelv Az egyes szófajokat funkcémákkal képzi: ige: -as-: lumasa – világít, lumase – meg van világítva; főnév: -us-: lumusa – fény, lumuse – fényt.
Névmások a német nyelvben A német nyelvben megkülönböztetünk ragozható és ragozhatatlan szófajokat. A névmás "(das Fürwort; Pronomen)" a ragozható szófajok csoportjába tartozik.
Orosz nyelv Az "orosz nyelv"ben a következő szófajokat ragozzuk: főnév, melléknév, névmás, számnév és ige. A határozószót csak fokozzuk.
Nyelvtani kategória „Osztály” jelentéssel a hagyományos grammatikában kétféle nyelvtani kategóriákról van szó: mondattani kategóriák alatt a mondatrészeket értik (alany, állítmány stb.), alaktani kategóriák alatt pedig a szófajokat (főnév, ige stb.).
Melléknevek a német nyelvben A német nyelvben megkülönböztetünk ragozható és ragozhatatlan szófajokat. A melléknév a ragozható szófajok csoportjába tartozik, három ragozási típusa is van (erős, vegyes és gyenge).
Szófaj A szófajok többféle csoportosítása létezik két vagy három nagy csoportba. E csoportok elnevezései megfelelhetnek egymásnak különböző grammatikákban, de lehetnek eltérések annak tekintetében, hogy mely szófajokat sorolják hozzájuk.
Szófaj Tisztán mondattani alapú csoportosítások is vannak. Például Constantinescu-Dobridor 1998 szintaktikai funkciójú szófajokat (főnév, melléknév, számnév, névmás, ige, határozószó, indulatszó) és nem szintaktikai funkciójú szófajokat (artikulus, elöljárószó, kötőszó) különböztet meg. Ennek megfelel a magyar nyelv vonatkozásában például Bokor 2007 mondatrész értékű szókra (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenév, névmások) és nem mondatrész értékű szókra (névelők, névutók, kötőszók, igekötők, segédigék, módosítószók) való felosztása. Ebből a szempontból egy harmadik csoportot alkotnak a mondat értékű szók (mondatszók).
Főnevek a német nyelvben A német nyelvben megkülönböztetünk ragozható és ragozhatatlan szófajokat. A főnév "(das Substantiv, Haupt[nenn]wort)" a ragozható szófajok csoportjába tartozik. Fontos helyesírási tudnivaló, hogy a német nyelvben a főneveket mindig nagy kezdőbetűvel kell írni.
Orosz nyelv Az egyes szám "tárgyeset"ben a hímnemű szófajokat "élő" és "élettelen" kategória szerint megkülönböztetjük: az „élő” szófajoknál a tárgyeset a "birtokos eset"tel egyezik meg, az „élettelen” szófajoknál pedig az "alanyeset"tel.