Top 10 similar words or synonyms for segédlelkésznek

káplánnak    0.880001

nyitrára    0.849302

nagyszombatba    0.838902

lelkésznek    0.835984

sárospatakra    0.830010

kassára    0.816372

plébánosnak    0.807470

vácra    0.797825

nagykőrösre    0.797064

innét    0.796914

Top 30 analogous words or synonyms for segédlelkésznek

Article Example
Csomár Zoltán 1945-ben Baktalórántházára került segédlelkésznek.
Csia Lajos Marosvásárhelyről Dévára helyezték át, majd rövid dévai tartózkodás után Pécsre került segédlelkésznek, innen Érsekcsanádra helyetteslélkésznek. Érsekcsanádról ezeket írja:
Csia Lajos Oklevele birtokában - noha a Dunamelléki Egyházkerülethez tartozott - az Erdélyi Egyházkerületbe nevezték ki segédlelkésznek Marosvásárhelyre. Vallomásában ezeket írja:
Csia Lajos "Váratlan intézkedés volt, hogy segédlelkésznek egy másik egyházkerületbe, az ország végére helyeztek. Később megtudtam, hogy a Bethánia első elnöke járta ki tudtom nélkül az illetékes püspöknél."
Szedenics György Tanult Sopronban. 1819. szeptember 19-én szentelte föl Kis János szuperintendens ajkai segédlelkésznek és a bécsi egyetemet látogatta. Visszatérvén, Vadasfára ment segédlelkésznek; innét pedig 1822-ben Dobronyba hívták meg rendes lelkésznek. 1828-ban palotai pappá választatott, ahol 39 évig működött; az egyházmegye iskola-vizsgálóvá, később esperessé (mely hivatalát 24 évig viselte), az egyházkerület pedig főjegyzővé választotta (mely állásban 12 évig működött). Jeles egyházi szónok volt.
Konek Benedek Konek Ferenc fia. A gimnázium hat osztályát Pesten a kegyesrendieknél végezte; a bölcseletet ugyanott az egyetemen hallgatta; azután a papi pályát választotta és mint növendékpap a fizikai osztály ismétlésére Nagyszombatban küldetett, ahol a hitani kurzust is hallgatta. Nyolc hónapot Esztergomban a presbitériumban töltött. 1846. április 24-án miséspappá szenteltetett föl és Nyergesújfalura (Esztergom megye) segédlelkésznek, onnét 1850-ben Pozsonyba főegyházi szónoknak, később segédlelkésznek, küldetett. 1860. május 26-án Pálffy Antal herceg kegyúr kinevezte Köbölkútra plébánossá, ahol késöbb esperes, kerületi jegyző lett.
Török Ince Tanulmányait 1773-ban Keszthelyen végezte, s itt lépett be a mariánus rendtartományba, majd 1777-ben Nagyszombatban misés pappá szenteltetett fel. 1778-ban Várkonyba ment segédlelkésznek; egy ideig bölcseleti lektor is volt, azután hitszónoki teendőket végzett.
Kóczán Mór 1907-ben Csallóközaranyosra került segédlelkésznek, majd lelkésznek. Csallóközaranyos sportcsarnokát hálából róla nevezték el. A II. világháborút követő években Magyarországra, Göd-re települt, ahol lelkésznek választották. Aktivan részt vett Göd sportéletében, itt élt 1972. július 3-án bekövetkezett haláláig.
Tóth István (kanonok) Kissitkén (Vas megye) született, ahol atyja kovácsmester volt. A gimnázium I. osztályát Szombathelyen, a III.-at Kőszegen, a többit Győrött végezte. 1842-ben győri növendékpap lett és 1846-ban fölszenteltetett, Császárra ment segédlelkésznek; 1847 márciusától Győrben belvárosi káplán volt. 1849. január 21-én álhírek terjesztésének vádja miatt elfogták és Pozsonyban tartották fogva április 3-ig; midőn szabadon eresztették Tatába ment segédlelkésznek. 1851. december 30-án foglalta el a gönyői (Győr megye) plébániai állást, ahol 40 évig szolgált; közben 1886. április 11-én győri kanonoknak nevezték ki. Szentszéki ülnök és 1875-ben országgyűlési képviselő is volt, Gönyőn 1877-ben iskolát építtetett. 1884-ben ő felsége a Ferenc József-rend nagykeresztjével tüntette ki.
Ruttkay Sándor Ruttkay Sándor (aki protestánsá lett) és Szeberényi Polixena fia. 1858-ban a pesti evangélikus gymnasiumba került, ahol két évet, a többi hatot a szarvasi főgimnáziumban töltötte; a teológia három tanfolyamát Pozsonyban végezte és még egy évet a bécsi teológiai fakultáson töltött. 1872-ben nevelőséget vállalt Tápiószelén Reinle nyugalmazott kapitány gyermekeinél. 1873-ban Dunaegyházára ment segédlelkésznek; innét 1874-ben Kiskőrösre szintén segédlelkésznek és magántanárnak. 1875. augusztus 20-án a salgótarjáni kezdőegyház lelkészének választotta. Itt három nyelven tartotta az istentiszteletet, kántor hiányában maga kezelte a fisharmóniumot és előénekelt; ez így tartott 15 évig, mígnem sikerült templomot, lelkészlakot és iskolát létesítenie, melyek értéke az ingatlanokkal együtt 80 000 korona. 1912-ben vonult nyugalomba, majd Szarvasra költözött.