Top 10 similar words or synonyms for segédlelkész

káplán    0.920868

segédtanító    0.834635

hitoktató    0.833086

házfőnök    0.827151

hitszónok    0.789283

káplánkodott    0.787999

alesperes    0.785815

segédtanár    0.777439

nyitrán    0.768953

léván    0.768606

Top 30 analogous words or synonyms for segédlelkész

Article Example
Dávid Gyula (református segédlelkész) Iparos szülők gyermeke. Szülőhelyén kezdett tanulni. A szülők fiukat betegeskedése miatt kissé késve, 1873-ban vitték be a debreceni református főgimnáziumba; innét a német nyelv elsajátítása céljából Szepesiglón folytatta az 5. gimnáziumi osztályt, ahol 1881-ben bevégezte középiskoláit, mire Debrecenben teologiát tanult és 1885-ben tett kápláni vizsgát. Ezután Bécsbe ment teológiai ismereteinek gyarapítására, mire a Bernhard-féle ösztöndíjjal az utrechti egyetemen töltött két évet, közben Debrecenben letette a második lelkészi vizsgát. Utrechtből 1888 tavaszán Túrkevébe hivatván, hazajött és itt megkezdette gyakorlati lelkészi működését, melyet 1889-től Okányban segédlelkészi minőségben folytatott. 1910-ben Élesdre választották meg papnak. Elhunyt 1917. március 22-én reggeli 6 órakor, élete 54., házassága 22. évében, örök nyugalomra helyezték 1917. március 24-én délután a Kossuth-utcai temetőben. Neje Bod Etelka volt.
Dávid Gyula (református segédlelkész) Egyházirodalmi cikkeit külföldről küldte a debreceni Protestáns Lapba, úgy mint Levelek a bécsi evangélikus theológiai fakultásról, A gyakorlati lelkészség mezejéről; Levelek az utrechti theologiai fakultásról: a németalföldi elberfeldi református egyház életéről, cultusairól, a holland református egyház életéről, ujabb mozgalmairól, a gyakorlati lelkészet mezejéről, a kül és bel missióról. Ezeken kívül több hittani, bibliamagyarázati cikke, elbeszélése, éneke van a "Szabad Egyház"ban.
Rácz János (segédlelkész) Rácz György csizmadiamester és Tóth Julianna fia. 1855-ben szüleivel átköltözött Gyulára és ott folytatta tanulását és éneklésre is oktatták. Apja azonban mesterségre szánta fiát és maga mellé vette, ahol elkedvetlenedve, végül is testvérbátyja, Rácz Károly mellé került tanulónak Békésre és 1857-ben mind a ketten a debreceni kollegium tanulói lettek; kezdve az I. osztályon, ott végezte a VIII-at is; azután a hittanszaki pályát folytatta négy évig. Sok szenvedés és nélkülözés után 1869-ben tanulmányait elvégezve, szülővárosában esküdtfelügyelőségre és köztanítóságra mozdították elő; félévre Bécsbe ment a német nyelv elsajátítása végett. 1871 áprilisában haza tért Bécsből és Debrecenben letette az első lelkészi vizsgát és mint káplán egy évre alkalmazást nyert Biharderecskén. Időközben letette a második lelkészi vizsgát és egy évre Püspökladányba, majd 11 hónap mulva Gyorokra (Arad megye) hívták meg lelkésznek és 1873. április 7-én elfoglalta állását; innét 17 hónap mulva a gyulai egyház felszólítására 1874. szeptember 27-én elfoglalta az ottani rektori hivatalt. 1877-ben letette a tanítói képességi vizsgálatot Debrecenben.
Rácz János (segédlelkész) A «Békés» c. helyi lapnak szorgalmas munkatársa volt, egyik cikke ezen lapban (1887. 34., 35. sz. Papp Mihály lelkész életéből.
Dávid Gyula (református segédlelkész) Dávid Gyula (Élesd, Bihar vármegye, 1860. október 13. – Debrecen, 1917. március 22.) református segédlelkész, egyházi író.
Rácz János (segédlelkész) Rácz János (Sarkad, 1845. július 4. – Békésgyula, 1897. július 20.) református segédlelkész és rektor-tanító.
Szászfalvi László 1986-tól segédlelkész Csurgó-Alsokon, 1987-től választott lelkész ugyanott.
Demeter Sándor Demeter Sándor (? – Kézdivásárhely, 1860-as évek vége) református segédlelkész.
Orosz Péter (püspök) Rövid ideig Magyarkomjátban segédlelkész, majd Bilke parochusa lett.
Szászfalvi László Felesége református segédlelkész. Három gyermekük született: Bence, Boglárka és Lenke.