Top 10 similar words or synonyms for sárospatakra

lőcsére    0.885679

eperjesre    0.861865

nagyenyedre    0.851869

nyitrára    0.848629

kassára    0.846848

nagykőrösre    0.845021

wittenbergbe    0.838624

pápára    0.837150

heidelbergbe    0.834808

sopronba    0.833184

Top 30 analogous words or synonyms for sárospatakra

Article Example
Kopácsi István 1547-ben Nagybányán volt lelkész és iskolaalapító. 1549-ben Sárospatakra ment, ahol az iskolát kollégiummá fejlesztette.
Miskolc nemzetség Panyit, miután V. István Sárospatakra költözött, a király szolgálatába állt, hűsége és vitézsége folytán a király legkedvesebb embere lett.
Garai János (költő) 1942. április végén büntetőszázaddal Sárospatakra, majd Ukrajnába hurcolták. 1945 elején a Komárom környékére visszavonult századból szökni próbált, elfogták és kivégezték (halálának hónapja, napja, s pontos helye ismeretlen).
Hegedűs László (református lelkész) 1884-ben Budapesten érte a halál. Holttestét hazaszállították Sárospatakra. A párt nevében Budapesten Mocsáry Lajos búcsúzott tőle, Sárospatakon pedig Herman Ottó.
Szombathy János Tanulmányait szülővárosában és Sárospatakon végezte, ahonnét 1774-ben külföldre ment és előbb a zürichi, 1777-től pedig az utrechti egyetem hallgatója volt. Miután több más egyetemet is meglátogatott, 1779-ben visszatért hazájába, ahol három évi nevelősködés után 1782. július 7-én Sárospatakra a történelem tanárává választatott. 1783. január 11-én érkezett Sárospatakra és január 14-én iktattatott be tanári székébe. 1785. július 10-én a főiskola rektorává választatott.
László Andor (aljárásbíró) László János református lelkész és Soltész Ida fia. 1884 szeptemberében Sárospatakra vitték szülei, ahol (a IV. és V. osztály kivételével, melyeket Debrecenben tanult) végezte középiskolai tanulmányait. Az érettségi vizsgát Debrecenben tette le és itt iratkozott be 1892-ben az I. évi jogra. Apjának 1892 decemberében történt halála után, anyja családjával Sárospatakra költözött és László ott végezte a jogot; mely idő alatt maga tartotta fenn magát. 1897-ben Zilahra ment törvényszéki joggyakornoknak és 1898 szeptemberében ugyanoda kineveztetett aljegyzőnek.
Fónyi Sámuel A gimnáziumot szülővárosában végezte. A hittanszakra Sárospatakra ment, ahonnan Szatmárnémetibe rendelték tanító-káplánnak; itt hat évet töltött, ezután a máramaros megyei Úrmezőre ment nevelőnek. 1825-ben rendes lelkész lett Angyaloson, 1867-ben pedig Matolcson.
FeLugossy László Kecskeméti évei alatt Tóth Menyhért festészete volt nagy hatással rá. 1968-tól állítja ki műveit. Vidám totem c. köztéri alkotása Szentendrén látható. 1997-ben Sárospatakra költözött. Nős, felesége Almási Gertrúd.
Cigánd története A Bodrogközi Gazdasági Vasút (BK.G.V) építése Nagycigándról indult két irányban 1912-ben. Ricse illetve Zemplénagárd irányába Királyhelmecre (30 km) és Tiszakarád felé Sárospatakra (39 km). A mm-es nyomtávval épített Nagycigánd-Királyhelmec vonalat 1913. augusztus 13-án adták át.
Szent Korona Ferdinánd megkoronázása után Perényi először Siklós várába vitte a koronát, majd 1529-ben néhány száz fős kísérettel, Sárospatakra hurcolta. Útközben azonban Szapolyai hadvezére, Szerecsen (Zerechen) János tolnai főispán rajtaütött a Szent Koronát szállító csapaton.