Top 10 similar words or synonyms for rendeződésével

gondokkal    0.473616

bajokkal    0.470855

segélyezés    0.432153

kapcsolatokban    0.429786

szankciók    0.428790

politikájában    0.418264

anyagi    0.414160

garanciák    0.413893

beilleszkedési    0.413087

diszkrimináció    0.413040

Top 30 analogous words or synonyms for rendeződésével

Article Example
Elek Gábor Már a kézilabdás pályafutása alatt az edzői pályára készült. 2003-2007 között Csömörön ért el szép sikereket a női csapattal, akiket az első évben a kieséstől menekített meg, majd 2007-ben az NB I/B-t megnyerték. 2007-ben a Fradi megkereste őt az ifjúsági női csapat edzői posztjára. Remek gárda formálódott a kezében, és 100%-osan nyerték meg az NB II-es bajnokságot. A 2008-as esztendőben Zsiga Gyulától vette át a felnőtt női csapat irányítását, mellyel rögtön ezüstérmet értek el a bajnokságban. 2010-ben 5. helyen zárt a Fradi, majd a szakosztály anyagi gondjainak rendeződésével a Ferencváros kézilabdacsapata a nemzetközi porondon is megmérette magát. A 2010-11-es idényben első alkalommal hódították el a KEK győzelmet. A csapat ellenfelei a Banovsky Gabor, a Viborg, a Toulon, a Metz és a döntőben a spanyol Alicante voltak.
Colima (állam) A forradalom nem csatákban, csak a helyi politikusok vitáiban nyilvánult meg Colimában. Az eseményeket követő zavaros helyzet viszonylagos rendeződésével szociális intézmények sokasága alakult és elkezdődött a mezőgazdasági reform, melynek keretében létrejöttek az ejidók (közösségi földterületek, melynek egy-egy parcelláját önállóan birtokolják és művelik a gazdák). Szervezeteket alakítottak a különböző foglalkozások képviselői, például Colima sómunkásai vagy a Manzanillóban dolgozó dokkmunkások. Ezek az évtizedek a politikai centralizáció jegyében teltek, folyamatos konfliktusokhoz vezetve választásról választásra. Az állam vezetése sorra próbálta megszerezni az ellenőrzést az iskolák, kórházak és minden egyéb intézmény felett, melyeket addig az egyház és más katolikus szervezetek működtettek. Az 1926-os földművelési törvény valóságos háborúhoz vezetett a mezőgazdasági dolgozók és az egyháziak között, és ez, bár nem oldott meg semmit, több kárt okozott és több viszályt szított az emberek között, mint bármely addigi valódi háború az állam területén.
Böjtös László 1950-54 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte tanulmányait. A forradalom kitörése idején építészmérnökként dolgozott Budapesten. 1956 október 23-án részt vett a műegyetemisták által szervezett lengyel néppel szimpatizáló tüntetésen, ahol a diákgyűlés elfogadta az egyetemisták 16 pontját. A tüntetés fegyveres harcokba fordulásáról másnap értesült a rádióból. Október során Budapest-Győr-Vadosfa között ingázott. Feleségével együtt megjelent számos budapesti forradalmi eseményen, de a fegyveres harcokban és a forradalom szervezésében nem vett részt. A november 4-én megkezdődött szovjet intervenció és események nyomasztó alakulása miatt reménytelennek látta jövőjét Magyarországon, így 1956 december 1-jén úgy döntött elhagyja az országot. A határt éjszaka, egy Mosonmagyaróvár környéki falu határában lépte át gyalogosan, majd Ausztriában egy vöröskeresztes fogadó helyre kerültek. Közel egy hónapig vesztegeltek kétségek között menekültszállásokon, vasútállomásokon, az elvesztett otthon és haza miatti reménytelenségben. Végül december végén a Lutheránus Világszövetség segítségével jutottak el Clevelandbe, Amerikába. Életének ezen állapotára úgy tekintett, mint ideiglenes állapotra, mely az otthoni viszonyok rendeződésével megszűnik. Hazáját nem tervezte örökre elhagyni és nem szűnt meg magyarnak lenni Amerikában. Honvágya és hazaszeretete által motivált közösségi munkával építette új lelki hazáját Amerikában. Élve a szabadság adta lehetőségekkel, nyíltan hirdette a forradalom eszméjét, őrizte és ápolta magyar gyökereit, hagyományait. 1992 óta Magyarország tiszteletbeli clevelandi főkonzulja. Közösségben végzett munkájáért 1996-ban Ohio Állam kitüntette. 2002-ben Mádl Ferenc a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével, ismerte el a magyarság érdekében végzett tevékenységét.
I. Antiokhosz szeleukida uralkodó Antiokhosznak sikerült legyőznie a betörő seregeket, és ezzel elsimítani a szír lázongásokat is. A belpolitikai helyzet rendeződésével Antiokhosz figyelmét az Egyiptommal fennálló ellentétekre összpontosíthatta. Mindent elsöprő támadást tervezett Ptolemaiosz birodalma ellen, és nagy terveihez szövetségest keresett. Antigonosz nem akart ujjat húzni az erős és gazdag Egyiptommal. Ekkor került Antiokhosz látószögébe "Maga", Küréné királya, aki Ptolemaiosz féltékeny testvére volt. Maga lázadást szított Egyiptomban, és Ptolemaiosznak csak nehezen sikerült megfékeznie az ellene irányult támadást. Végül a fáraó egy házasságra bírta rá Magát. A kürénéi király feleségül az energikus Apama hercegnőt vette feleségül, aki Ptolemaiosz oldalára állította a királyt. Antiokhosz tehát egyedül maradt, és az egyiptomi seregek újult erővel támadtak a keleti szomszédra. A fáraó flottája Kis-Ázsiát támadta meg, míg a szárazföldi csapatok az Eufrátesz vonalát támadták meg. A Szeleukidák nem rendelkeztek nagy flottával, ezért a tengeren vereséget szenvedtek. A szárazföldi csapatok pedig fáradtak és elcsigázottak voltak, ráadásul a harcok kezdetén pestisjárvány ütötte fel a fejét a katonai táborban. A kritikus helyzetben Antiokhosz kénytelen volt békét kötni Ptolemaiosszal Kr. e. 272-ben. Ennek értelmében Egyiptom hatalma kiterjedt Kis-Ázsia partvidékére és Föníciára is. A jelentős veszteségeket nehezen tudta megemészteni a király és a birodalom egyaránt.
Albánia függetlenné válása A háború árnyékában Ismail Qemali szervezésében a tengerparti Vlora városában összegyűlt földesurak (bégek), vallási vezetők és értelmiségiek részvételével a vlorai nemzetgyűlés 1912. november 28-án kikiáltotta Albánia függetlenségét, és Ismail Qemali vezetésével december 4-én megkezdte működését a vlorai székhelyű ideiglenes nemzeti kormány. Ez az aktus azonban meglehetősen jelképesnek, a kormány mozgástere szűknek bizonyult: a belső támogatottság hiánya mellett a Balkán-háború első két hónapjában a szomszédos hatalmak, Montenegró, Szerbia és Görögország lerohanták Albánia nagy részét, és Vlora környékén kívül csupán Shkodra és Janina városát tartották a török és albán katonák. 1912. december 17-étől Londonban ülésezett a nagykövetek konferenciája azzal a céllal, hogy előkészítsék az első Balkán-háborút lezáró londoni egyezményt, amelyet végül 1913. május 30-án írtak alá az egymással szemben álló felek. Az egyezmény egyebek mellett elismerte Albánia mint a nagyhatalmak ellenőrzése alatt álló fejedelemség függetlenségét, de a szomszédos hódító nemzetállamoknak engedte át az albán többségű Nyugat-Koszovó és Nyugat-Macedónia régiókat. A nagykövetek 1913. július 29-én elkészültek az új albán állam statútumával is, amelynek végrehajtásával, a közigazgatási rendszer megszervezésével a végül 1913. október 16-án felálló Nemzetközi Ellenőrző Bizottságot bízták meg. Időközben megkezdte működését a Nemzetközi Határbizottság is, amely az Epirusz vidékén vizsgálta a nemzetiségi viszonyokat, és ajánlásaik eredményeként 1913. december 17-én megszületett a firenzei egyezmény, amelynek értelmében Dél-Epirusz vidékét Görögországhoz csatolták. A Qemali vezette ideiglenes kormány hatalma a háború lezárultával és az albán állam szervezeti kereteinek rendeződésével sem terjedt ki az ország teljes területére, amelyet belső törzsi viszályok és hatalmi gócpontok szabdaltak több területre. Legfőbb ellenlábasa, Esat Toptani 1913. október 14-én az ország középső területein kikiáltotta a Közép-albániai Köztársaságot. A nagyhatalmak a londoni egyezmény értelmében időközben kiválasztották az Albán Fejedelemség trónjára alkalmas személyt, s 1914. március 7-én egy német katonatiszt, Wilhelm zu Wied lett Vilmos néven Albánia uralkodója. Címe és hatalma jelképes és dicstelen volt, az ország közjogi, közigazgatási és rendvédelmi szempontból egyaránt anarchiába süllyedt. Vilmos belső és külső támogatóit egyaránt elvesztette, amikor uralkodásának az első világháború kitörése gyakorlatilag véget vetett, és 1914. szeptember 3-án maga is elhagyta az országot.