Top 10 similar words or synonyms for prépost

kanonok    0.875507

főesperes    0.868303

nagyprépost    0.861812

őrkanonok    0.848302

perjel    0.825543

püspöknek    0.824259

apát    0.807204

főapát    0.804688

apáttá    0.788299

kanonoknak    0.788170

Top 30 analogous words or synonyms for prépost

Article Example
Prépost A megnevezés latin eredetű, a "praepositus" vagyis elöljáró szóból ered.
Prépost A prépost a katolikus egyház prelátusa, szentelése szerint áldozópap, rangja szerint a megyés püspök alárendeltje. A nagyprépost az egyházi közigazgatás adminisztratív központjának, a káptalannak a vezetője; helyettese a kisprépost. Ezen kívül prépostnak nevezik egyes szerzetesrendek, például a premontrei rend vezetőjét is (más rendeknél, például a bencéseknél ez az apát.)
Prépost Különleges magyar egyházjogi intézmény a címzetes prépost / címzetes prépostság, amely szerint a török időkben tönkretett szerzetesi prépostságok címeit (titulusait) egy arra érdemes világi papnak adományozták. XI. Piusz pápa 1934-ben a kinevezéseket a megyés püspök hatáskörébe adta. Viselete a liturgián kívül a lila szegélyű és lila gombokkal ellátott fekete reverenda, lila cingulussal (övvel). Liturgiában fehér infula (süveg), piros rojttal, lila zsinóron kő nélküli mellkereszt (pectorale), egyetlen kővel díszített gyűrű, karing felett lila gallér.
Briccius (prépost) Keresztnevét nem ismerjük. Nagyváradi prépost, utóbb pálos főnök volt. Mint a remete szent Pál szerzetének tagja, tudományával s példás életével fokonként emelkedett, míg a legfőbb kormányzói polcra jutott. Munkáit, melyeket Horányi Elek felsorol, csak címeik után ismerjük; ezek: De confirmitate servanda, De studio vana vitando, De cavenda longa locutione és De humili sentire sui ipsius.
Briccius (prépost) Briccius (Böröck) (17. század) prépost.
Harsányi István (prépost) Harsányi István (Harsány, Borsod megye, 1747. február 2. – Csorna, 1803. augusztus 3.) csornai prépost.
Schweitzer József (prépost) Schweitzer József (Tolna, 1828. szeptember 12. – Kalocsa, 1914. március 10.) kalocsai prépost-kanonok.
Harsányi István (prépost) 16 éves korában a jezsuita rendbe lépett; 1773-ban első éves teológus volt, mikor a rend feloszlattatott, mire a premontrei rendbe lépett a morvaországi Zabrdovicban. 1777-ben szentelték pappá Innsbruckban, ezután káplán volt Jánoshidán. Midőn II. József császár 1785-ben ezen rendet is eltörölte, ugyanitt plébános lett. 1789-től a szolnoki kerület esperese, 1790-től kecskeméti plébános, 1795-től főesperes, 1798-tól Pest vármegye táblabírája. 1799-ben aiskai címzetes prépost, majd a rend visszaállítása után 1802-ben csornai préposttá választották.
Schweitzer József (prépost) Felszentelték 1853. augusztus 2-án; azután segédlelkész volt, 1859-ben teológiai tanár Kalocsán és 1860-tól a növendékpapok lelkiatyja. 1866-ban szentszéki vizsgáló, 1878-ban főszentszéki ülnök lett. 1880. szeptember 16-án a kalocsai főszékeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává nevezeték ki. 1884-ben az érseki középiskolák hittanárait felügyelő bizottság tagjává választották. 1887-től kalocsai plébános volt, október 9-től ifj. mesterkanonok. 1888-ban szemináriumi rektor és az elaggott és beteg papok intézetének prefektusa, 1889-ben Szent Margitról nevezett garabi apát, 1897. augusztus 15-től bácsi kisprépost, 1901-től pápai prelátus. 1902. április 29-től őr-, majd 1903. április 15-től éneklőkanonok, végül 1906. július 10-től nagyprépost.
Kalmanczai Domokos Kalmanczai Domokos (15. század) székesfehérvári prépost 1474-től 1495-ig.