Top 10 similar words or synonyms for plébánossá

kanonokká    0.858634

főesperessé    0.850890

préposttá    0.823504

apáttá    0.821243

főesperes    0.799143

alesperes    0.796193

nagyprépost    0.789286

őrkanonok    0.771528

esperessé    0.768323

tanácsbíróvá    0.762966

Top 30 analogous words or synonyms for plébánossá

Article Example
Lippay Lajos 1884-ben plébánossá nevezték ki Jászalsószentgyörgyre, ahol a következő évben az iskola igazgatójává nevezték ki. Széles körű tudásával, magas műveltséggel vértezetten, nem mindennapi munka bírásával Jászalsószentgyörgy határain túl is erős közéleti szerepeket vállalt.
Radics Antal 1746. október 18-án a Jézus-társaságba lépett és Nagyszombatban a mennyiségtant, Budán a bölcseletet, ismét Nagyszombatban az egyházi és világtörténelmet adta elő 1769-ig, amely évben világi pappá és cseklészi plébánossá lett.
Hamar Lázár Iskoláit Kolozsvárt járta. 1803-ban kispap lett és 1806-ban áldozópappá szentelték föl. Nyolc hónapi segédlelkészkedés után előbb domaházi, azután tarnamérai plébánossá nevezték ki. Ez utóbbi javadalmat később a recskivel cserélte föl az egri püspöki egyházmegyében.
Kodela Péter Mikor Kossics 1867 karácsonyán meghalt, az újévtől Kodela lett az adminisztrátor, majd májusban plébánossá nevezték ki. Kossicshoz hasonlóan meglehetősen hosszú ideig igazgatta Felsőszölnököt és igen nagy tiszteletnek örvendett a faluban.
Balogh György (kanonok) Pappá szentelték 1841-ben, augusztus 16-án. Káplánkodott Bikityen, Almáson, Szontán, Szabadkán és Zomborban. 1850-ben vajszkai, 1860-ban bácsi plébánossá nevezték ki; később Szent Margitról címzett garabi apát és a kalocsai székesegyház tiszteletbeli kanonokja lett.
Magyarok Nagyasszonya templom (Rákosliget) A rákosligeti filia 1920 augusztusában kapott plébániai rangot Hanauer Árpád István váci megyés püspöktől, aki a templomépítő Hillenbrand Móricot nevezte ki első plébánossá. A plébánia területéhez később hozzácsatolták az Akadémia-telepet és Rákoscsaba-Újtelep vasúton túli területének egy részét is.
Jung Tamás 1949-ben került Nagybecskerekre plébánosként, ahol a fogadtatás igen kedvezőtlen volt; az egyháztanács lemondott a „falusi pap” plébánossá való kinevezése miatt. Ez a kép azonban igen gyorsan megváltozott és Jung Tamás egyre kedveltebb plébános lett a hívők körében.
Nagy Antal (kanonok, 1837–1912) Apja Diósgyőrben volt kántortanító. Nagy Antal Miskolcon járt gimnáziumba, Egerben teológiát tanult és ez utóbbi helyen 1860-ban pappá szentelték. Több évig káplánkodott Mezőkövesden, Nagykállón, Törökszentmiklóson, 1864 őszétől Miskolcon. Érseke 1873-ban dédesi, majd sátai, 1882-ben apátfalvai, 1892 februárjában várkonyi plébánossá nevezte ki, ahol később mint alesperes működött.
Krancz István 1819-ben a szombathelyi püspökmegyében áldozópappá szenteltetett fel; rövid idei káplánkodás után tömördi plébánossá nevezték ki. Hivatalos működésén kívül, idejét a magyar jogismeret megszerzésére szentelte és ebbeli jártasságát a megyei gyűléseken tartott beszédeiben érvényesítette. A konzervatív tábornak kitűnő harcosa volt és barátságos összeköttetésben állott Vas megye jelesebb férfiaival. 1845-ben a szombathelyi szeminárium aligazgatójává, 1853-ben kanonokká, 1871-ben préposttá nevezték ki.
Dániel Marcel Tanulmányainak végeztével szentszéki jegyző lett. 1807-ben a temesvári püspöki líceumban a theologia pastoralis és az egyházi jog tanára és 1810-ben címzetes kanonok lett; 1817-ben szakálházai, 1822-ben verseci plébánossá, később szentszéki ülnökké és Torontál vármegye táblabírájává választották meg.