Top 10 similar words or synonyms for pambasz

máribeli    0.671003

gurgum    0.662679

sziamon    0.653255

calpai    0.651424

jaszmah    0.649821

nebré    0.649234

samsi    0.648993

enszije    0.648903

amorita    0.647225

azzi    0.646410

Top 30 analogous words or synonyms for pambasz

Article Example
Pambasz hettita király Pambasz (vagy Pamba) hettita király a legkorábbi névről ismert hettita személy. A hagyomány szerint körülbelül az i. e. 22. század első felében élt, és a nyolc évszázaddal később leírt adatok szerint Hatti, Cipani és Kanis uralkodója volt. Egy ékiratos tábla említi őt az Amarna-levelek között, amely felsorolja a Narám-Szín akkád uralkodót elkísérő 17 fejedelmet, és ezek egyikeként szerepel. Ezen az említésen kívül (egy vitathatót leszámítva) semmilyen írott forrás nincs sem a személyéről, sem a koráról, csak a régészet eredményeire lehet támaszkodni.
Pambasz hettita király A fél évezreddel későbbi állapotok szerint két "Hatti" létezett, Felső-Hatti és Alsó-Hatti, amelyek közül az elsőnek Nesza volt a fővárosa, a másodiknak Kusszara. A Narám-Szín-szöveg által említett Kanis és Hatti jelentheti az Anatóliai térség figyelemre méltó politikai állandóságát a hettiták érkezése előtti korban, de jelentheti azt is, hogy a szöveg szerzője a saját korában létező politikai alalakulatok neveit használta fel munkájában. A másik – egyébként hihetőbb – magyarázat szerint Pambasz nem az akkád Sarrukín fiának, hanem az i. e. 19. században uralkodó asszír I. Sarrukín második uralkodójának, Narám-Színnek kortársa és fegyvertársa volt. Ez időben szakadásmentes közelségbe hozná Pambaszt a rákövetkező korok asszír–hettita városkirályságainak rivalizálásához, sőt ez esetben a Varszamaszt és Inart közvetlenül megelőző generáció tagja lenne. Varszamasz i. e. 1850 körül építtette kanisi palotáját, így Pambasz uralkodási idejére az i. e. 19. század első fele adódna, pontosan az I. Sarrukín és Narám-Szín asszír királyok közti időre (nagyjából i. e. 1920 és i. e. 1830 között). Beleesne az óasszír kereskedelem korába, annak legkorábbi szakaszába, amikor Mezopotámia valóban először került szoros kapcsolatba Anatóliával. Az akkád Narám-Szín a Felső-tenger (Földközi-tenger) elérése után „lemosta fegyvereit” és hazaindult, további északnyugati törekvésről nem tudunk.
Pambasz hettita király Pambasz előtt egyetlen uralkodót sem ismerünk, és a rákövetkező 500 évből szintén egyet sem. Pambasz neve is csak a véletlennek köszönhetően maradt ránk. Az i. e. 22. század megelőzi az első (hipotetikus) anatóliai népvándorlást, ezért az ekkori etnikum még a "protohattinak" nevezett népesség, amely a hettitákat megelőzően Anatóliában lakott. A territóriumainak felsorolásából csak "Kanist" lehet megbízhatóan beazonosítani. "Hatti" területi elhelyezkedése és kiterjedése nem ismert ebből a korból. Ennél még kevésbé ismert a "Cipani" nevű terület, mivel a későbbi, dokumentált korokban már nem volt ilyen nevű tartomány.
Pambasz hettita király Vitatható, hogy az i. e. 22. században élt Gudea egyik felirata szerinti király, aki "Hahu" (vagy "Hahhu", átírással Ḫaḫḫu) földjéről aranyat küldött Ningirszu lagasi templomának építésére, Pambasz volt-e, illetve Hahu azonos-e Hattival. Ha Pambasz i. e. 19. századi datálása helytálló, akkor ő nem jöhet szóba, de a Hatti-Hahhu azonosítás még fennállhat.
Pambasz hettita király A forrás szerint Pambasz alárendelt fejedelme Narám-Színnek, az anatóliai koalíció egyik tagja. Azonban vélhetően fontos tagja, mert "Hatti, Cipani és Kanis királya, a királyok királya" jelzővel látták el. Hatti vélhetően volt olyan jelentős erő Anatóliában, hogy Pambasz az itteni koalíció vezetője legyen.
Pambasz hettita király Címei között a "kanisi király" is megjelenik. Ez a kor az asszír kereskedőkolóniák korának kezdete, amikor az asszírok által "Hattumnak" nevezett kolonizációs terület első számú városa és igazgatási központja Kanis (a későbbi Nesza) volt. Ennek figyelembe vételével a titulusok legvalószínűbb értelmezése az, hogy a "Hattum"ot az időben alkotó 17 asszír kereskedőváros egyesített haderejének vezetője volt.
Pithanasz Pithanasz (vagy Pithana, Pitḫanaš, "Pí-it-ḫa-a-na-aš") a hettita archaikum második ismert nevű uralkodója. A Narám-Szín korától, vagyis Pambasz idejétől 500 év telt el úgy a hettita történelemben, hogy a területről szinte semmit sem lehet tudni. Időközben lezajlott az első nagy anatóliai népvándorlás, amelynek során a legszélesebb körben elterjedt elmélet szerint indoeurópai népek érkeztek a Kaukázus felől Kisázsiába.
Sarrukín akkád király A Kaptara (Kréta) és a „tengeren túli”, máshonnan ismeretlen Anaku meghódítása már a legendaköltészet műve. Az amarnai levéltárból előkerült „A csaták királya” "(šar tamḫari)" című eposz is bő egy évezreddel későbbi a cselekménynél, és semmi sem utal egyébként arra, hogy Sarrukín behatolt volna Anatóliába. Eszerint járt Burushattumban, ahol a tizenhét kísérő fejedelem közt feltűnik Pambasz hettita király neve is, mint a hettiták időben első, de nem egykorú említése. Ez egy néhány évszázaddal korábbi hettita történet átdolgozása lehet, amely szintén arról szól, hogy Sarrukín Anatóliában járt. Ezek azonban sokkal inkább Narám-Szín asszír királyról szóló történetek lehettek, akit később összekevertek a nála sokkal híresebb Narám-Színnel, végül pedig átruházták Sarrukínra, sőt Narám-Színt Sarrukín fiaként, nem unokájaként említik, vagyis Rímus és Manistusu köztes nehéz éveit egyszerűen elfelejtették.
Hettita Birodalom A hettita kronológia egészen a hettita újbirodalom koráig, I. Szuppiluliumasz uralkodásáig nagyon instabil. Szuppiluliumaszt biztosan el lehet helyezni az ókortörténetben az egyiptomi kapcsolódásai révén. Azonban már egy-két generációval Szuppiluliumasz előtt elvész a kronologizálás lehetősége, mivel csak a hattuszaszi uralkodók saját feliratos emlékeire támaszkodhatunk, amelyek töredékesen maradtak fenn. Még az ismert uralkodónevek sem biztosak, nemhogy uralkodásuk sorrendje, vagy uralmuk időtartama. Az ismert hettita uralkodók és a tőlük származó adatok bizonytalansága miatt csak néhány mezopotámiai és szíriai érintkezési pont rögzíti a kronológiában a hettita történelmet. Ezek Pambasz, aki bizonyosan Narám-Szín kortársa volt, valamint Anumhervasz és I. Jarimlím, Anittasz és I. Samsi-Adad, I. Murszilisz és Szamszu-ditána korrelálása. Ez a néhány név és dátum az, aminek alapján a hettita kronológia felállítható, mivel más korai uralkodók a kortárs feljegyzésekben nem jelennek meg, vagy csak olyan helyen, amely szintén bizonytalan.
Hattuszasz A "Büyükkale" (Nagy Kastély) egy kb. 250×140 méteres relatíve sima fennsík Hattuszasz keleti részén. Minden oldalról meredek természetes lejtők védik. Már az i. e. 3. évezredben, a korai bronzkor idején is lakott volt. A Vc-jelű réteg jelöli ki az EBA III periódust, amely a Kanis III-mal egyidős, Hattuszasz IX. régészeti rétege. Az ekkori „fellegvár” legalább nyolc helyiséges, szinteltolásos építmény volt. A réteg óriási méretű, kosfejekkel díszített kancsókat tartalmazott. E legkorábbi építmény kiemelkedő fontossága, hogy megmutatja a folytonosságot a korai "hatti" korszak és a későbbi "hettita" korszak között, mivel ezen épület jellegzetességei a későbbi hettita építészetre is jellemzőek. Egyelőre nem ismert, hogy Hattuszasz ebben a korszakban mennyire volt jelentős település, Pambasz idejéből nincs írásos említés róla. E legkorábbi büyükkalei építmény tűzvészben pusztult el.