Top 10 similar words or synonyms for ostiát

arnesano    0.823842

kakucsány    0.821502

sacajawea    0.820864

kisszentmiklós    0.818479

katachi    0.816976

metabórsav    0.815354

mirkóc    0.812405

turčić    0.810922

jafrán    0.809708

szanúsz    0.807230

Top 30 analogous words or synonyms for ostiát

Article Example
Traianus római császár Ostiában, Anconában és Centumcellae (a mai Civita Vecchia) területén új kikötőket alakítottak ki. A főváros jobb megközelítése érdekében Ostiát a Tiberissel összekötő új hajózható csatornát építettek.
Ostia Antica A város fejlődésének csúcspontját Septimius Severus római császár uralkodása alatt érte el. Ekkor már 60–80 ezer ember élt itt, egyes források szerint lakossága megközelítette a 100 ezer főt, és a város messze túllépett a régi falakon, körülbelül 80 hektárnyi területet foglalt el. Ostiát ekkor közigazgatásilag négy, később öt kerületre (regio) osztották.
II. Szergiusz pápa De Lothár birodalma pusztulóban volt, így a császár seregei nem tudtak segíteni "Szergiusz"nak, amikor 846 augusztusában a szaracénok hajóikkal végigdúlták a félsziget déli részét, és megostromolták Ostiát és Portót is. Róma csak az erős falaknak köszönhette, hogy az arab hódítók nem fosztották ki.
François de Montmorency Az ifjabbik Montmorency-t ezután Itáliába küldték IV. Pál pápa megsegítésére küldték a spanyolok ellen, akiktől sikeresen elfoglalt több települést Róma körül, így Ostiát. 1557. augusztus 10-én jelen volt a vesztes Saint-Quentin-i csatában, ahol a franciák komoly vereséget szenvedtek II. Fülöp erőitől, és számos előkelőség – köztük atyja – is fogságba esett.
Ancus Martius A harcias Tullus Hostilius halála után a nép Numa Pompilius unokáját, a békés természetű Ancus Martiust ültette Róma trónjára. Ancus Martius a diplomáciát használta fegyveréül, sok kisebb települést győzött meg, hogy csatlakozzanak Rómához. A csatlakozókból jött létre a plebejusok társadalmi csoportja a hivatalos római történelemfelfogás szerint. A legenda szerint ő alapította Ostiát kikötővárosnak. A latinokat legyőzte több csatában, több városukat is legyőzte, és lakóikat az Aventinusra telepítette.
IV. Gergely pápa "Gergely" feszülten figyelte a Karolingok harcát, ugyanis az iszlám hitű szaracénok egyre jobban fenyegették a félszigetet. A legnagyobb keresztény szövetséges összeomlása aggodalommal töltötte el. Az arabok elfoglalták Szicília szigetét, és a déli hercegek is gyakran hívták be Itáliába a szaracénokat, ha egymás ellen vonultak. Ezért a pápa úgy döntött, hogy megerősítteti Róma falait, és a kikötőt, Ostiát is fallal veszi körbe, valamint erődöt építtet védelmére. A kikötő erődített részét "Gergely" után Gregoriopolisnak nevezték el.
Cnaeus Pompeius Magnus A kalózok az ókorban is ugyanolyan tevékenységet folytattak, mint a népszerű, 18. századi kalózokról szóló filmekben. Loptak, erőszakoskodtak, hajókat csáklyáztak meg, túszokat szedtek, hogy pénzért váltsák meg magukat (fiatal korában magát Caesart is fogságba ejtették) és zavarták a békés kereskedelmet, ami miatt a gabonát nagyban igénylő Róma éhezett. Ebben az évszázadban több hadvezér is harcolt ellenük (Marcus Antonius Orator a híres tirumvir nagyapja, Publius Servilius Vatia Isauricus, Marcus Antonius Creticus a tirumvir apja) több-kevesebb sikerrel. Mikor a kalózok egy csoportja arra vetemedett, hogy Róma kikötőjét, Ostiát támadták meg, és két római tisztviselőt lictoraikkal együtt elraboltak, a senatusban betelt a pohár. Arról azonban nem tudtak dönteni, hogy kit küldjenek ellenük. Ekkor Aulus Gabinius, egy tehetséges plebeius származású politikus, néptribunusként törvényjavaslattal állt elő Kr. e. 67-ben, amit a senatorok nagy része ellenzett, de mivel tenni nem tudtak a régi hatalmával bíró nép akarata ellen, így a törvény felhatalmazta Cnaeus Pompeius Magnust a háború vezetésével, és alvezérei megválasztásával. Ez volt a lex Gabinia.
VI. Sándor pápa Sándor sietve elismerte Ferdinánd gyermekét, II. Alfonzot Nápoly királyának, és a nővérének a fiát, Giovanni Borgia-Llançol bíboros-legátust el is küldte, hogy megkoronázza őt a pápa nevében, és szövetséget kötött vele a franciák ellen. A pápa és Alfonz tervei alapján a nápolyi sereg Milánó felé vonul, és ott veszi elejét Károly terveinek, míg a flotta Genovát támadja meg. De a gyorsan összedobott terv és a felkészületlen sereg kudarcot vallott mindkét területen, így 1494-ben Károly seregével átlépte az Alpokat. Ludovico il Moro seregével kiegészülve Károly gyorsan haladt előre Itáliában. A Colonnák közben megtámadták és elfoglalták Ostiát a franciák nevében. Sándor teljesen kétségbeesett, ugyanis tudta jól, hogy nagy az esélye annak, hogy az ellene ágáló nemesi családok és bíborosok Károllyal érvényteleníttetik pápai méltóságát. A pápa minden követ megmozgatott, hogy szövetségeseket találjon, még II. Bajazid szultánnak is küldött segélykérő levelet, de nem járt eredménnyel. Károly novemberben Firenzébe ért, és rövid pihenő után Róma felé vette az irányt. A Pápai Állam Sándornak felesküdött hercegei és bárói sorra hódoltak meg a francia csapatok előtt. Erről Sándor úgy emlékezik meg leveleiben, hogy a franciáknak nem volt szükségük más fegyverre ahhoz, hogy végigvonuljanak a félszigeten, mint a krétára, amellyel kijelölték a csapatok szálláshelyét. Amikor Károly különösebb akadály nélkül december 31-én Rómába érkezett, Sándor az Angyalvárba zárkózva készült a tárgyalásokra. A király üdvözlésére Della Rovere bíboros és hívei siettek, és igyekeztek meggyőzni az uralkodót egy egyetemes zsinat összehívásáról, amelyen megtámadhatnák Sándor pápaságának legitimitását. De Sándor ekkor sem hagyta el magát és még évszázadokon keresztül hírhedt módszereit, és megkörnyékezte Saint Malo püspökét, aki Károly legbensőségesebb tanácsadója volt. A pápa bíborosi kalapot ajánlott neki, és mesés vagyont. Így hamarosan tárgyalóasztalhoz ült Károly és Sándor. 1495. január 16-án francia irányítással megszületett a megállapodás. Eszerint, Sándor túszként Cesarét Károly kíséretéhez adta amíg a franciák Nápolyba érnek, ezen felül kiadta Károlynak Dzsem herceget, a szultán testvérét, és francia birtokba adta Civitavecchia területeit.