Top 10 similar words or synonyms for ordinálták

berethalmi    0.681483

fölszentelték    0.667876

szenteltetvén    0.625963

szepsiben    0.621850

alesperes    0.621594

tanácsbíró    0.620831

ungvárt    0.611892

tanácsbíróvá    0.609014

káplánkodott    0.606165

jegyzővé    0.605882

Top 30 analogous words or synonyms for ordinálták

Article Example
Hagymássy János Tanult Kassán és Egerben; 19 éves korában kispap lett és 1779-ben miséspappá ordinálták. Plébános volt Szuhogyon, Tardon és végül a szatmármegyei Nagymajtényban.
Dudary György Sárvári, vas megyei származású; a wittenbergi egyetemen 1662. június 30-ától három évet és hét hónapot töltött; hazájába visszatérte után csetneki rector volt; egy év mulva Eperjesen a nemes ifjak convictusának igazgatója lett. 1669 januárjában papnak fölszentelték és sáros megyei lelkésszé ordinálták.
Laho Ferenc Laho István és Czembel Katalin fia. 1750. április 16-án iratkozott be a wittenbergi egyetemre, ahol könyvtárnoki hivatalt is viselt. Visszatérve hazájába, 1753. július 26, a pongyeloki (Gömör megye) egyházba ordinálták papnak; innét 1756-ban Szennára (Ung megye) ment szintén lelkésznek, ahol 1774-ben meghalt.
Ignati György Ignati Gergely és Gajan Mária fia, svábóci (Szepes megye) származású. Késmárkon és Rozsnyón tanult, azután Lőcsén és Eperjesen folytatta iskoláit; itten Kalisius Fülöp Henrik báró nevelőnek fogadta Keresztély fia mellé, kivel együtt Tübingenbe küldötte egyetemre, ahol mesteri fokot is nyert 1717-ben. Visszatérvén hazájába Eperjesen konrektor lett; négy év mulva pedig rektorrá léptették elő. 1730. május 25-én a héthársi község lelkészének ordinálták 1741-ben Giralton (Sáros megye) volt lelkész; innét pedig Cekeházára (Zemplén megye) ment szintén lelkészi hivatalba, ahol meghalt.
Kecskeméti Ferenc Kecskeméti József és Daru Lidia polgári szülők gyermeke. Tanult szülővárosában, Makón, majd Hódmezővásárhelyen, Debrecenben és Pozsonyban; a teológiát Budapesten végezte 1874-től 1877-ig. Ezután Edinburghba ment, ahol másfél évet töltött (1878/79) a szabadegyház edinburghi kollégiumában, majd 1881-ben Amerikába ment, ahol ő volt az első magyar református pap New Yorkban. Ott három félévet tanult a Union Theological Seminariumban, miközben az ottani magyarok közt evangélistasággal foglalkozott. A New York-i első magyar református templomra ő kezdte meg a gyűjtést és annak alapkövét is ő tette le. 1880. március 20-án ordinálták papnak.
Hamaliar Márton Polgári szülők gyermeke. Középiskoláit Prándorfon, Selmecbányán, Gömörben, Lőcsén és Pozsonyban végezte. 1774 nyarán a jenai egyetemre ment, ahol a teológiai s bölcseleti tudományokban három évig képezte magát; Griesbach. Haller, Schmid. Succow és Ulrich előadásait hallgatta. Hazájába visszatérvén a Hellenbach családnál volt nevelő; azután Selmecbányán konrektor lett, mely hivatalában 1781-ig működött, midőn a nagykürtösi (Nógrád megye) evangélikus egyház hívta meg, ahol március 6-án ordinálták papnak. 1784-ben Selmecre ment esperes-lelkésznek és ugyanott 1796. január 31-én bányakerületi szuperintendensnek választották meg. Az 1791-es nemzeti zsinatra mint a honti egyházmegye esperesét (senior) küldték ki. 1803-ban mindkét minőségben Szarvasra költözött. Mezőberényben felnőtt mezei munkások számára vasárnapi iskolát alapított. 1806. december 6-án szélütés érte és lemondott hivataláról.