Top 10 similar words or synonyms for nyitrára

nagyszombatba    0.868099

kassára    0.852573

pozsonyba    0.849963

segédlelkésznek    0.849302

sárospatakra    0.848629

vácra    0.845508

nagyszebenbe    0.836511

nagyváradra    0.834845

pápára    0.832033

temesvárra    0.824080

Top 30 analogous words or synonyms for nyitrára

Article Example
Vásárhelyi csata A vásárhelyi csata után a mintegy 8000 főnyi magyar könnyűlovasság Győrből Nyitrára ment, a szultán visszavonult Budára, és nem folytatta a hadjáratát Bécs ellen, mint ahogy attól előzőleg tartani lehetett.
Cörver Elek 1731. szeptember 30.-án Privigyén lépett a rendbe öccsével együtt, ahol két évig volt újoncnövendék; oktatója a híres Desericzky József Ince gimnáziumi igazgató volt. 1733-ban Nyitrára rendeltetett a gimnázium alsó osztályainak tanítására; 1734–1735-ben Pesten a szintaxis és grammatikai osztály tanítója volt; 1735–től 1737-ig a bölcseletet tanulta Nagykárolyban; az egyházi rendet 1734-ben vette föl. 1738-ban Rómában a bölcselet és teológia hallgatója volt és 1741-ben Nápolyban a bölcseletből próbaelőadást tartott. 1743-ban visszatért Nyitrára, ahol Szlopnyai Elek rendtartományi főnök megengedte, hogy a bölcselettanításnak Rómában elsajátított ujabb módját (a Leibniz-Wolfféle bölcseletet) itthon is gyakorolhassa, mire e szerint kezdte 1744-ben Pesten tanítani a filozófiát. Ez ügyben ismételten jutott alkalma személyesen előterjeszthetni közoktatási nézeteit és javaslatait Mária Terézia királynő előtt. 1746-ban Nyitrára rendeltetett, hogy ott a konviktust kormányozza és egyszersmind a rend hittani növendékeit képezze és tanítsa.
Horváth György (tanár) Tanulmányait szülőhelyén, Nagykanizsán és Kecskeméten végezte; 1875. szeptember 8-án lépett a rendbe és a teologiára Nyitrára ment, azután a budapesti egyetemre, ahol tanári oklevelet nyert a görög és latin nyelv és irodalomból. 1881. július 16-án áldozópappá szentelték föl. Tanárkodott Szegeden, Budapesten és 1887-től Kecskeméten működött a rend gimnáziumában mint a görög és latin nyelv tanára.
Nécsey Ede XII. Pius címzetes püspökké és apostoli adminisztrátorrá nevezte ki Nyitrára. 1943-ban a Szent Emerám templomban szentelték fel. 1962-1965 között részt vett a második vatikáni zsinaton. 1968-ban VI. Pál pápa címzetes érsekké nevezte ki. Utolsó napjaiban a püspök nélkül maradt Besztercebányai püspökség élére František Hasprát nevezte ki ordináriusként.
Szent Kázmér Kázmér IV. Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet magyar hercegnő fiaként született 1458-ban. Amikor Hunyadi Mátyás király alatt az elégedetlenek felszólították Kázmért a korona átvételére, 1471-ben sereget vezetett Magyarországba, és Hatvanig nyomult elő. Amikor megtudta, hogy csak egy kis csoport (Vitéz János, Janus Pannonius) kívánja őt királynak, ráadásul már őközülük is már többen meghódoltak Mátyásnak, Kázmér Nyitrára vonult vissza, majd hazamenekült onnan.
Kalász (település) 1852. szeptember 9-én Ferenc József ellátogatott Nyitrára. A vármegye hivatalnokai már Kalásznál üdvözölték az uralkodót. Hídjának terve 1855-ből maradt fenn. 1865-ben kolerajárvány, 1879-ben tűzvész pusztított. 1884-ben Simor János érsek 100 forintot adományozott az iskolára. A 19. század végén Weisz Pál, Klobusiczky János, Szlávy József, Wild Mór, valamint Weiner Hermann és Ladányi Mihály rendelkezett nagyobb birtokokkal a községben. 1903-ban tűzvész pusztította el a falu 66 házát. A trianoni békeszerződésig Nyitra vármegye Nyitrai járásához tartozott.
Érsekújvár Vasúton elérhető Berlin, Prága, Pozsony, Budapest, Nyitra, Komárom. Érsekújváron halad keresztül a 130-as vasútvonal Pozsonyból Párkány államhatárig. Innen indul a 140-es vonal Nagysurányon keresztül Nyitrára és Privigyére, valamint a 135-ös vonal Komárom államhatárig. Az Aranyosmarótra és Zólyomba közlekedő vonatok egy része is érinti Érsekújvárt, azonban a 151-es aranyosmaróti és a 150-es zólyomi vasútvonal Nagysurányból indul, ezért a Pozsonyból Zólyomba közlekedő gyorsvonatok a Tótmegyer és Nagysurány közötti vasútvonalon elkerülik Érsekújvárt.
Szvaratkó Kálmán Gimnáziumi tanulmányait szülőhelyén és Egerben végezte 1868-ban és még azon év szeptember 8-án belépett a rendbe. Vácon a novitiatusban töltött egy év után, 1869-ben a kisszebeni kisgimnáziumnál lett tanár, ahol két évig működött. Ezután a hittudományi tanfolyam elvégzésére Nyitrára ment, és 1873. augusztus 5-én áldozópappá szentelték. Tanított a váci nagygimnáziumban 3 évig; a nagykanizsai főgimnáziumban egyig, ismét Vácon kettőig, Veszprémben háromig, Szegeden szintén háromig. 1889-ben betegsége miatt Nagybecskerekre helyezte rendfőnöke.
Horányi Elek Magyarországra 1758 végén tért vissza. A rend Vácra küldte a piarista gimnázium alsóbb osztályainak tanítására. 1759. június 5-én miséspappá szentelték. 1761-ben Nyitrára utazott nyelvtantanárnak, 1762-ben a rend Kecskemétre küldte. Itt írta meg "Oratio pro arte poetica" című munkáját, mely nagy elismerést szerzett neki. Tapolcsányi, a piarista rend provincialisa, titoknokának választotta, ő azonban 1764-ben ismét visszatért a tanítói pályára. 1765-ben Kecskeméten, 1766-ban Magyaróvárott költészetet és ékesszólást tanított.
Bangha Béla Bangha Béla Nyitrán született egy nemesi származású családba. Apja Bangha István Véneken született és szintén papnak készült, de egészségi állapota miatt otthagyta a bécsi Pázmáneumot, jogot végzett és az összes jogtudományok doktora lett. Győrött és Győr megyében volt szolgabíró, járásbíró és törvényszéki bíró. 1876-ban került Nyitrára, ahol három gyermeke után meghalt első felesége is, enesei Dorner Jerta. Ekkor megnősült újra, és a második feleségétől, Marc Irmától született Bangha Béla 1880. november 16-án.