Top 10 similar words or synonyms for neszai

calpai    0.780608

ammunasz    0.756212

labarnasz    0.752471

kusszara    0.735898

tusratta    0.731290

saustatar    0.724335

kusszarai    0.713890

pijamaradu    0.706637

huccijasz    0.704302

mutnedzsmet    0.704244

Top 30 analogous words or synonyms for neszai

Article Example
Tudhalijasz neszai király Hettita uralkodók listája
Tudhalijasz neszai király A korai uralkodók rokonsága meglehetősen zavaros. Az egykorú dokumentumokban egymásnak ellentmondó állítások vannak, ami nagyrészt a sorozatos erőszakos trónváltásoknak tudható be, hiszen minden államcsínnyel trónra jutó király valamilyen módon igazolni igyekezett a trónhoz való jogát. Ezt pedig már feledésbe merült, néhány generációval korábbi királyokra hivatkozással érték el. Ennek tükrében Tudhalijasz apja a neszai uralkodásból következően valószínűleg Anittasz volt, aki Neszába helyezte székhelyét annak elfoglalása után. I. Hattuszilisz proklamációjának olyan értelmezése is lehetséges, hogy Tudhalijasz apja egy Huccijasz nevű személy volt, aki maga is királyként uralkodott (valahol). A névazonosságból – és az Anittasztól való elhatárolódásból – következően így szóba jöhet Uhnasz utódja, Huccijasz calpai király is, akit Anittasz Neszában tartott fogva, de további sorsa ismeretlen. Az is lehet azonban, hogy Tudhalijasznak egyáltalán semmi köze nincs a korábbi uralkodóházakhoz.
Huccijasz neszai király Az egykorú források szerint Labarnasz apósa, Tudhalijasz apja vagy nagyapja is a Huccijasz nevet viselte. Semmi közelebbi nem ismert a személyéről, más egykorú forrásban Huccijasz csak Nesza vagy Hattuszasz kapcsán kerül említésre.
Tudhalijasz neszai király Forlanini 1993-ban kizárólag az időrend miatt feltételezte, hogy Tudhalijasz esetleg PU-szarruma apja lehetett, ilyen módon a hettita óbirodalom királyi családjának őse lenne, és személye összeköttetést biztosítana a territoriális hettita fejedelemségek és a Hettita Birodalom között.
Tudhalijasz neszai király Tudhalijasz (Tudḫaliyaš) hipotetikus hettita uralkodó. Ez időben pusztult el végleg Kanis városa "Zuzzu" uralkodása végén, aki egyben a "rabâ'um" GAL, azaz "Alahzina nagyhercege" címet viselte. E cím egy nagyobb terjedelmű és politikailag erős városkirályságra utal. Tudhalijasz neve Zuzzu fogsága kapcsán kerül említésre egy feliratban. Eszerint a GAL.ŠAGI címet viselte (akkád "rab šakē"), amely a bíróságok elöljárója.
Tudhalijasz neszai király Az irodalom nem egységes ennek az uralkodónak a létét illetően, még a hettita királyok számozásában is problémákat okoz. Néha I. Tudhalijaszként említik, ez esetben V. Tudhalijasz volt III. Hattuszilisz és Puduhepa fia, más esetben Tudhalijaszt egyáltalán nem említik a hettita uralkodók között, vagy zárójelben elhelyezett sorszámmal látják el.
Huccijasz neszai király Huccijasz Nesza uralkodója volt az i. e. 17. század folyamán. Erre néhány közvetett adat áll rendelkezésre a hettita királylistából, ugyanakkor feltehető az azonossága a calpai és a hattuszaszi Huccijasszal is.
Hettita nyelv 2. Az indo-hettita nyelv differenciálódásával létrejövő (ebben a "neszai" felel meg az itt tárgyalt hettita nyelvnek). A hettita nyelv itt lehetséges őse az ógörög és örmény nyelveknek:
Calpa-szöveg Az irat két fő részből áll, először egy eredetmítoszt tartalmaz, majd történeti részeket. Ezeken belül is több szakasz különíthető el, van bevezetés, a legenda, Calpa (vagy Calvar) és Nesza konfliktusa, Calpa lerombolása. Ezekből egyfelől következne a calpai és neszai (korábban kusszarai) uralkodóház rokonsága is, másfelől a neszai Anittasz dokumentuma alapján a máshonnan is ismert eseményekkel lehet párhuzamosítani.
Nesza Régészetileg nagyon jelentős helyszín, mert mintegy agyagtáblát találtak itt. Ezek óasszír vagy a hettita nyelv "neszai nyelvjárásában" íródtak, és két, egyenként körülbelül 50 éves periódus alatt keletkeztek. Ezek a szakaszok ma már évre pontos dendrokronológiai datálással rendelkeznek.