Top 10 similar words or synonyms for nagyprépost

kanonok    0.882768

prépost    0.861812

főesperes    0.857865

őrkanonok    0.840468

kanonokká    0.814069

székesegyházi    0.811455

esperes    0.800494

plébánossá    0.789286

megyés    0.788185

alesperes    0.782553

Top 30 analogous words or synonyms for nagyprépost

Article Example
Roskovics Ignác (nagyprépost) Roskovics Ignác, idősb, (Tokaj, (Zemplén vármegye), 1822. július 11. – Ungvár, 1895. február 15.) görög katolikus nagyprépost, egyházi író, Roskovics Ignác festőművész apja.
Moldován István (nagyprépost) Moldován István (Cékud, Torda vármegye, 1813. augusztus 1. – Lugos, 1900. november 4.) pápai prelátus, lugosi görög katolikus nagyprépost.
Kováts József (nagyprépost) Kováts József, "Kovács" (Nádalja, 1768. március 12. – Bécs, 1848. szeptember 15.) apát-kanonok és nagyprépost.
Erőss Lajos (nagyprépost) Erőss Lajos (Csíkborzsova, 1919. október 10. – Gyulafehérvár, 2004. december 30.) nagyprépost.
Tóth József (nagyprépost) Cikke a Szombathelyi Ujságban (1900. 18. sz. Vörösmarty költészete, különös tekintettel annak valláserkölcsi elemeire).
Kelemen József (nagyprépost) Kelemen József (Fadd, Tolna vármegye, 1790. március 17. – Pécs, 1868. március 5.) pécsi nagyprépost.
Novák Antal (nagyprépost) Novák Antal és Berczik Éva köznemes földbirtokos szülők fia. A gimnáziumot Szatmárt végezte, ahol 1841-ben növendékpapnak vették fel és Hám János püspök Bécsbe küldte teológiai tanulmányokra; itt hallgatta a magyar magán- és közjogot, nemkülönben a neveléstant. Hazaérkezve, püspöke udvarába vette fel szertartónak és az ő kíséretében volt az 1847. évi pozsonyi országgyűlésen is. Azon év december 21-én miséspappá szentelték fel. A pozsonyi országgyűlés után káplánnak ment Erdődre, 1848. október 15-én pedig Munkácsra helyezték át, ahol erős magyar érzelmeiért majdnem életét vesztette. 1860. december 10-ig Tiszaújlakon volt adminisztrátor; december 10-én az újonnan szervezett szatmári gimnáziumban a görög nyelv és számtan tanára lett, majd 1857-től 1863-ig a szatmári királyi katolikus tanítóképzőnél működött. 1863-ban a főgimnázium igazgatójának nevezték ki, végül 1874-ben rövid ideig mint a dogmatika professzora a papnevelőben tanított. 1859-ben a szentszéki házassági törvényszéknél tanácsossá és ülnökké, 1861. július 3-én házassági védővé, 1869. december 3-én tiszteletbeli, 1874. január 8-án valóságos kanonokká, papnevelői rektorrá és tanárrá, 1876-ben egyházmegyei főtanfelügyelővé, 1876-ban a Szent György vértanúról nevezett csanádi címzetes apáttá, 1887-ben káptalani nagypréposttá, 1888-ban püspöki helyettessé és általános ügyhallgatóvá neveztetett ki. A papnevelői rektorságot 1885-ig viselte.
Moldován István (nagyprépost) Középiskoláit Kolozsvárt, a teológiát Balázsfalván végezte. 1838-ban pappá szentelték. Lelkész volt Aranyosgyéresen, Medgyesen, 1852-ben püspöki külhelyettes Hátszegen, 1857. január 15-től lugosi olvasó-kanonok, 1859-től nagyprépost, 1860-tól püspöki helyettes, 1871-től pápai prelátus. 1884-ben agg korára való tekintetből a püspöki helyettesség alól felmentték.
Roskovics Ignác (nagyprépost) Édesapja Roskovics János, Tarcal város jegyzője. Édesanyja Gregorovics Veronika.
Kováts József (nagyprépost) A győri püspöki megye növendék papjai közé vétetett föl és 1791. július 6-án szentelték föl miséspapnak. Előbb Ácson (Komárom megye) volt segédlelkész; később Dadon (Győr megye) plébános lett, majd győri kanonok és nagyprépost. Komárom-Győr megyék táblabírája és szentszéki ülnök is volt.