Top 10 similar words or synonyms for nagykikindai

kikindai    0.723746

pancsovai    0.700994

vágújhelyi    0.688744

karánsebesi    0.684641

zlíni    0.683760

esperességi    0.680412

ustrzyki    0.678643

jászkun    0.676118

alesperesévé    0.668856

rrethi    0.668705

Top 30 analogous words or synonyms for nagykikindai

Article Example
Nagykikindai kerület A nagykikindai kerület ("kikindai kerület, nagykikindai szerb kerület", "[nagy]kikindai kiváltságos kerület") egy egykori szabad kerület (önálló önkormányzatú, vármegyéhez nem tartozó terület) volt Nagykikinda környékén (a Tisza bal partján). Hivatalosan 1774. november 12-én alakult és az 1876-os vármegyerendezés során, 1876. június 19-iki hatállyal olvadt be Torontál vármegyébe (legnagyobb kiterjedésekor Csanád vármegye egy részére is átnyúlt).
Nagykikindai kerület A területet a középkorban főleg magyarok, kunok és besenyők lakták. A török hódoltság alatt elnéptelenedett; 1751 és 1753 között délről érkezett szerb határőrökkel telepítették újra. A pozsareváci béke után a tiszai határőrvidéket felszámolták, a terület a kincstárhoz került, ami további szerb, román és magyar telepeseket hívott be Nagykikindára és környékére.
Nagykikindai járás A járás területét a Trianoni békeszerződés Románia és Jugoszlávia között osztotta el. Romániához csak Máriafölde és Teremi falvak kerültek, a járás túlnyomó része (akárcsak Nagykikinda) a délszláv államhoz került.
Nagykikindai járás A Nagykikindai járás a történelmi Torontál vármegye egyik járása volt. Székhelye az állandó járási székhelyek kijelölése (1886) óta végig Nagykikinda volt, mely város rendezett tanácsú városként nem volt a járás része. Népessége 1910-es népszámlálás szerint volt.
Nagykikindai kerület A nagykikindai kerületet Mária Terézia uralkodása alatt szervezték külön politikai egységgé mintegy 1100 km²-en (19 osztrák négyzetmérföldön), 1774. november 12-iki hatállyal, mikoris törvényhatósági jogot és más kiváltságokat kapott. Székhelye Nagykikinda lett, nevét is innét kapta. Egyúttal ekkor kapta a város is a címerét.
Nagykikindai kerület Az 1876-os vármegyerendezés előkészítése során a helyiek 1876 májusában hivatalos javaslatot tettek a környék közigazgatási átszervezésére. Kívánságuk az volt, hogy az akkori Torontál vármegye északi része a kerülettel egyesülve Torontál vármegye néven működjön tovább, míg déli része Nagybecskerek központtal az egykor volt (és akkor és azóta is alig ismert) Horom vármegye néven alakuljon önálló egységgé. Ezt a kormányzat elutasította, s 1876. június 19-iki hatállyal a kikindai kerületet teljes egészében Torontál vármegyéhez csatolta, egyúttal mindennemű korábbi kiváltságait eltörölte.
Nagykikindai kerület A Temesi Bánság felszámolásakor (Magyarországhoz csatolásakor) 1779-ben az ennek területén fekvő kikindai kerületet közjogilag Torontál vármegyéhez csatolták, de különállását ennek ellenére megőrizhette. Földrajzi határainak pontatlan kijelölése több vitát és súrlódást is eredményezett a környező területekkel, ami pereskedésekhez vezetett, minek eredményeképp 1780-1781-ben kijelölték végleges határait. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc után 1849-ben a frissen létrehozott Szerb Vajdaság és Temesi Bánsághoz került, aminek 1860-as megszüntetésével újra Torontálhoz csatolták. Időközben területe megfeleződött, a kezdeti 19-ről 8,06 osztrák négyzetmérföldre (mintegy 1100 km²-ről 464 km²-re).
Nagykikindai kerület 1870-ben a nagykikindai kerületet önálló törvényhatósággá emelték; területe ekkoriban 3 járásra oszlott, s 9 falut, 1 várost, valamint 3 pusztát foglalt magába. Lakossága ekkor 62 209 fő volt.
Nagykikindai kerület Megszüntetésekor három járás (nagykikindai, melencei és mokrini) kilenc faluja alkotta, valamint Nagykikinda városa és csatolt részeik. A falvak a következők voltak: Ókeresztúr, Jozefovo (ma Törökkanizsa része), Mokrin, Karlova (ma Beodra része), Basahíd, Vrányova (ma Törökbecse része), Melence, Kumán és Taras.
Töröktopolya A trianoni békeszerződés előtt Torontál vármegye Nagykikindai járásához tartozott.