Top 10 similar words or synonyms for nagykőrösre

sárospatakra    0.845021

lőcsére    0.843733

vácra    0.836110

nagyenyedre    0.835501

kassára    0.819869

gyulafehérvárra    0.818663

eperjesre    0.811924

rimaszombatba    0.810912

makóra    0.806090

aradra    0.805789

Top 30 analogous words or synonyms for nagykőrösre

Article Example
Gulyás István (pedagógus) 1892-ben Nagykőrösre került, ahol a nagykőrösi református főgimnázium tanára lett. Innen Debrecenbe került, ahol 1893-tól a debreceni kollégium főgimn. tanára, 1893-ban pedig Móricz Zsigmond osztályfőnöke volt.
Csuthy Zsigmond Hétgyermekes köznemesi családban született Kajdacson. Szülei nemes Csuthi Mihály és Németh Sára voltak. 1825-ben a pápai kollégiumba került. 1833-ban Nagykőrösre ment a grammatikai osztály tanítójának, ahol 3 évet töltött. 1836-ban Debrecenben kezdett jogot és teológiát tanulni, egyúttal magánoktató volt, így fölváltva élelmezték. 1838-ban Érmellékre, Asszonyvásárára ment akadémiai rektorul, ahol Kuthy Sándor, Kuthy Lajos regényíró apja volt a lelkész és esperes.
Tyukodi Márton 1616. március 24-én a debreceni református kollégium felső osztályába lépett. Körülbelül 1625 tavasza 1627 tavasza között Nyírmihálydiban, majd 1637. június 12-én Vámospércsen volt lelkész; azután 11 hónapig és két hétig herpályi (Bihar megye) házában hivatal nélkül nyomorgott. 1638-ben Nagykőrösre ment papnak, ahol 1646-ig működött. 1650. június 22-én ismét Vámospércsen volt, 1656-tól pedig újból Nagykőrösön volt lelkész 1661-ig.
Mentovich Ferenc 1850-ben Nagykőrösre hívták tanárnak. Itt adta ki természeti és hazafias költeményeinek legjavát az inkább szerény, mint találó "Száraz lombok" cím alatt (Pest, 1854). Az "Idegen" című kisebb verses elbeszélését is itt írta; ezzel a "Vasárnapi Ujság" 20 aranyos díját nyerte meg.
Szentgyörgyi József (orvos, 1765–1832) Szentgyörgyi József református lelkész és polgári Koczor Mária fia. Tanulását Pozsonyban kezdte a német szó végett; innen Nagykőrösre, majd Debrecenbe ment, ahol 1780. április 27-én lépett a felső osztályba. Itt később a német nyelvet is tanította. 1787-ben Ceglédre ment rektornak. Az orvosi pályára készülvén, e végből sorra járta a külföldi egyetemeket, Göttingent, Hallét, Lipcsét, Erlangent, Erfurtot, a schnepfenthali nevelőházat Gotha és Weimar tudományos és művészeti intézeteit, majd visszatérőben Bécsben még egy évet töltött és ott orvosdoktorrá avatták. Hazájába visszatérve, Győrben telepedett meg; négy év múlva Nagykőrösre hívták meg városi rendes főorvosnak; innét 1799-ben Debrecenbe ment, ahol 32 évig viselte a főorvosi hivatalt. Azzal gyanúsították, hogy a "Mondolat" szerzője, de ezellen tiltakozott. Szinnyei József azonban az ő művei között listázza azt. Kazinczy Ferenc a levelezésében mint barátját említi Szentgyörgyi Józsefet.
Huszerl Adolf Szülei korán meghaltak, rokonai nevelték. Már 12 éves korától magántanítással szerezte meg kenyerét. 1883-ban a VII. gimnáziumi osztályt (az V. osztályt Gyöngyösön végezte) félbehagyva, Szegedi Mihály színigazgató társulatához Nagykőrösre szerződött, majd innen Ceglédre ment, ahol a társulatnak oly rosszul ment sora, hogy az ifjú kénytelen volt a színészettől örökre megválni. 1884. január 10-én Kovács László, a "Gyöngyös" szerkesztője, meghívta lapjához segédszerkesztőnek, és ott működött haláláig. A városnál pedig napidíjas volt.
Protestáns Diakóniai Szakkollégium 1997-ben egyházi és német segítséggel új alapokra egy két emeletes, tetőtér-beépítéses épületet emeltek. Ez az épület már megfelelt a kor követelményeinek és kényelmes helyet biztosított a képzésnek és a diákok lakhatásának. Az épület megfelel a mai kor követelményeinek. Az építkezést 2002-ben fejezték be. Megváltozott a státusza is. A diakónusképzés átkerült Nagykőrösre, a "Károli Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karára". Az intézményben megkezdte működését a leánykollégium.
Kecskemét A város különböző szintű ellátó és szervező szerepköre kiterjed a közvetlen környezetre, a 8 városkörnyéki községet magába foglaló alapfokú vonzáskörzetére, és a város közigazgatási területéhez tartozó 5 településére. Kecskemét vonzáskörzete a megyén kívüli Dél-Pest megyei településekre és a két legközelebbi városra, Nagykőrösre és Ceglédre is kiterjed. A város munkaerőpiaci vonzáskörzetébe 17 település tartozik, ahol a megyei lakónépesség 30%-a (kb. 170 ezer fő) él.
Csapai Péter Szülei Csapai János és Szabó Erzsébet. 1814-ben subscribált (írta alá az iskolai törvényeket) a debreceni kollégiumban. Ugyanitt köztanító (publicus praeceptor) volt, később senior lett. Ezután Bécsben folytatta tanulmányait. 1826-ban tett lelkészi vizsgát, majd Kiskunhalason volt segédlelkész. 1827-ben, Medgyesi Pál halálát kvöetően Nagykőrösre választották lelkésznek, ahol egészen haláláig működött. Tudománykedvelő és jeles szónokként ismerték. Könyvtárát a nagykőrösi református iskoklára hagyományozta. Híres beszédet mondott a templomban 1835. február 7-én, Fodor Gerzson temetésén, annak koporsóba tételekor.
Arany János (költő) Irodalmi pályafutása 1845-ben "Az elveszett alkotmány" című szatirikus eposszal indult, de igazán ismertté az 1846-ban készült elbeszélő költeménye, a "Toldi" tette. Már pályája kezdetén is foglalkozott a közélettel, és politikai tárgyú cikkeket írt. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban nemzetőrként vett részt, majd a Szemere Bertalan által vezetett belügyminisztériumban volt fogalmazó. A bukást követően egy ideig bujdosott, ám végül elkerülte a megtorlást, és Nagykőrösre költözött, ahol 1851 és 1860 között tanári állást tudott vállalni.