Top 10 similar words or synonyms for lelkésznek

segédlelkésznek    0.835984

tanítónak    0.833668

plébánosnak    0.813001

káplánnak    0.807173

lelkészének    0.798585

innét    0.776199

papnak    0.766832

tanárnak    0.764298

gimnáziumhoz    0.757988

líceumba    0.746664

Top 30 analogous words or synonyms for lelkésznek

Article Example
Berey József 1888-ban került Nagyecsedre lelkésznek.
Kájel Endre 1907 augusztusában került a Somogy megyei Balatonendrédre református lelkésznek.
Josef Filtsch Thomas Filtsch szelindeki lelkész fia. A göttingeni egyetemen tanult 1806-ban. Először nagyszebeni prédikátor volt; innen 1808. december 16-án Szászvárosba hivták meg lelkésznek. 1819 októberében Szászorbóra és 1828-ban Szászsebesre ment szintén lelkésznek.
Kóczán Mór 1907-ben Csallóközaranyosra került segédlelkésznek, majd lelkésznek. Csallóközaranyos sportcsarnokát hálából róla nevezték el. A II. világháborút követő években Magyarországra, Göd-re települt, ahol lelkésznek választották. Aktivan részt vett Göd sportéletében, itt élt 1972. július 3-án bekövetkezett haláláig.
Koren Pál Veje volt Jeszenszky Károly mezőberényi lelkésznek. Hat gyermeke közül Koren Pál szintén evangélikus lelkész lett.
Falaky Károly 1868. szeptemberétől a pozsonyi líceumban teológiát tanult; 1884-ben Pusztavámon lelkésznek választották, ahol haláláig működött.
Asbóth Ádám Rendkívül hosszan, 1726-ig folytatta tübingeni tanulmányait. 1726-ban Würtenbergben szentelték fel német lelkésznek, és ezután Kassán szolgált.
Kémer 1608-ban Báthori Gábor fejedelemé, aki Kisdobszai Dániel szilágysomlyói református lelkésznek adományozta. Később Rákóczi birtok volt, majd a Kincstáré lett.
Samuel Jakob Müller 1810-től a göttingeni egyetemen tanult; miután mint gimnáziumi tanárt alkalmazták szülővárosában, az evangélikus főkonzisztórium 1813-ban az erdélyi szászok szabad vadászzászlóaljába tábori lelkésznek küldte ki. A francia háború bevégeztével visszatért tanári állásába; később a nagyszebeni városi evangélikus templom lelkésze volt; 1829. február 28-án Veresmart lelkésznek választották.
Rabacher János András Pozsonyban, Merseburgban és 1704. január 27-étől a hallei egyetemen tanult. Tanított Eislebenben és hitoktató volt Berlinben, majd 1711-ben Ilsmben volt prédikátor. 1712. január 31-én Pozsonyba hívták meg lelkésznek. 1721-től esperesi tisztet is viselt. 1732-ben vallása miatt súlyos büntetésben részesítették. 1744-ben Meiselwitzbe ment szintén lelkésznek.