Top 10 similar words or synonyms for lelkészének

lelkészévé    0.851967

lelkésznek    0.798585

papjának    0.797285

esperessé    0.773272

esperesnek    0.748467

esperesévé    0.746920

lelkészül    0.732542

lelkésszé    0.727655

jegyzővé    0.725772

plébánosnak    0.718140

Top 30 analogous words or synonyms for lelkészének

Article Example
Kocs 1693-as összeíráskor újra a Zichy családé. Ekkor már református lelkészének nevét is említették Komáromi Pál személyében.
Johann Gottlieb Dietrich 1792-ben a göttingeni egyetemen tanult. Hazájába visszatérve, tanár és azután lelkész lett Nagyszebenben; 1805 novemberében Szerdahely választotta meg lelkészének.
Turkui katedrális Az egyik kápolnában egyszerű, de ünnepélyes, „Catharina Månsdotter” feliratú márványkoporsóban nyugszik XIV. Erik király finn felesége, Kaarina Maununtytär. A szarkofágot 1867-ben készítették a turkui várban működő ún. vártemplom lelkészének, a város egyik legnevesebb történetírójának, Adolf Lindmannak a javaslatára.
Zábrák Dénes Ezután nevelősködött, 1876- ban segédlelkésszé avatták, míg 1877 májusában a szombathelyi egyesült protestáns egyház megválasztotta lelkészének. 1878 őszén németszentmihályi, 1884 augusztusában soproni lelkész lett, és itt működött 29 éven keresztül.
Magyargyerőmonostori református templom A templom várfallal körülvett cintermében megpillanthatjuk a falu egykori református lelkészének, Hory Farkasnak "(1813-1872)" a sírját, akinek Etelka leánya, Gyarmathy Zsigáné, ”Kalotaszeg nagyasszonya”-ként felkutatta és gyűjtötte a régi kalotaszegi varrottasokat, amelyekkel budapesti és külföldi kiállításokra járt.
Bethlen Kata Támogatta az erdélyi magyar református egyházközségeket és iskolákat; saját könyvtára is jelentős volt. Ajtai (Abod) Mihályt és Bod Pétert saját költségén taníttatta külföldön; majd utóbbit udvari lelkészének fogadta fel. Könyvtárát a nagyenyedi kollégiumra hagyományozta.
Erdélyi Gyülekezet A gyülekezet kulturális, szakmai, közéleti téren folytatott munkájának kiemelt fóruma a minden évben alapító lelkészének születési napja körül, május végén vagy június elején tartott Németh Géza Emlékkonferencia, továbbá a Reménység Szigete nyári programjai.
Szebik Imre Segédlelkészként szolgált a miskolci gyülekezetben 1962–65 között, majd a komáromi gyülekezet hívta meg lelkipásztorának. 1968-ban a miskolci egyházközség választja meg lelkészének, ahol 1985-ig szolgál. 1975–85 között a Borsod-Hevesi Egyházmegye esperese.
Botos Péter A fordító és író Sárospatakon érettségizett, ott végezte a teológiát is. Több helyen volt segédlelkész, majd közben 1944-1945-ben tábori-kórházi lelkész is, 1950-től pedig Tibolddaróc lelkészének választották meg. Itt maradt lelkészként egészen haláláig.
Szebik Imre 1971–72-ben a svájci Bossey-i főiskolán és a zürichi egyetemen tanult ösztöndíjasként. 1985-ben a Bp. Budavári gyülekezet hívta meg lelkészének. Még ez évben esperesként is beiktatják a budai egyházmegye élén. 1990. március 17-én iktatták be az Északi Egyházkerület püspökének. 1999 decemberétől az elnök-püspöki tisztet is viselte 2006-ban történt nyugalomba vonulásáig.