Top 10 similar words or synonyms for koadjutor

prépostja    0.769776

székesegyházi    0.769584

kuharić    0.767718

baraniak    0.760331

protonotárius    0.750143

szertartó    0.733723

gnieznoi    0.733575

fölszentelt    0.731888

érsekségi    0.729283

lodomér    0.721448

Top 30 analogous words or synonyms for koadjutor

Article Example
Dankó László 1999-ben a Szentszék Bábel Balázs váci rektor személyében koadjutor érseket rendelt mellé, hogy a súlyos beteg főpap segítségére legyen, László érsek azonban június 25-én elhunyt.
Püspök Ha az adott egyházmegye szükségletei úgy kívánják, a megyés püspök segítésére egy vagy több "segédpüspököt" neveznek ki. A segédpüspök nem rendelkezik utódlási joggal. Ha a Szentszék úgy látja, az adott megyés püspök mellé utódlási joggal felruházott püspököt nevezhet ki, ezt a püspököt "koadjutor püspöknek" nevezik. Ilyen volt Magyarországon Dr. Bábel Balázs, akit a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye koadjutor érsekének nevezett ki a pápa 1999 februárjában a már beteg Dankó László érsek mellé, akinek júniusi halála után átvette a főegyházmegye kormányzását.
Póka György 1982-ben cubdai címzetes püspökké és szombathelyi segédpüspökké nevezték ki. Április 21-én szentelte püspökké Lékai László esztergomi érsek, Paskai László kalocsai koadjutor érsek és Kisberk Imre nyugalmazott székesfehérvári püspök segédletével.
Rogács Ferenc 1948. április 28-án a frígiai Sebaste címzetes püspökévé és Pécsi koadjutor püspökké nevezték ki. Június 29-én szentelték püspökké. 1958. március 2-án, Virág Ferenc halálával lett pécsi megyés püspök.
Takács Nándor Takács Nándor Jusztin (Rábacsanak, 1927. január 15. – Székesfehérvár, 2016. július 11.) magyar kármelita szerzetes, székesfehérvári katolikus püspök. 1988 és 1989 között a Székesfehérvári egyházmegye segédpüspöke, majd 1989 és 1991 között koadjutor püspöke, 1991-től 2003-as lemondásáig pedig megyés püspök.
József Kelemen kölni hercegérsek József Kelement szülei és legidősebb bátyja, Miksa Emánuel trónörökös – 1679-től választófejedelem – is már gyermekkorától kezdve papnak szánta, bár ő maga katonai pályára akart menni. 1683-ban, 12 éves korában kapta meg az első papi fokozatot. Koadjutor (azaz utódlási jogú püspök) lett 1683-tól a Regensburgi, 1684-től a Freisingi Püspökségnél, majd 1685-től a Berchtesgadeni Prépostságnál is.
Francis Arinze 1965. augusztus 29-én szentelték püspökké, így korának legfiatalabb püspöke lett. Fissiana címzetes püspökeként onitshai koadjutor püspök lett, ebben a minőségében vett részt a második vatikáni zsinat záró szakaszában. Onitsha érsekének 1967-es halála után Arinzet jelölték ki érseknek. Ő lett az első afrikai származású pap, aki ezt a tisztséget betöltötte, elődei európai származású misszionáriusok voltak.
Papp Antal (püspök) 1912. április 29-én lyrbei címzetes püspökké és munkácsi koadjutor püspökké nevezték ki; június 1-jén, Firczák Gyula püspök halálával a helyébe lépett. Június 8-án hajdúdorogi apostoli adminisztrátorrá is kinevezték (ezt a tisztséget 1913. június 23-ig töltötte be). Október 12-én szentelte püspökké Drohobeczky Gyula, Lányi Gyula és Horváth Győző segédletével.
Takács Menyhért 1898-ban a kassai főgimnázium igazgatójává nevezték ki. 1900. április 15-én királyi kinevezéssel préposti koadjutor lett a nagybeteg Benedek Ferenc prépost mellett, kinek halála (1900. július 2.) után augusztus 12-én rendje prépost-apátjává és magyarországi generális helynökké választotta. A főrendiháznak 1901. március 22-től volt tagja.
A Vaskirály Időközben a lombardokat kiutasítással fenyegetik meg, de az öreg Tolomeinek a kezében van egy köteg leleplező irat, melyben a királyi koadjutor, Enguerrand de Marigny korrupt üzelmei mutatnak bizonyosságot. Az iratokat Guccio magával viszi Neauphle-be, ahol a Cressay-udvarház kápolnájában rejti el, Marigny pedig kénytelen engedni, és visszavonja a lombardokat sújtó rendelettervezetet.