Top 10 similar words or synonyms for kisszeminárium

spirituálisa    0.763566

szertartó    0.720233

székesegyházi    0.701168

fölszentelt    0.698148

alperjel    0.691997

szomolnoki    0.689851

karkáplán    0.684188

dogmatikát    0.683384

papnevelői    0.681218

paulinum    0.680942

Top 30 analogous words or synonyms for kisszeminárium

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Steixner Antal Veszprémben 1930-tól a kisszeminárium lelkiigazgatója, a szemináriumban a pedagógia, szentírás-magyarázat tanára, valamint az Angolkisasszonyok Intézeténél hitoktató lett. 1931-től házassági kötelékvédő továbbá a kisszeminárium aligazgatója. 1933-tól a középiskolai hittanárokat képesítő bizottság tagja. 1936-tól a filozófia tanára lett, és az Oltáregylet egyházmegyei igazgatójaként szolgált.
Prohászka Ottokár Ottokár 1873. augusztus 4-én felvételt nyert az esztergomi kisszeminárium tagjai közé, ahol világi papok és bencés szerzetesek is oktattak (utóbbiak csak a vizsgáztatást végezték). 17 éves korában, kitüntetéssel érettségizett.
Babóthy Ferenc 1601. szeptember 10-én a nagyszombati kisszeminárium növendéke lett, 1607 és 1611 között Bécsben végezte teológiai tanulmányait. 1611. március 25-én pappá szentelték, ezután május 2-ától Gután és 1612. június 27-étől Vágszerdahelyen lett plébános, 1614. április 14-étől pozsonyi kanonok, 1623. szeptember 10-étől siklósi apát. 1624. február 7-étől esztergomi kanonok. 1625 márciusától a nagyszombati szemniárium rektora, 1631-től főesperes volt.
Emericanum 1642-ben Lósy Imre prímás alapította az esztergomi egyházmegye szemináriumát. Valójában kisszeminárium volt, gondozója pedig a pozsonyi társaskáptalan volt. Igazgatója az egyik kanonok. A növendékek a pozsonyi királyi főgimnáziumban tanultak. 1919-ben mint magyar papképző megszűnt. Egykori épülete a Káptalan utcában ma műemlék.
Györgypál Albert Szegeden végzett teológiát, 1937. május 2-án szentelték pappá. Orosházán hittantanár volt. Nagyváradról került 1944-ben az észak-Ukrajnai frontra, ahol tábori lelkészi szolgálatot teljesített. Részletes leírást írt az élményeiről. 1945-ben a nagyváradi Szent László Gimnázium hittanára, a kisszeminárium lelki igazgatója volt. 1946-ban letartóztatták. A börtönben szívgyulladást kapott. Szabadulása után hamarosan, 1947 nyarán a Szent József kórházban meghalt. Felmerült boldoggá avatása.
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 1883-ban megépült a szeminárium épületének nagy nyugati szárnya és ide költözött a kisszeminárium, tíz évvel később pedig megépült az udvar északi oldalát záró díszterem és pipatórium. Az első és második világháború alatt az épület a környéken lakók számára óvóhelyként, majd katonai kórházként működött és csak 1945 közepétől folytatódhatott az oktatás. 1951-ben a szeminárium épületét át kellett adni állami iskola céljaira.
Pécsi Gusztáv A gimnáziumot Budapesten és Esztergomban végezte. 1893-ban a Collegium Germanicum Hungaricum tagja lett. 1899-ben pappá szentelték és a teológia doktora lett. 1900-ban hazatért és Ipolyságon lett káplán. 1902-1941 között az esztergomi szeminárium filozófiatanára, 1904-től prefektusa, majd a kisszeminárium spirituálisa. 1918-tól haláláig Nagyölved plébánosa.
Steixner Antal Elemi iskolába Szentjakabfán járt, a polgári iskolát Balatonfüreden végezte. 1918-tól gimnáziumban tanult a kisszeminárium növendékeként Veszprémben, majd teológiát hallgatott pazmanitaként 1922-26-ig Bécsben, ahol doktorrá avatták. Pfluger József segédpüspök szentelte pappá Bécsben a Szent István dómban 1926. július 18-án. Ekkor a bécsi magyarok lelkésze lett. Először 1926. október 1-től Bécsben, majd 1927. április 1-től Milánóban járt tanulmányi úton.
Mihalovics József Az egyházi és népi kultúrába valamint politikai életben mélyen gyökereztek elődje Haulik György (*1786, érsek 1853, †1869.) tettei, valamint kortársa Josip Juraj Strossmayer (1815-1905). Mégis különösen a lelki élet terén igyekezett tevékenykedni. Tevékenykedésében különösen a papi hivatások szorgalmazásán dolgozott, így 1878-ban megnyílik a kisszeminárium és gimnázium. A papnevelésre négy kanonok jövedelmét rendelte el.
Szeminárium (papnevelő intézet) A kisszeminárium (lat. seminarium minor): olyan nevelő és oktatási intézmény, melyben a "középfokú" humán és reáloktatás mellett nagy súlyt fektetnek a lelki/vallási képzésre is. Alapvetően a hivatásgondozást, és nem közvetlenül a papképzést szolgálja. – Gyakorlatilag nagyrészt olyan középiskolások látogatják, akikben már korán felmerült, hogy esetleg a későbbiekben a papi hivatást választják. A kisszemináriumi képzés alapján megalapozottabban dönthetnek arról, hogy a középfokú oktatást követően valóban egy papnevelő intézetben kívánnak-e továbbtanulni, a papságot választva élethivatásuknak. – Magyarországon, az egyházi iskolák 1948-ban történt államosítása előtt, szinte valamennyi egyházmegyének volt kisszemináriuma.