Top 10 similar words or synonyms for kháld

kizilbas    0.793328

kasszita    0.792074

ilhán    0.780840

kassú    0.777897

számánidák    0.770976

amurrú    0.763047

khsathrita    0.760791

apla    0.758145

párthus    0.756140

elámi    0.754843

Top 30 analogous words or synonyms for kháld

Article Example
Szín-ahhé-eríba A következő babiloni királyt, a kháld Nergal-usézibet – Szín-ahhé-eriba feliratán Suzubu – az asszírok egy csatában elfogták, és vasra verve Ninivébe hurcolták. Babilonban ezután a kháld Musézib-Marduk lett a király.
Újbabiloni Birodalom Szín-ahhé-eríba idején, i. e. 703-ban II. Marduk-apla-iddína újra megszerezte Babilont, és nagyszabású asszírellenes koalíció létrehozásán munkálkodott. Sikertelenül: Szín-ahhé-eríba három hadjáratban legyőzte a kháld–arámi–arab–elámi–babiloni szövetséges seregeket. A kháld vezért Elámba szorította, majd az elámi partvidéket is feldúlta tengeri háborúban. Marduk-apla-iddináról nem tudunk többet, családja és udvara fogságba esett. A folytatódó fejetlenség úgy ért véget, hogy az asszírok i. e. 689-ben 15 havi ostrom után bevették Babilont, amit porig romboltak.
Babilónia Babilon újra Mezopotámia legjelentősebb hatalmává vált a kháld dinasztia idején, miután Nabú-apal-uszur i. e. 610-es években a médekkel szövetségben felszámolta az Asszír Birodalmat. Az általa alapított úgynevezett új-babilóniai birodalom Asszíriat, Szíriát és Palesztinát is meghódította.
II. Marduk-apla-iddína II. Marduk-apla-iddina (Kr. e. 8. század) kháld törzsfő, a Bít-Jakin (Jakin-ház) sejkje volt. Életéről nem sokat tudunk, annyi mindenesetre biztos, hogy mindvégig az Újasszír Birodalom ellen harcolt.
Nabú-naid Kürosz nem rombolta le Babilon városát, sőt a források szerint örömujjongással fogadták. A perzsa birodalomalapító fő helyi támogatói a Marduk-papok voltak, akik az utolsó kháld király ellen hangolták a közvéleményt. Nabú-naid, a tudós reformer nevét kitörölték feliratairól.
III. Sulmánu-asarídu Babilóniában csapott össze az asszír sereg a kháldok három törzsével. A Bít-Dakurrit legyőzte, ám a Bít-Amukanit és a Bít-Jakint azonban csak sarcfizetésre tudta kötelezni. Ez már elővetítette az utódai számára később égetővé váló kháld problémát.
Szín-sar-iskun Eközben Babilóniában már Kr. e. 626 óta dúlt a harc a kháld Nabú-apal-uszur vezetésével. Úgy tűnik, hogy bár a terület nagy része már kezdettől fogva elveszett Asszíria számára, a két legnagyobb, kiváltságos helyőrség, Nippur és Uruk, a Perzsa-öböl kereskedelmének kulcsa még sokáig ellenállt. Nippur Kr. e. 617-ben esett el, Uruk pedig csak Kr. e. 616-ban, miután többször gazdát cserélt. Ebben az évben Nabú-apal-uszur már betört Szíriába, legyőzve egy asszír-iráni sereget. A helyzetet látva Egyiptom szövetséget kötött az ősellenség Asszíriával, és segítséget küldött neki. A kháld lázadó kicsúszott üldözői kezéből, és Arrapha (ma Kirkuk) városánál ismét megverte az asszírokat.
Nabú-apal-uszur A magát egyes kutatók szerint II. Marduk-apla-iddínától származtató Nabú-apal-uszur – aki az előbbihez hasonlóan szintén a Bít-Jakin törzs vezére volt, felirataiban viszont „senki fiának” nevezte magát – fellépése idején Asszíriában már zűrzavar tombolt, az Újasszír Birodalom a gyors hanyatlás korát élte, ezért aztán sikeresen megőrizhette pozícióját, melynek fontos bázisa volt Tengerföld mocsaras vidéke, ahova a kháld felkelők már két évszázada elrejtőzhettek veszély esetén. Szintén számíthatott a térségben mind nagyobb létszámban jelenlévő nomád-félnomád arámi és arab törzsek támogatására. Legerősebb szövetségesei azonban az elámiták voltak, az egyesült kháld-elámi hadsereg súlyos vereséget mért II. Sarrukín asszír király seregeire, így lehetett önálló ismét Babilon.
Assur-ah-iddína Mindjárt Assur-ah-iddína trónra lépése évében lázadás tört ki Babilóniában a hajdan két alkalommal is trónra lépő, II. Sarrukín és Szín-ahhé-eríba életét is megkeserítő kháld II. Marduk-apla-iddína fia, a Tengerföld élére kinevezett helytartó vezetésével. Őt hamarosan leverték, majd miután Elámban gyilkosság áldozata lett, fivérét tették meg kormányzónak (Kr. e. 677).
Káld katolikus egyház A káld katolikus egyház (más néven: babiloni káld egyház arabul: الكنيسة الكلدانية, "al-kanīsä 'l-kaldāniyyä") egy autonóm keleti katolikus egyház, mely elfogadja vezetőjéül a római pápát. Hívei elsősorban az asszírok (szírek) közül kerülnek ki. Az egyháznak nincs közvetlen kapcsolata az új-babilóniai kháld néppel; a nevet a 15. században vették fel.