Top 10 similar words or synonyms for kella

sélavy    0.554189

nihilisták    0.539972

meteg    0.535638

héliaszok    0.533686

teutonicus    0.528830

szeimei    0.525174

névviselők    0.522512

vína    0.521826

bokononizmus    0.521446

heraldus    0.520334

Top 30 analogous words or synonyms for kella

Article Example
Kella Kella (vagy Kellasz, illetve "Kellāš", ékírással 𒁹𒆠𒂖𒆷𒀸 "ke/ki-el-l[a-aš"(?)], vagy 𒁹𒆠𒅋𒆷𒀸 "ke/ki-il[-la-aš"], i. e. 13. század) valamelyik hettita Viharisten (Tarhuntasz, Teszub, Isztanu, stb.) papja a szent városban, Nerikben.
Kella Az Illujankasz-mítosz (CTH#321, a „A Viharisten és a kígyó”) két eltérő változatát jegyezte le, részben egy "Pihaziti" nevű szerző alapján. Az újév ünnepi szertartásaihoz, a purulijasz ünnephez készült a szöveg, a fesztivál során nyilvánosan felolvasták a szertartások közben. A bevezető mondatot töredékessége miatt többféleképpen lehetséges átírni és lefordítani.
Kella Hans Güterbock szerint: „Így szól Killa: Az égi Viharisten (fia), Nerik Viharistene a purulijaszhoz üzeni (a következőket)...”. Harry Hoffner szerint: „(Ez a szöveg) a purulijasz (...) az égi Viharistennek, egyetért Kellával, aki a neriki Viharisten (felkent papja)...”. Rieken és társai szerint: „(A következőkben) Killa, Nerik Viharistenének papja, az égi Viharisten purulijasz-szövegét (közli)...” A Hoffner-féle szövegváltozat egy bizonytalanul olvasott LÚ GUDU ŠA (𒇽𒅎𒊭) jelcsoportra alapoz, amelyben a LÚ embert, a GUDU valamilyen papot, a ŠA pedig valamilyen hivatalnokot jelent.
Kella Kella a szó klasszikus értelmében az első ismert mitográfus, azaz mítoszgyűjtő, hiszen egyszerre két változatot jegyzett le. A mítoszok több változatának egyidejű létezése máshol is létező gyakorlat, a mítoszok változékonyak, nincs egyszer és mindenkorra érvényes megfogalmazásuk.
Kella (település) A település népességének változása:
Kella (település) Kella település Németországban, azon belül Türingiában.
Purulijasz A Viharisten és a kígyó című eposzt Kella azért írta, hogy az ünnepségen felolvashassák a szertartások alatt. A Telipinusz eltűnése című mítosz kifejezetten a termékenységgel kapcsolatos elbeszélés. Eközben szinte színielőadások zajlottak, zene, tánc, pantomim, amikkel mintegy vizualizálták a történetet. Ez már a közvetlen előzménye a görög drámaszínháznak.
Illujankasz A mítosz forrása a Kella nevű pap által írt több ékírásos tábla (CTH#321, "A Viharisten és a kígyó"), amelyeken mindjárt két verzióban is olvasható. Az elsőben Teszub (Tarhuntasz későbbi megfelelője) elveszíti a küzdelmet Illujankasz ellen, majd Inara istennő segítségét kéri. Inara továbbadja a feladatot a halandó Hupaszijasznak. Ez ételt és italt visz Illujankasznak. A részeg sárkányt Hupaszijasz megkötözi, ekkor Teszup megöli. Más változatban lakomát rendeznek az istenek között, ahol a halandó Hupaszijasz kötözi meg.
A Viharisten és a kígyó A Viharisten és a kígyó címen ismert hettita mítosz egy Kella nevű pap által lejegyzett ünnepi szöveg, a CTH#321 része. A purulijasz ünnephez kapcsolódó mítosz. A szöveg nyolc töredékben maradt fenn, amelyeket A–H betűkkel különböztetünk meg. Egy kilencedik töredék besorolása bizonytalan, néha CTH#321J jelű, néha CTH#370.I.44.A (a 125 darab besorolatlan mitológiai töredék egyike). A forráskiadások mindegyikét Janes Beckman szerkesztette.
Ókori irodalom A hettita irodalmi szinkretizmus természetes velejárója volt, hogy ahogy ők átvették a szomszédos népek irodalmi hagyományait, úgy ők is továbbadták azokat. Az ókori kelet csaknem minden népe merített a hettita irodalom hagyományaiból, a közvetítésben döntő szerepet játszott Észak-Szíria, Fönícia és Kis-Ázsia nyugati része. Az asszír királyfeliratokon félreismerhetetlen a hettita hasonló feliratok hatása, a föníciai kozmogónia (Szankhuniathón) az ugariti és a hettita mítoszok nyomait őrzi. Az Illujankasz-mítosz (szerzője Kella) – szintén ugariti elemekkel keverten – hozzájárult a héber mitológia Livjatán (Leviatán) alakjának kialakulásához. A Kumarbi köré szövődő mítoszcsokor végső soron mezopotámiai eredetű elemeiket a korai görögséghez, például Hésziodoszhoz közvetítették, valószínűleg nyugati Anatólia népeinek (vagy Ahhijawa akháj lakosságának) íratlan hagyományain keresztül. A hettita irodalom legfontosabb funkciója az volt, hogy összekötő kapocsként szolgált az egymással nem is érintkező ókori népek között.