Top 10 similar words or synonyms for karkáplán

újoncmester    0.816940

hédervárott    0.816317

másodmestere    0.813206

nagypréposttá    0.812194

őrkanonokká    0.809055

szertartója    0.807180

karancsságon    0.806811

forgáchoké    0.806446

olvasókanonokká    0.801828

conrector    0.800617

Top 30 analogous words or synonyms for karkáplán

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Waldperger Ferenc A teológiát 1781-től Budán, 1784. június 1-jétől Pozsonyban végezte. 1785-ben fölszenteltetett. Karkáplán volt Nagyszombatban, 1786-ban káplán Selmecbányán, majd Pozsonyban. 1801-ben plébános lett Nagylévárdon és ott is hunyt el.
Stupiczky Béla Középiskolai és teológiai tanulmányai után 1869. július 25-én pappá szentelték. Ezután káplán volt Hédervárott, 1870-től Esztergomban, 1872-ben ugyanott karkáplán, 1879-től plébános Dorogon, tíz évvel később bekövetkezett haláláig.
Virág Ferenc (püspök) A gimnáziumot és a teológiát Pécsett végezte. 1892. június 25-én szentelték pappá. Kezdetben Németbólyban káplán, 1896-tól a szekszárdi gimnázium hittanára, 1897-től Pécsett székesegyházi karkáplán és a Katolikus Legényegylet elnöke, majd 1901-től a szeminárium spirituálisa és a tanítóképző hittanára.
Pantl József A bölcseletet 1811-12-ben, a teológiát Nagyszombatban a papnevelőben 1816-ban végezte. 1817. február 21-én pappá szentelték. Karkáplán volt Esztergomban, majd 1823. december 5-én bozóki (Hont megye) plébánosnak nevezték ki, ahol még azon év december 18-án meghalt.
Varga Mihály (plébános) A váci püspöki megyében lett pap és 1888. július 18-án fölszenteltetett. Segédlelkész volt Södi, Úri, Sári és Félegyháza helyeken, 1890-ben II. osztályú tábori lelkész és székesegyházi karkáplán lett; 1899-től pedig plébános Csongrád-Csányon. 1901-ben XIII. Leó pápa gróf Csáky Károly váci püspök közbenjárása folytán a váci egyházmegyében pápai tiszteletbeli káplánná nevezte ki.
Cséfalvay Pál Káplán volt Lábatlanon 1962–63-ban, az Esztergom-Szent Anna plébánián 1963–65-ben, Tokodaltárón 1965–66-ban, karkáplán Esztergom-Vár főplébánián 1966–69-ben, káplán Budapest-Csillaghegyen 1969–73-ban. Közben az ELTE Bölcsészettudományi Karán művészettörténész diplomát szerzett 1972-ben.
Urbanek Ferenc Növendékpapnak felvétetvén, a pozsonyi Emericanumba küldetett. A bölcseletet Nagyszombatban, a teologiát 1809-től Bécsben hallgatta. 1813. augusztus 8-án fölszenteltetett; ekkor hitszónok, 1815-ben karkáplán lett Pozsonyban; 1817-ben ismét hitszónok. 1819-ben Ivánkán, majd Bohunicen, 1836-ban Majtényban lett plébános. 1857. március 19-én pozsonyi kanonokká, 1866. március 3-án Szent Egyedről nevezett címzetes apáttá, majd a Ferenc József-rend lovagjává nevezetett.
Lakner István Édesapja Lakner István, helyi iskola igazgató, anyja Horváth Éva volt. A gimnáziumot Győrött, 1840-től a teológiát Nagyszombatban végezte. 1845. június 30-án pappá szentelték. Hitszónok és karkáplán volt Nagyszombatban, 1847-től Esztergomban, 1849-ben Hédervárott és Léván; 1854-ben plébános lett Vámosmikolán.
Tersztyánszky Dezső Az ősrégi nemesi származású nádasi Tersztyánszky család sarja. Édesapja, nádasi Tersztyánszky Zsigmond (1811-1863) 1848-49-es honvédhuszárőrnagy, édesanyja sipeki Balás Izabella volt. Tanulmányai befejeztével 1867-ben pappá szentelték. Segédlelkészként működött, Egerben hitoktató volt, valamint karkáplán és aligazgató a Foglár-féle intézetben. A betegeskedő Gyurka József helyett a jászberényi plébánia ügyeit is vezette, ahonnan Kapócsapáthira ment át lelkésznek. Ezt a tekintélyesebb fényeslitkei javadalommal cserélte föl és egyúttal a kisvárdai kerület esperese is volt.
Szaitz Antal Tanulmányait Pesten, Kecskeméten és Egerben végezte. 1822. május 5-én pappá szentelték fel és segédlelkésznek nevezték ki Szihalomra, Apátfalvára. 1829-ben káptalani karkáplán és főszékesegyházi hitszónok lett. E hivatalában három évet töltött és ezután az Egri Érseki Tanítóképző hittanárává, hitszónokká, majd 1847-ben kispréposti káplánná, 1850-ben pedig egri plébánossá nevezte ki. Heves- és Külső-Szolnok vármegye táblabírája is volt. Mint címzetes kanonok, szentszéki ülnök és prépost halt meg .