Top 10 similar words or synonyms for kanonokká

főesperessé    0.891634

préposttá    0.864404

apáttá    0.861499

plébánossá    0.858634

nagyprépost    0.814069

kanonoknak    0.813092

őrkanonok    0.798768

főkáptalan    0.787087

főesperes    0.787030

érsekké    0.785652

Top 30 analogous words or synonyms for kanonokká

Article Example
Feiner Kristóf 1549-ben esztergomi kanonokká nevezték ki, 1550 és 1559 között Tornai főesperes volt.
Constantin Papfalvi 1851-ben amnesztiát kapott. Egyháza ezután kanonokká nevezte nevezte ki és előbb a balázsfalvi papnevelde igazgatójaként, majd 1859-től az erdélyi görög katolikus iskolák tanfelügyelőjeként dolgozott.
Nagydemeter XI. Gergely pápa a nagydemeteri plébánost, Panti Mihályt erdélyi kanonokká nevezte ki. 1447 előtt a falu plébánosa, Johannes Witich egyúttal püspöki vikárius is volt.
Ioan Fechete-Negruţiu A szabadságharc után továbbra is Kolozsváron volt lelkész, majd 1862-ben balázsfalvi kanonokká választották. 1863-64-ben a gyalui körzet képviselőjeként részt vett a nagyszebeni országgyűlésen.
Pray György 1790 augusztusában váradi kanonokká nevezték ki. Ugyanebben az évben a káptalan követeként részt vett az országgyűlésen. Ezután minden idejét a történeti kutatásnak szentelte.
Feichtinger János 1834. december 13-án misés pappá szenteltetett föl; káplán volt Érsekújvárott és Esztergomban, plébános Süttőn, azután Esztergomban; majd esperessé, főegyházmegyei könyvtárossá és kanonokká neveztetett ki.
Vilt József Ignác Vilt József Esztergomban született, és 1754-ben tanulmányainak befejezésére a Pázmáneumba küldték. 1761. július 11-én pappá szentelték, majd Pestre került káplánnak. Később a Forgách és a Haller grófi családoknál nevelősködött. 1768-ban vadkerti plébános, 1773-ban szécsényi kerületi alesperes lett. 1778. június 30-án pozsonyi kanonokká és a nagyszombati konviktus igazgatójává, 1779. augusztus 19-én esztergomi kanonokká nevezték ki. 1786-ban érseki helyettes, 1787-ben honti, 1790-ben főszékesegyházi esperes, majd szentgyörgymezei prépost lett.
Desöffi János Keresztély 1730-ban lépett a rendbe. Miután felsőbb tanulmányait elvégezte, egy ideig gimnáziumi tanár volt. 1754-ben elhagyta a rendet. Világi pap lett, és szepesi Szűz Máriáról címzett apáttá és kanonokká nevezték ki.
Rogerius mester 1223-ban már járt Magyarországon Toletanus János választott paesti püspök és apostoli követ káplánjaként. Róma és Esztergom közt több diplomáciai küldetést teljesített, ezért IX. Gergely pápa 1233-ban megdicsérte és váradi kanonokká tette.
Forgách Ágoston 1836. július 30-án pappá szentelték, majd káplán volt Soltvadkerten, 1837. április 11-én plébános lett Ipolyvisken. 1845. december 31-én pozsonyi kanonokká, 1849-ben a városi plébánia adminisztrátorává nevezték ki.